Јавне расправе

АКТУЕЛНЕ:

ЗАВРШЕНЕ:

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ДИГИТАЛНИХ ВЕШТИНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2024. ГОДИНЕ, У ПЕРИОДУ ОД 2021. ДО 2022. ГОДИНЕ

Извештај о спроведеној Јавној расправи о о Нацрту закона о заштити потрошача

Извештај о спроведеној Јавној расправи о Предлогу развоја стратегије дигиталних вештина у Републици Србији за период 2019-2023. године

Извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу стратегије заштите потрошача за период 2019-2024. године

Извештај Јавне расправе о Нацрту закона о трговини

Извештај о спроведеној Јавној расправи о Нацрту закона o изменама и допунама  закону о електронској трговини

-Извештај о спровођењу јавне расправe 

          – Извештај са  јавне расправе о нацрту закона о информационој безбедности

– Завршена јавна расправа о Нацрту стратегије развоја широкопојасних мрежа и сервиса у Републици Србији до 2016. године  – Пристигли коментари (10. децембар 2013. године)

Извештај о спроведеној јавној расправи - Закон о заштити потрошача
131.5 KB
666 Преузимања
Детаљније...

       ·На Влади усвојен Акциони план за отворену управу (25. април 2013)

     ·Пoштaнски сeктoр кao чинилaц приврeднoг рaзвoja (чланак поводом округлог стола од 7. фебруара 2013.)

     ·Усвојена Стратегија развоја поштанских услуга у РС за период од 2013-2016. године (30. април 2013)