Arhiva 7

 

   • Javna nabavka O-13/2018 – Nabavka informaciono-komunikacione infrastrukture – po partijama
    Partija 1 – Unapređenje transportne mreže na kičmi AMRES mreže
    Partija 2 – Izgradnja lokalnih računarskih mreža po školama

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
405.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
412.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
4.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovori 3
528.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
220.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 2 konkursna dokumentacije za partiju 2
1.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursna dokumentacije za partiju 1
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 2 za partiju 2
416.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursna dokumentacije za partiju 2
1.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
220.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1
482.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
248.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Call for bids submission
229.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija za partiju 1
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija za partiju 2
1.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka P – 14/2018 – Usluge paketa dnevnog, ekonomskog, pisanog i internet servisa vesti Novinarske agencije Beta Press

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
48.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnosenje ponuda
222.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija za pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
447.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

   • Javna nabavka MV 10/2018 – Usluge uzrokovanja, analize i izrade izveštaja za potrebe Sektora tržišne inspekcije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 4
219.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
220.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o obustavi postupka
220.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka i dodeli ugovora
2.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
1.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
70.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

   • Javna nabavka O-15/2018 – Nabavka opremne u svrhu unapređenja informaciono-komunikacione infrastrukture SANU

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
48.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
2.7 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1 na pitanje
48.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
231.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
225.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

   • Javna nabavka O-13/2018 – Nabavka informaciono-komunikacione infrastrukture – po partijama
    Partija 1 – Unapređenje transportne mreže na kičmi AMRES mreže
    Partija 2 – Izgradnja lokalnih računarskih mreža po školama

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
405.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
412.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
4.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovori 3
528.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
220.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 2 konkursna dokumentacije za partiju 2
1.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursna dokumentacije za partiju 1
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 2 za partiju 2
416.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursna dokumentacije za partiju 2
1.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
220.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1
482.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
248.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Call for bids submission
229.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija za partiju 1
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija za partiju 2
1.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka O-7/2018 – Usluge održavanja softvera MIMIS i NEPRO+ za potrebe Sektora tržišne inspekcije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
393.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodlei ugovora
1.0 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
235.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
565.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – 8/2018 – Usluge unapređenja softvera MIMIS i NEPRO+ za potrebe Sektora tržišne inspekcije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
224.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.0 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
234.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
139.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – 12/2018 – Održavanje i ažuriranje informacionog sistema za zaštitu potošača

Obaveštenje o obustavi postupka
815.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka
1.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
184.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
69.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – 4/2018 – Servisiranje mašina za drobljenje oduzete robe

Obaveštenje o obustavi postupka
36.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka
542.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
233.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
154.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – Usluge osigranja zaposlenih u Ministarstvu koja važe do primene Okvirnog sporazuma CJN 6/2018, JN MV 11/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
219.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o doleli ugovora
2.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
68.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
495.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – Usluge održavanja softvera- INES+ – JN MV 6/2018
Odluka o izmeni ugovara 2
684.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka u izmeni ugovora
613.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
230.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
69.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
122.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – Unapređenje i održavanje Portala stari zanati Registra posrednika po partijama- JN MV 3/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2
232.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
235.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
2.7 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
148.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
70.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Javna nabavka O-7/2018 – Usluge održavanja softvera MIMIS i NEPRO+ za potrebe Sektora tržišne inspekcije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
393.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodlei ugovora
1.0 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
235.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
565.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – 8/2018 – Usluge unapređenja softvera MIMIS i NEPRO+ za potrebe Sektora tržišne inspekcije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
224.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.0 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
234.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
139.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – 12/2018 – Održavanje i ažuriranje informacionog sistema za zaštitu potošača

Obaveštenje o obustavi postupka
815.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka
1.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
184.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
69.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – 4/2018 – Servisiranje mašina za drobljenje oduzete robe

Obaveštenje o obustavi postupka
36.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka
542.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
233.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
154.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – Usluge osigranja zaposlenih u Ministarstvu koja važe do primene Okvirnog sporazuma CJN 6/2018, JN MV 11/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
219.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o doleli ugovora
2.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
68.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
495.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – Usluge održavanja softvera- INES+ – JN MV 6/2018
Odluka o izmeni ugovara 2
684.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka u izmeni ugovora
613.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
230.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
69.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
122.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – Unapređenje i održavanje Portala stari zanati Registra posrednika po partijama- JN MV 3/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2
232.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
235.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
2.7 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
148.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
70.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
 • Javna nabavka male vrednosti – 4/2018 – Servisiranje mašina za drobljenje oduzete robe

