Unaprediti sistem zaštite potrošača u Srbiji

Ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je da je potrebno unaprediti sistem zaštite potrošača u našoj zemlji i da bi iz zakona trebalo izbaciti rešenja neprimenljiva u praksi.

Na okruglom stolu „Ka evropskom nivou zaštite potrošača u Srbiji“ održanom u Medija centru u Beogradu, Ljajić je naveo da je to potrebno, pre svega, zbog samih potrošača i zato što je to važan segment ukupnog razvoja trgovine i tržišne ekonomije u Srbiji, a ne samo zbog EU.

Ministar je naveo da je Zakon o zaštiti potrošača dobar i da sadrži evropske standarde, ali da se pokazalo da su neke stvari neprimenljive u našim uslovima i da ne bi trebalo da na njima „slepo insistiramo“, zbog čega bi zakon trebalo dalje menjati.

Ljajić je naglasio da je nevladin sektor dosta doprineo da problemi u tom sektoru postanu vidljiviji i da je važno da te organizacije nastave uspešno da sarađuju sa državom.

On je kazao da bi trebalo razmotriti da li je bolje osnovati posebnu komisiju za zaštitu potrošača ili jednu komisiju za zaštitu konkurencije i potrošača.

Predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije Goran Papović je istakao da još ne postoji Centar za trgovinu, koji nije ni trebalo da stoji u Zakonu.

Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević je kazao da je to telo napravilo koncept zaštite ugroženih potrošača, imajući u vidu obaveze posebne zaštite koje su predviđene zakonom.

On je objavio početak rada Partnerstva za ranjive potrošače koji su sklopili Centar za evropske politike, Nacionalna organizacija za zaštitu potrošača i Komitet pravnika za ljudska prava.

Okrugli sto je održan u okviru projekta „Zaštita potrošača u Srbiji – ka evropskom nivou zaštite“, koji realizuje Centar za evropske politike, uz podršku Evropskog fonda za Balkan.