Uz jači tržišni nadzor više domaćih proizvoda na tržištu EU

Jačanje sistema tržišnog nadzora prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, povećaće bezbednost proizvoda iz Srbije i obezbediće njihov veći pristup na tržište Evropske unije, rekla je danas Tatjana Matić, državni sekretar u ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija na otvaranju godišnjeg Samita o tržišnom nadzoru.

„Kako novi sistem bude uvođen, tako će i Srbija postepeno imati sve bolji pristup tržištu EU. To jedna od najkorisnijih stvari za srpsku privredu. Ključni zadatak nadležnih organa u ovom sistemu je uspostavljanje efikasnog tržišnog nadzora kojim se postiže da proizvodi ispunjavaju propisane zahteve uz minimalno opterećenje privrede“, izjavila je Matić na Samitu koji su organizovali Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija i EU projekat „Jačanje sistema tržišnog nadzora u Srbiji za neprehrambene i prehrambene proizvode–MSS“. Ona je naglasila da implementacija EU prakse zahteva novi pristup u sprovođenju aktivnosti tržišnog nadzora na način koji doprinosi poštenoj konkurenciji na tržištu, zaštiti potrošača I zaštiti drugih aspekata javnog interesa.
Endrju Foster, operativni i politički direktor u Institutu za trgovinske standarde, preneo je da je uvođenje novog EU sistema tržišnog nadzora zanačajno doprinelo bezbednosti potrošača u Velikoj Britaniji, ali je istovremeno govorio i o njegovim izazovima. Kako je objasnio šef odeljenja za projekte u Delegaciji EU Hoze Gomez, u sistemu EU sami privredni subjekti, a ne regulatorna tela tržišnog nadzora, moraju da preuzmu odgovornost za bezbednost svojih proizvoda, i usaglašavanje sa CE oznakom koja se koristi u EU. To znači da, da bi sistem uspeo, moraju da ga razumeju i inspektori i privredni subjekti, a CE oznaka da bude prepoznatljiva među potrošačima.
Detaljnija diskusija vodila se oko napretka i izazova sa kojim se Srbija suočava. Pomoćnik ministra Lidija Stojanović i viši savetnik Vera Despotović iz Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija tesno sarađuju sa timom domaćih i stranih stručnjaka kroz projekat “Jačanje sistema tržišnog nadzora u Srbiji za neprehrambene i prehrambene proizvode” koji finansira EU. Mi trenutno radimo na procesu prenošenja EU zakonodavstva kojim se regulišu minimalni bezbednosni zahtevi za brojne prioritetne proizvode poput igračaka i kozmetike, kako bi Srbija nastavila da napreduje ka potpunom usaglašavanju sa zakonodavstvom EU o bezbednosti proizvoda, izjavila je pomoćnik ministra i glavni tržišni inspektor Lidija Stojanović. Kroz projekat je do sada obučeno više od 100 tržišnih inspektora, a biće uveden i nov upravljački informacioni sistem. Učesnici samita informisani su i o seriji obuka koja će uslediti kako bi inspektori dobili podršku u prelasku na novi EU pristup tržišnog nadzora.
Godišnjem Samitu o tržišnom nadzoru prisustvovalo je više od 100 predstavnika poslovne zajednice i državnih institucija.