Архива 9

 • Јавна набавка ЈН МВ-58/2018 -Услуге штампање и пратеће услуге
 • Обавештење о закљученом уговору
  226.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  686.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подошење понуда
  71.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка ЈН МВ-56/2018 -Стручна помоћ у пословима оцењивања испуњености услова за пружање квалификованих услуга од поверења

  Обавештење о обустави поступка
  37.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о обустави поступка
  3.4 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Питањеи и одговор 1
  34.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  155.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подошење понуда
  32.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка ЈН МВ-50/2018 -Анализа потреба и израда идејних пројеката за изградњу приступних широкопојасних мрежа на локалном нивоу

  Обавештење о закљученом уговору
  67.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 1
  35.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсне документације
  167.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  167.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  70.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка ЈН О-59/2018 -Набавка аво карата за реализацију студијске посету у оквиру Твининг пројекта ИПА 2013 „Даљи развој потрошача у Србији“

  Обавештење о закљученом уговору
  67.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  2.4 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  71.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  539.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка ЈН МВ-55/2018 -Набавка лиценци за софтвере за информационо-комуникационе потребе Министарства

  Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
  46.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору за Партију 2
  46.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.8 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  233.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  708.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка ЈН О-52/2018 -Организација конференција и других догађаја

  Обавештење о закљученом уговору
  399.3 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
  40.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Питање и одговор 1
  38.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 3 конкурсне документације
  733.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
  41.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 2 конкурсне документације
  725.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  212.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсне документације
  723.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  242.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  713.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка ЈН МВ-57/2018 -Одржавања и системска подршка за дата центар у Париској

  Обавештење о закљученом уговору
  44.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.8 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  248.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  617.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка ЈН O-48/2018 -Сервисирање службених возила по партијама

  Обавештење о закљученом уговору - Партија 9 Чачак
  45.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 Нови Сад
  44.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору - Партија 8 Краљево
  44.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору - Партија 10 Ниш
  45.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору- Партија 2
  44.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору- Партија 3
  44.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору- Партија 4
  44.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора и обустави поступка
  10.2 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 1
  34.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  71.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  179.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка ЈН O-29/2018 -Обуке са циљем подизања дигиталних компетенција запослених у јавној управи

  Обавештење о закљученом уговору
  43.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Oдлука о додели уговора
  1.0 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  70.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  144.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка ЈН O-44/2018 – Системска подршка за опрему набављену у пројекту Подршка развоја е-управе са уградњом резервних делова

  Обавештење о закљученом уговору
  43.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.5 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  39.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсне документације
  662.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 1 на питање
  34.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  230.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  661.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  <

    • Јавна набавка ЈН O-51/2018 – Изградња гондоле у Београду-кабинска жичара- Ушће Калемегдан

  Обавештење о закљученом уговору
  68.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  488.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 1 на питање
  48.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсне документације
  1.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  1.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Call for bids
  69.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подошење понуда
  74.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка O-13/2018 – Набавка информационо-комуникационе инфраструктуре – по партијама
     Партија 1 – Унапређење транспортне мреже на кичми АМРЕС мреже
     Партија 2 – Изградња локалних рачунарских мрежа по школама

  Одлука о измени уговора
  736.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору за партију 1
  405.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору
  412.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  4.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговори 3
  528.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  220.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 2 конкурсна документације за партију 2
  1.2 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсна документације за партију 1
  1.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 2 за партију 2
  416.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсна документације за партију 2
  1.2 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  220.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 1
  482.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  248.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Call for bids submission
  229.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација за партију 1
  1.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација за партију 2
  1.2 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

 • Јавна набавка ЈН О-59/2018 -Набавка аво карата за реализацију студијске посету у оквиру Твининг пројекта ИПА 2013 „Даљи развој потрошача у Србији“
 • Обавештење о закљученом уговору
  67.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  2.4 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  71.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  539.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка ЈН МВ-55/2018 -Набавка лиценци за софтвере за информационо-комуникационе потребе Министарства

  Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
  46.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору за Партију 2
  46.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.8 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  233.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  708.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка ЈН О-52/2018 -Организација конференција и других догађаја

  Обавештење о закљученом уговору
  399.3 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
  40.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Питање и одговор 1
  38.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 3 конкурсне документације
  733.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
  41.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 2 конкурсне документације
  725.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  212.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсне документације
  723.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  242.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  713.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка ЈН МВ-57/2018 -Одржавања и системска подршка за дата центар у Париској

  Обавештење о закљученом уговору
  44.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.8 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  248.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  617.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка ЈН O-48/2018 -Сервисирање службених возила по партијама

  Обавештење о закљученом уговору - Партија 9 Чачак
  45.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 Нови Сад
  44.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору - Партија 8 Краљево
  44.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору - Партија 10 Ниш
  45.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору- Партија 2
  44.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору- Партија 3
  44.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору- Партија 4
  44.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора и обустави поступка
  10.2 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 1
  34.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  71.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  179.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка ЈН O-29/2018 -Обуке са циљем подизања дигиталних компетенција запослених у јавној управи

  Обавештење о закљученом уговору
  43.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Oдлука о додели уговора
  1.0 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  70.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  144.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка ЈН O-44/2018 – Системска подршка за опрему набављену у пројекту Подршка развоја е-управе са уградњом резервних делова

  Обавештење о закљученом уговору
  43.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.5 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  39.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсне документације
  662.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 1 на питање
  34.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  230.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  661.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  <

    • Јавна набавка ЈН O-51/2018 – Изградња гондоле у Београду-кабинска жичара- Ушће Калемегдан

  Обавештење о закљученом уговору
  68.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  488.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 1 на питање
  48.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсне документације
  1.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  1.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Call for bids
  69.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подошење понуда
  74.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

    • Јавна набавка O-13/2018 – Набавка информационо-комуникационе инфраструктуре – по партијама
     Партија 1 – Унапређење транспортне мреже на кичми АМРЕС мреже
     Партија 2 – Изградња локалних рачунарских мрежа по школама

  Обавештење о закљученом уговору за партију 1
  405.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору
  412.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  4.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговори 3
  528.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  220.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 2 конкурсна документације за партију 2
  1.2 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсна документације за партију 1
  1.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 2 за партију 2
  416.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсна документације за партију 2
  1.2 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  220.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 1
  482.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  248.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Call for bids submission
  229.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација за партију 1
  1.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација за партију 2
  1.2 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...