Prihvaćeno 10 amandmana na četiri zakona Ministarstva

Poslanici Skupštine Srbije završili su danas u parlamentu pretres svih 66 podnetih amandmana na predloge Zakona o izvozu i uvozu roba dvostruke namene, Zakona o prometu i zakupu nepokretnosti, Izmene i dopune zakona o elektronskoj trgovini i Izmene i dopune zakona o zaštiti konkurencije.

Nastavak sednice zakazan je za četvrtak, 31. oktobar i tom prilikom će se glasati za deset prihvaćenih amandmana.

Na izmene Zakona o zaštiti konkurencije, koje predviđaju produženje roka zastarelosti i vođenje postpuka pred Komisijom za zaštitu konkurencije sa tri na pet godina, stigao je 21 amandman od kojih je Vlada prihvatila tri.

Kako je objasnio potpredsednik Vlade i ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić tokom skupštinske debate u načelu o tom predlogu, u praksi se pokazalo da je rok od tri godine često nedovoljan zbog vođenja složenih postupaka, pribavljanja često obimne dokumentacije, kao i da su pojedini predmeti bili izuzetno kompleksni, što je otklonjeno produženjem roka.

Taj rok može najduže da traje 10 godina od vremena povrede, dodao je ministar.

Tim izmenama precizira se i definicija dominantnog položaja učesnika na tržištu – to je do sada bio onaj ko je na tržištu imao 40 ili više odsto učešća, a sada će učešće biti samo jedan od parametara za definisanje dominantnog položaja.

Tako, predloženim rešenjima, ako neko ima i manje od 40 odsto učešća na tržištu može da ima dominantan položaj, a onaj ko ima više od 40 ne mora, jer će se uzeti u obzir i drugi parametri kao što je finansijska snaga učesnika na tržištu, tehnološke prednosti i sturktura tržišta.

Kada je reč o izmenama Zakona o elektronskoj trgovini, koje bi trebalo da donesu pravnu zaštitu u trgovini elektronskim putem, parlamentarci su uložili četiri amandmana, od kojih vlada nije prihvatila nijedan.

Novina u tom zakonu je to što se daje mogućnost tržišnom inspektoru da zabrani pružanje usluga kada je povređen zakon, a obuhvataće i one koji pružaju usluge u Srbiji, a nemaju sedište u zemlji.

Na Predlog zakona o izvozu i uvozu roba dvostruke namene, čija je suština harmonizacija sa evropskim standardima, obezbeđivanje čvrste kontrole i eliminisanje neželjenog izvoza i trgovine tim proizvodima, uloženo je 22 amandmana, od kojih je Vlada prihvatila pet.

Tim rešenjima, kontrolisanom robom dvostruke namene smatra se roba koja pored civilne može da ima i vojnu namenu.

Neke od novina zakona su uvođenje pojma sveobuhvatne klauzule, što znači da se proširuje lista roba koje mogu da služe dovstrukoj nameni i za koju se mora tražiti dozvola nadležnih institicija, a na čemu je insistirala EU.

Poslanici su na Predlog zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokratnosti uložili 19 amandmana, od kojih je Vlada prihvatila dva.