Од 1. септембра ступа на снагу Споразум о стабилизацији и придруживању Србије ЕУ

Ступањем на снагу Споразума о стабилизацији и придруживању 1. септембра неће доћи до значајнијих промена у трговинским односима Србије и ЕУ, каже помоћница министра трговине Бојана Тодоровић.
„Односи између Србије и ЕУ до 1. септембра 2013. биће регулисани Прелазним трговинским споразумом, који има ужи обухват у односу на ССП и односи се искључиво на кретање робе, односно на стварање зоне слободне трговине између Србије и ЕУ“, казала је она.
Зона слободне трговине подразумева укидање царина и других нецаринских ограничења између партнера, с тим што је ЕУ много пре потписивања почетка примене ПТС, као вид економске подршке Србији, још 2000. године укинула царине за све индустријске производе и за скоро све пољопривредне производе који се из Србије извозе у ЕУ, а Србија ће 2014. године, укинути све царине за индустрисјке производе док, ће за неке пољопривредне производе задржати царину док не постанемо чланица ЕУ.Како је објаснила Тодоровић, треба имати у виду да ни једна држава са којом су до сада потписани споразуми о слободној трговини није Србији дала погодности какве је дала ЕУ.Тодоровић је додала да постоје друге области које су искључиво регулисане ССП, и ступањем на снагу овог споразума почеће да теку рокови за испуњавање обавеза које су обе стране преузеле, а то су – политички дијалог, регионална сарадња, кретање радника, оснивање привредних друштава, пружање услуга, кретање капитала, јавних набавки, правда, слобода и безбедност.
Крајњи циљ споразума је, према њеним речима, да се обезбеди једнак третман за пословање европских предузећа у Србији и обрнуто, српских предузећа у Европској унији, као и једнаки услови за кретање европске и српске радне снаге, услуга и капитала.“Захваљујући либерализацији коју ССП доноси у свим економским областима очекује се постепено остваривање позитивног утицаја пре свега на потрошаче како у смислу квалитета понуде тако и у погледу цена роба и услуга и побољшања животног стандарда становништва“, оценила је Тодоровић.Она је оценила да ССП јача основе за интензивирање будуће економске сарадње и економског развоја Србије и шаље поруку међународним инвеститорима да се Србија за још један корак приближила ЕУ“Примена ССП представља велику подршку привредној и институционалној стабилности у Србији, напорима Србије да развија све механизме функционалне тржишне економије и правне државе кроз усклађивање свог законодавства са законодавством ЕУ, што је предуслов за привлачење страних инвеститора, како оних из ЕУ, тако и из целог света“, изјавила је Танјугова саговорница.

Колико је значајно формално потврђивање уговорних односа између Србије и ЕУ, указује и чињеница да нам је ЕУ главни и трговински и инвестициони партнер, рекла је Тодоровић и додала да свако даље приближавање и усклађивање са ЕУ подразумева успостављање система који је близак и јасан онима од којих очекујемо највећу економску сарадњу.

„Поређења ради ЕУ као најважнији трговински партнер Србије учествује са 60 одсто у укупној трговини наше земље са светом, док је на пример учешће Русије девет одсто, а Кине 4,4 одсто“, казала је помоћница министра трговине.

Како је подсетила Тодоровић, Србија је у 2012. а посебно у 2013. години остварила значајне стопе раста извоза опет захваљујући извозу у ЕУ, и то посебно аутомобила ФИАТ.

Према њеним речима, захваљујући томе дошло је до значајног раста покривености увоза извозом од преко 65 одсто, што није забележено у последње две деценије, а такође је дошло и до промене у структури српског извоза, па више на првом месту у извозу нису сировине и полупроизводи (шећер, малине и кукуруз), већ производи високе фазе обраде.

„У последњих 10 година у Србију је уложено око 19 милијарди евра директних страних инвестиција“, навела је Тодоровић и додала да су од тог износа око 60 одсто су инвестиције из земаља Европске уније, што и у том погледу потврђује висок степен економске повезаности Србије и ЕУ.