Kabinet ministra

Šef kabineta ministra

Dobrina Đuković

Savetnik za odnose sa javnošću

Teodora Miljković