Одсек за јавне набавке

У Одсеку за јавне набавке обављају се послови који се односе на: координацију спровођења поступака јавних набавки у Министарству; припрему предлога годишњег Плана набавке за Министарство у складу са Финансијским планом Министарства;  планирање динамике јавних набавки у складу са одобреним средствима; правне послове у вези са јавним набавкама; праћење реализације јавних набавки; обраду тендерске документације; спровођење поступка избора најповољнијег понуђача и других поступака у оквиру јавних набавки за потребе Министарства; праћење реализације јавних набавки, као и други послови из ове области.