Координација јавних политика – завршна конференција – крај друге фазе реформе Генералног секретаријата Владе

Генерални секретаријат Владе је од 6. до 8. децембра 2012.године у Новом Саду одржао завршну конференцију „Реформа координације јавних политика у Влади Републике Србије“, којом је обележен крај друге фазе реформе Генералног секретаријата Владе из области координације јавних политика, подржане од стране шведске Агенције за међународни развој (SIDA), посредством пројекта „Реформа координације јавних политика у Влади Републике Србије“.

Конференцију је отворио господин Вељко Одаловић, Генерални секретар Владе, а присуствовали су највиши званичници Владе и највиши представници органа државне управе, међународне заједнице, као и домаћи и страни стручњаци из области стратешког планирања, јавних политика и буџета.

У оквиру свеобухватног процеса реформе државне управе, као једна од области реформе препозната је координација јавних политика.

Крајем 2009. године у Генералном секретаријату Владе је започета реформа координације јавних политика за коју је предвиђено да се спроводи у три фазе. Прве две фазе су спроведене уз финансијску подршку билатералних донатора (DFID – прва фаза; SIDA – друга фаза), док ће се трећа, чији се почетак очекује у јануару 2013. године, финансирати из фондова Европске уније (IPA 2011).

Представљени су резултати реформе које је Генерални секретаријат Владе постигао у последње три године.

На Конферецији је искуства Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација у процесу реформе планирања и координације политика изложила Даниела Гачић Вукићевић, секретар Министарства. Министарство је, у делу трговине, међу првим органима осавременило начин рада и пословања и прешло на програмско буџетирање.

На Конференцији  представљена су досадашња искуства и трендови Македоније и Хрватске у координацији јавних политика. Посебна пажња је посвећена значају квантификације фискалних и других ефеката јавних политика, при чему је представник Међународног монетарног фонда господин Pal Ulla изнео оцену стања реформе управљања јавним финансијама у Србији. Изложени су предлози структурних реформи за ефикасно спровођење приоритета Владе, као и одговорно и одрживо планирање и извршење буџета.