Kabinet potpredsednika vlade i ministra

Šef kabineta potpredsednika vlade i ministra
Bisera Buhić
Savetnik za odnose sa javnošću
Uroš Kandić