Obaveštenje o obustavi postupka
36.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka
542.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
233.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
154.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – Usluge osigranja zaposlenih u Ministarstvu koja važe do primene Okvirnog sporazuma CJN 6/2018, JN MV 11/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
219.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o doleli ugovora
2.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
68.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
495.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – Usluge održavanja softvera- INES+ – JN MV 6/2018

Odluka u izmeni ugovora
613.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
230.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
69.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
122.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – Unapređenje i održavanje Portala stari zanati Registra posrednika po partijama- JN MV 3/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2
232.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
235.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
2.7 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
148.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
70.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 

 • Javna nabavka male vrednosti- Izrada projekata optimalne opremljenosti ustanova obrazovanja informaciono-komunikacionim infrastrukturom- JNMV 5/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
233.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1
46.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
191.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
69.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka- Usluga servis vesti i multimedijalnih sadržaja (po partijama)-JN P-9/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
225.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o obustavi postupka- Partija 1
37.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora i obustavi postupka
1.8 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...


 • Javna nabavka male vrednosti – 2/2018 – Održavanje softvera za rad turističke inspekcije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
224.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.0 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
233.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
130.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka – OJN – 1/2018 – Organizacija radionica, sajmova, seminara i drugih događaja u okviru realizacije Tvining projekta IPA 2013 „Dalji razvoj zaštite potrošača u Srbiji

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
45.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
3.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1
53.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
237.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
618.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – 57/2017 – Usluga izrade dizajna i štampanja vaučera sa videnim žigom i zaštitom od falsifikovanja za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
45.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o doleli ugovora
1.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
236.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
540.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – 56/2017 – Nabavka formiranje i objavljivanje liste kvalifikovanih usluga od poverenja (TLS)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
839.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
234.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
173.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – 19/2017 – Servisiranje opreme – mašina za drobljenje/seckanje robe oduzete u inspekcijskom nadzoru

Obaveštenje o obustvi postupka
35.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka
600.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
234.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
152.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka O- 53/2017 – Servisiranje službenih vozila po partijama

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
65.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 6 - Zaječar
226.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 - Novi Sad
231.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka
2.8 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
2.8 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1
363.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
234.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
139.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka O- 50/2017 – Održavanje infrastrukture (dizel agregati, čiler, INROW jedinice i UPS uređaja) u server sali Ministarstva sa ugradnjom rezervnih delova

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
370.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
240.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
177.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – 55/2017 – Održavanje postojeće turističke signalizacije na teritoriji Republike Srbije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
361.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.0 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
150.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
69.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – 49/2017 – Održavanje i sistemska podrška za data centar u Pariskoj sa ugradnjom rezervnih delova

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
42.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
3.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
252.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
619.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – 44/2017 – Usluga održavanja softvera INES+

Obaveštenje o obustavi postupka
36.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka
557.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
236.2 KB
6 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacijaž
120.8 KB
4 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka O-38/2017 – Obuka nastavnika i profesora u oblasti informaciono-komunikacionoh tehnologija

Obaveštenje o obustavi postupka
781.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka
3.8 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 6 na pitanje
47.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka
832.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 2 Konkursne dokumentacije
890.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacije
889.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka
813.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 5
377.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 4
369.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 3
367.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1
379.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
237.8 KB
11 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
887.3 KB
7 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka O-51/2017 – Sistemska podrška za opremu nabavljenu u projektu „Podrška razvoja e-uprave“ sa rezervnim delovima

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
44.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
822.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
235.5 KB
8 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
632.3 KB
8 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti-48/2017- Održavanje postojeće turističke signalizacije na teritoriji Republike Srbije

Obaveštenje o obustavi postupka
215.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka
558.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
234.0 KB
6 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
149.5 KB
4 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka O-39/2017- Obuka sa ciljem podizanja kapicetata zaposlenih u institucijama sistema radi primene Uredbe o bezbednosti i zaštite dece pri korišćenju IKT-a

Obaveštenje o obustavi postupka
226.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
35.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka
3.5 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 Konkursne dokumentacije
630.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1 na pitanje
47.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
631.8 KB
10 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
91.6 KB
10 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka O-35/2017- Nabavka licenci za korisničke softvere i softvere za administratiranje IKT-a Ministarstva

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
47.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odlika o dodeli ugovora
2.0 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 2
47.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1
364.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
252.9 KB
12 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
633.3 KB
11 Preuzimanja
Detaljnije...