Архива 8

 • Јавна набавка ЈН МВ-46/2018 – Набавка опреме за студио за потребе Националног контакт центра за безбедност деце на интернету
 • Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
  222.3 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
  222.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору - Партија 3
  224.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.9 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  230.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  190.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  <

  • Јавна набавка ЈН O-40/2018 – Одржавање информационог система за управљање инцидентима у области информационе безбедности

  Обавештење о закљученом уговору
  42.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.7 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 1
  34.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсне документације
  1.1 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  39.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  69.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  1.1 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН O – 28/2018 – Обуке са циљем подизања капацитета запослених у институцијама система ради примене Уредбе о безбедности и заштити деце при коришћењу информационо-комуникационих технологија

  Обавештење о закљученом уговору
  400.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.6 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  249.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  146.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН MВ – 47/2018 – Едукација МСП у трговини

  Обавештење о закљученом уговору
  44.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.4 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  211.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Допуна конкрусне докумнетације
  147.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  232.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  147.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН MВ – 41/2018 – Набавка лиценци за ГИС софтвер

  Обавештење о закљученом уговору
  224.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  906.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  231.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  524.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН MВ – 49/2018 – Набавка услуга стручног надзора над извођењем радова

  Обавештење о закљученом уговору
  45.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.4 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  231.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  152.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН MВ – 35/2018 – Едукативне активности MSP сектора и предузетника за подстицај развоја електорнске управе

  Обавештење о закљученом уговору
  44.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.6 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  148.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  29.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН О – 42/2018 – Подршка рада и одржавање контакт центра и сисмтема подршке у области безбедности деце на интернету

  Обавештење о закљученом уговору
  46.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.6 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 2 конкурсне документације
  720.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсне документације
  720.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 1
  36.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  230.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  719.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  <

  • Јавна набавка ЈН МВ – 37/2018 – Набавка радне одеће за потребе туристичке инспекције

  Обавештење о закљученом уговору
  67.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.5 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  230.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  157.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН МВ – 43/2018 – Набавка услуга стручног надзора над извођењем радова

  Обавештење о обустави поступка
  215.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о обустави поступка
  1.4 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  150.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  29.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН МВ – 36/2018 – Услуга организовања семинара за Сектор туристичке инспекције

  Обавештење о закљученом уговору
  67.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.5 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  155.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  69.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка отворени поступак – Изградња гондоле у Београду – кабинске жичаре – Ушће-Калемегдан
  Претходно обавештење
  548.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...
  • Јавна набавка ЈН МВ – 33/2018 – Подршка раду и одржавање контакт центра и система подршке у области безбедности деце на интернету

  Одлука о обустави поступка
  210.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о обустави поступка
  611.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  230.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  715.3 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН МВ – 34/2018 – Набавка услуга стручног надзора над извођењем радова

  Обавештње о обустави поступка
  36.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о обустави поступка
  1.1 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  231.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  151.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН МВ – 22/2018 – Израда пројектно техничке документације за постављање туристичке сигнализације на територији Републике Србије

  Обавештење о закљученом уговору
  220.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.1 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  231.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  172.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка П – 31/2018 – Услуга одржавања NextBiz софтвера

  Обавештење о закљученом уговору
  397.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подносење понуда
  226.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  461.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН МВ – 32/2018 – Услуге праћења штампаних и електронских медија

  Обавештење о закљученом уговору
  15.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  3.1 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  495.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  89.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН МВ – 30/2018 – Услуге узроковања, анализе и израде зе потребе Сектора Тржишне инспекције

  Обавештење о закљученом уговору за партију 1
  224.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о обустави поступка
  218.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора и обустави поступка
  1.5 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  70.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  886.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН МВ – 21/2018 – Услуге превођења по партијама

  Обавештење о закљученом уговору- Партија 2
  45.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору за Партију 1
  45.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора- Партија 2
  3.9 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора за партију 1
  3.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 3 на питање
  48.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговори 2
  47.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  214.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 3 конкурсне документације
  905.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  215.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 2 конкурсне документације
  902.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговори 1
  52.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  215.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсна документације
  887.3 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  247.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  871.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН О – 25/2018 – Набавка авио карата и хотелског смештаја, обилкована по партијама

  Обавештење о закљученом уговору за партију 1
  232.3 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору за партију 2
  232.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  4.5 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсне документације
  680.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  40.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговори 3
  108.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 2 на питање
  48.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 1 на питање
  47.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  679.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  72.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН О – 23/2018 – Израда и постављање туристичке саобрацајне сигнализације на подручију туристичке дестинације Доње Подунавље

  Одговор 1
  42.3 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсне документације
  207.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  211.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права
  35.3 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  231.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  214.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН МВ – 26/2018 – Одржавање и ажурирање информационог система за заштиту поторошача

  Обавештење о закљученом уговору
  226.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.1 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  230.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  185.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН МВ – 27/2018 – Услуга израде дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима

  Обавештење о закљученом уговору
  49.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  232.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  539.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН МВ – 20/2018 – Израда портала за brownfild инвестицвије у Републици Србији

  Обавештење о закљученом уговору
  229.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  2.5 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 1
  49.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  259.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  538.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН МВ – 18/2018 – Истраживање у области заштите потрошача у циљу израде стручне основе за припрему Стратегије

  Oбавештење о закљученом уговору
  67.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.3 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  230.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  598.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...