Архива 9

 • План јавних набавки за 2019. годину
Измена 8 плана јавних набавки-апликацијска
5.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 7 Плана јавних набавки
5.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 6 Плана јавних набавки
4.5 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 6 плана јавних набавки за 2019. годину- Teхничка исправка
4.6 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 4 Плана јавних набавки
4.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 3 плана јавних набавки за 2019. годину
4.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 Плана јавних набавки за 2019. годину
2.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 Плана јавних набавки за 2019. годину
2.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

План јавних набавки за 2019. годину
1.8 MB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка ЈН МВ-58/2018 -Услуге штампање и пратеће услуге

Обавештење о закљученом уговору
226.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
686.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подошење понуда
71.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

   • Јавна набавка ЈН МВ-56/2018 -Стручна помоћ у пословима оцењивања испуњености услова за пружање квалификованих услуга од поверења

Обавештење о обустави поступка
37.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о обустави поступка
3.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Питањеи и одговор 1
34.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
155.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подошење понуда
32.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

   • Јавна набавка ЈН МВ-50/2018 -Анализа потреба и израда идејних пројеката за изградњу приступних широкопојасних мрежа на локалном нивоу

Обавештење о закљученом уговору
67.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1
35.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
167.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
167.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
70.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

   • Јавна набавка ЈН О-59/2018 -Набавка аво карата за реализацију студијске посету у оквиру Твининг пројекта ИПА 2013 „Даљи развој потрошача у Србији“

Обавештење о закљученом уговору
67.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
2.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
71.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
539.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

   • Јавна набавка ЈН МВ-55/2018 -Набавка лиценци за софтвере за информационо-комуникационе потребе Министарства

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
46.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2
46.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.8 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
233.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
708.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

   • Јавна набавка ЈН О-52/2018 -Организација конференција и других догађаја

Обавештење о закљученом уговору
399.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
40.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Питање и одговор 1
38.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 3 конкурсне документације
733.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
41.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 конкурсне документације
725.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
212.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
723.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
242.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
713.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

   • Јавна набавка ЈН МВ-57/2018 -Одржавања и системска подршка за дата центар у Париској

Обавештење о закљученом уговору
44.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.8 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
248.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
617.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

   • Јавна набавка ЈН O-48/2018 -Сервисирање службених возила по партијама

Обавештење о закљученом уговору - Партија 9 Чачак
45.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 Нови Сад
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Партија 8 Краљево
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Партија 10 Ниш
45.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору- Партија 2
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору- Партија 3
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору- Партија 4
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора и обустави поступка
10.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1
34.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
71.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
179.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

   • Јавна набавка ЈН O-29/2018 -Обуке са циљем подизања дигиталних компетенција запослених у јавној управи

Обавештење о закљученом уговору
43.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Oдлука о додели уговора
1.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
70.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
144.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

   • Јавна набавка ЈН O-44/2018 – Системска подршка за опрему набављену у пројекту Подршка развоја е-управе са уградњом резервних делова

Обавештење о закљученом уговору
43.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.5 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
39.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
662.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на питање
34.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
230.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
661.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

<

   • Јавна набавка ЈН O-51/2018 – Изградња гондоле у Београду-кабинска жичара- Ушће Калемегдан

Обавештење о закљученом уговору
68.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
488.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на питање
48.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Call for bids
69.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подошење понуда
74.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

   • Јавна набавка O-13/2018 – Набавка информационо-комуникационе инфраструктуре – по партијама
    Партија 1 – Унапређење транспортне мреже на кичми АМРЕС мреже
    Партија 2 – Изградња локалних рачунарских мрежа по школама

Одлука о измени уговора
736.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору за партију 1
405.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
412.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
4.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговори 3
528.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
220.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 конкурсна документације за партију 2
1.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсна документације за партију 1
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2 за партију 2
416.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсна документације за партију 2
1.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
220.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1
482.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
248.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Call for bids submission
229.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација за партију 1
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација за партију 2
1.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка ЈН О-59/2018 -Набавка аво карата за реализацију студијске посету у оквиру Твининг пројекта ИПА 2013 „Даљи развој потрошача у Србији“

Обавештење о закљученом уговору
67.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
2.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
71.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
539.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

   • Јавна набавка ЈН МВ-55/2018 -Набавка лиценци за софтвере за информационо-комуникационе потребе Министарства

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
46.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2
46.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.8 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
233.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
708.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

   • Јавна набавка ЈН О-52/2018 -Организација конференција и других догађаја

Обавештење о закљученом уговору
399.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
40.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Питање и одговор 1
38.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 3 конкурсне документације
733.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
41.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 конкурсне документације
725.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
212.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
723.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
242.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
713.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

   • Јавна набавка ЈН МВ-57/2018 -Одржавања и системска подршка за дата центар у Париској

Обавештење о закљученом уговору
44.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.8 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
248.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
617.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

   • Јавна набавка ЈН O-48/2018 -Сервисирање службених возила по партијама

Обавештење о закљученом уговору - Партија 9 Чачак
45.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 Нови Сад
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Партија 8 Краљево
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Партија 10 Ниш
45.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору- Партија 2
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору- Партија 3
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору- Партија 4
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора и обустави поступка
10.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1
34.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
71.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
179.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

   • Јавна набавка ЈН O-29/2018 -Обуке са циљем подизања дигиталних компетенција запослених у јавној управи

Обавештење о закљученом уговору
43.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Oдлука о додели уговора
1.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
70.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
144.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

   • Јавна набавка ЈН O-44/2018 – Системска подршка за опрему набављену у пројекту Подршка развоја е-управе са уградњом резервних делова

Обавештење о закљученом уговору
43.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.5 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
39.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
662.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на питање
34.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
230.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
661.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

<

   • Јавна набавка ЈН O-51/2018 – Изградња гондоле у Београду-кабинска жичара- Ушће Калемегдан

Обавештење о закљученом уговору
68.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
488.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на питање
48.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Call for bids
69.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подошење понуда
74.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

   • Јавна набавка O-13/2018 – Набавка информационо-комуникационе инфраструктуре – по партијама
    Партија 1 – Унапређење транспортне мреже на кичми АМРЕС мреже
    Партија 2 – Изградња локалних рачунарских мрежа по школама

Обавештење о закљученом уговору за партију 1
405.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
412.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
4.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговори 3
528.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
220.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 конкурсна документације за партију 2
1.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсна документације за партију 1
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2 за партију 2
416.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсна документације за партију 2
1.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
220.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1
482.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
248.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Call for bids submission
229.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација за партију 1
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација за партију 2
1.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...