Arhiva 9

 • Plan javnih nabavki za 2019. godinu
Izmena 8 plana javnih nabavki-aplikacijska
5.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 7 Plana javnih nabavki
5.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 6 Plana javnih nabavki
4.5 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 6 plana javnih nabavki za 2019. godinu- Tehnička ispravka
4.6 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 4 Plana javnih nabavki
4.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 3 plana javnih nabavki za 2019. godinu
4.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 2 Plana javnih nabavki za 2019. godinu
2.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 Plana javnih nabavki za 2019. godinu
2.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Plan javnih nabavki za 2019. godinu
1.8 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN MV-58/2018 -Usluge štampanje i prateće usluge

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
226.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
686.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podošenje ponuda
71.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

   • Javna nabavka JN MV-56/2018 -Stručna pomoć u poslovima ocenjivanja ispunjenosti uslova za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja

Obaveštenje o obustavi postupka
37.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o obustavi postupka
3.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Pitanjei i odgovor 1
34.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
155.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podošenje ponuda
32.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

   • Javna nabavka JN MV-50/2018 -Analiza potreba i izrada idejnih projekata za izgradnju pristupnih širokopojasnih mreža na lokalnom nivou

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
67.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1
35.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacije
167.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
167.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
70.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

   • Javna nabavka JN O-59/2018 -Nabavka avo karata za realizaciju studijske posetu u okviru Tvining projekta IPA 2013 „Dalji razvoj potrošača u Srbiji“

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
67.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
2.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
71.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
539.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

   • Javna nabavka JN MV-55/2018 -Nabavka licenci za softvere za informaciono-komunikacione potrebe Ministarstva

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
46.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2
46.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.8 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
233.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
708.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

   • Javna nabavka JN O-52/2018 -Organizacija konferencija i drugih događaja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
399.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
40.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Pitanje i odgovor 1
38.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 3 konkursne dokumentacije
733.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
41.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 2 konkursne dokumentacije
725.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
212.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacije
723.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
242.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
713.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

   • Javna nabavka JN MV-57/2018 -Održavanja i sistemska podrška za data centar u Pariskoj

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
44.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.8 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
248.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
617.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

   • Javna nabavka JN O-48/2018 -Servisiranje službenih vozila po partijama

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 9 Čačak
45.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1 Novi Sad
44.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 8 Kraljevo
44.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 10 Niš
45.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 2
44.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 3
44.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 4
44.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora i obustavi postupka
10.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1
34.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
71.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
179.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

   • Javna nabavka JN O-29/2018 -Obuke sa ciljem podizanja digitalnih kompetencija zaposlenih u javnoj upravi

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
43.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.0 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
70.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
144.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

   • Javna nabavka JN O-44/2018 – Sistemska podrška za opremu nabavljenu u projektu Podrška razvoja e-uprave sa ugradnjom rezervnih delova

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
43.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.5 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
39.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacije
662.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1 na pitanje
34.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
230.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
661.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

<

   • Javna nabavka JN O-51/2018 – Izgradnja gondole u Beogradu-kabinska žičara- Ušće Kalemegdan

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
68.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
488.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1 na pitanje
48.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacije
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Call for bids
69.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podošenje ponuda
74.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

   • Javna nabavka O-13/2018 – Nabavka informaciono-komunikacione infrastrukture – po partijama
    Partija 1 – Unapređenje transportne mreže na kičmi AMRES mreže
    Partija 2 – Izgradnja lokalnih računarskih mreža po školama

Odluka o izmeni ugovora
736.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
405.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
412.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
4.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovori 3
528.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
220.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 2 konkursna dokumentacije za partiju 2
1.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursna dokumentacije za partiju 1
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 2 za partiju 2
416.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursna dokumentacije za partiju 2
1.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
220.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1
482.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
248.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Call for bids submission
229.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija za partiju 1
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija za partiju 2
1.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka JN O-59/2018 -Nabavka avo karata za realizaciju studijske posetu u okviru Tvining projekta IPA 2013 „Dalji razvoj potrošača u Srbiji“

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
67.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
2.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
71.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
539.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

   • Javna nabavka JN MV-55/2018 -Nabavka licenci za softvere za informaciono-komunikacione potrebe Ministarstva

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
46.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2
46.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.8 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
233.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
708.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

   • Javna nabavka JN O-52/2018 -Organizacija konferencija i drugih događaja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
399.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
40.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Pitanje i odgovor 1
38.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 3 konkursne dokumentacije
733.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
41.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 2 konkursne dokumentacije
725.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
212.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacije
723.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
242.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
713.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

   • Javna nabavka JN MV-57/2018 -Održavanja i sistemska podrška za data centar u Pariskoj

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
44.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.8 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
248.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
617.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

   • Javna nabavka JN O-48/2018 -Servisiranje službenih vozila po partijama

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 9 Čačak
45.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1 Novi Sad
44.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 8 Kraljevo
44.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 10 Niš
45.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 2
44.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 3
44.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 4
44.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora i obustavi postupka
10.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1
34.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
71.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
179.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

   • Javna nabavka JN O-29/2018 -Obuke sa ciljem podizanja digitalnih kompetencija zaposlenih u javnoj upravi

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
43.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.0 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
70.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
144.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

   • Javna nabavka JN O-44/2018 – Sistemska podrška za opremu nabavljenu u projektu Podrška razvoja e-uprave sa ugradnjom rezervnih delova

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
43.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.5 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
39.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacije
662.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1 na pitanje
34.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
230.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
661.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

<

   • Javna nabavka JN O-51/2018 – Izgradnja gondole u Beogradu-kabinska žičara- Ušće Kalemegdan

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
68.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
488.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1 na pitanje
48.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacije
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Call for bids
69.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podošenje ponuda
74.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

   • Javna nabavka O-13/2018 – Nabavka informaciono-komunikacione infrastrukture – po partijama
    Partija 1 – Unapređenje transportne mreže na kičmi AMRES mreže
    Partija 2 – Izgradnja lokalnih računarskih mreža po školama

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
405.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
412.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
4.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovori 3
528.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
220.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 2 konkursna dokumentacije za partiju 2
1.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursna dokumentacije za partiju 1
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 2 za partiju 2
416.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursna dokumentacije za partiju 2
1.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
220.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1
482.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
248.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Call for bids submission
229.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija za partiju 1
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija za partiju 2
1.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...