Министарство расписује конкурсе за директоре ЈП Емисиона техника и везе и Управе за дигиталну агенду

Министарсво спољне и унутрашње трговине и телекомуникација упутило је данас Влади захтев за расписивање јавног конкурса за попуњавање радног места директора Јавног предузећа Емисиона техника и везе, као и радног места директора Управе за дигиталну агенду.

Упућивањем захтева за расписивање јавних конкурса за директоре ЈП Емисиона техника и везе и Управе за дигиталну агенду, Министарство спољне и унутрашње трговине у потпуности је испоштовало одредбе Закона о јавним предузећима и Закона о државним службеницима, који предвиђају попуњавање поменутих радних места путем конкурса.

Поред тога, Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација је 13. фебруара ове године објавило јавне конкурсе за попуњавање радних места секретара министарства, помоћника министра у Сектору за билатералну економску сарадњу, помоћника министра у Сектору за мултилатералну економску сарадњу, помоћника министра у Сектору за трговину, услуге, цене и заштиту потрошача, као и помоћника министра у Сектору за електронске комуникације, чиме ће сва радна места за која је предвиђен јавни конкурс бити попуњена у складу са Законом о државним службеницима.

На тај начин, сви државни службеници у Министарству спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, биће постављени  на основу јавног конкурса.