Архива 7

 

   • Јавна набавка O-13/2018 – Набавка информационо-комуникационе инфраструктуре – по партијама
    Партија 1 – Унапређење транспортне мреже на кичми АМРЕС мреже
    Партија 2 – Изградња локалних рачунарских мрежа по школама

Обавештење о закљученом уговору за партију 1
405.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
412.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
4.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговори 3
528.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
220.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 конкурсна документације за партију 2
1.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсна документације за партију 1
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2 за партију 2
416.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсна документације за партију 2
1.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
220.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1
482.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
248.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Call for bids submission
229.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација за партију 1
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација за партију 2
1.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка П – 14/2018 – Услуге пакета дневног, економског, писаног и интернет сервиса вести Новинарске агенције Beta Press

Обавештење о закљученом уговору
48.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подносење понуда
222.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
447.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

   • Јавна набавка МВ 10/2018 – Услуге узроковања, анализе и израде извештаја за потребе Сектора тржишне инспекције

Обавештење о закљученом уговору за партију 4
219.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
220.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о обустави поступка
220.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о обустави поступка и додели уговора
2.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
1.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
70.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

   • Јавна набавка O-15/2018 – Набавка опремне у сврху унапређења информационо-комуникационе инфраструктуре САНУ

Обавештење о закљученом уговору
48.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
2.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на питање
48.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
231.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
225.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

   • Јавна набавка O-13/2018 – Набавка информационо-комуникационе инфраструктуре – по партијама
    Партија 1 – Унапређење транспортне мреже на кичми АМРЕС мреже
    Партија 2 – Изградња локалних рачунарских мрежа по школама

Обавештење о закљученом уговору за партију 1
405.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
412.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
4.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговори 3
528.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
220.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 конкурсна документације за партију 2
1.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсна документације за партију 1
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2 за партију 2
416.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсна документације за партију 2
1.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
220.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1
482.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
248.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Call for bids submission
229.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација за партију 1
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација за партију 2
1.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка O-7/2018 – Услуге одржавања софтвера MIMIS и NEPRO+ за потребе Сектора тржишне инспекције

Обавештење о закљученом уговору
393.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додлеи уговора
1.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
235.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
565.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности – 8/2018 – Услуге унапређења софтвера MIMIS и NEPRO+ за потребе Сектора тржишне инспекције

Обавештење о закљученом уговору
224.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
234.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
139.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности – 12/2018 – Одржавање и ажурирање информационог система за заштиту потошача

Обавештење о обустави поступка
815.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о обустави поступка
1.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
184.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
69.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности – 4/2018 – Сервисирање машина за дробљење одузете робе

Обавештење о обустави поступка
36.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о обустави поступка
542.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
233.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
154.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности – Услуге oсиграња запослених у Министарству која важе до примене Оквирног споразума ЦЈН 6/2018, ЈН МВ 11/2018

Обавештење о закљученом уговору
219.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о долели уговора
2.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
68.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
495.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности – Услуге одржавања софтвера- INES+ – ЈН МВ 6/2018
Одлука о измени уговара 2
684.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука у измени уговора
613.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
230.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
69.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
122.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности – Унапређење и одржавање Портала стари занати Регистра посредника по партијама- ЈН МВ 3/2018

Обавештење о закљученом уговору партија 2
232.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
235.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
2.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
148.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
70.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...
 • Јавна набавка O-7/2018 – Услуге одржавања софтвера MIMIS и NEPRO+ за потребе Сектора тржишне инспекције

Обавештење о закљученом уговору
393.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додлеи уговора
1.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
235.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
565.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности – 8/2018 – Услуге унапређења софтвера MIMIS и NEPRO+ за потребе Сектора тржишне инспекције

Обавештење о закљученом уговору
224.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
234.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
139.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности – 12/2018 – Одржавање и ажурирање информационог система за заштиту потошача

Обавештење о обустави поступка
815.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о обустави поступка
1.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
184.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
69.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности – 4/2018 – Сервисирање машина за дробљење одузете робе

Обавештење о обустави поступка
36.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о обустави поступка
542.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
233.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
154.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности – Услуге oсиграња запослених у Министарству која важе до примене Оквирног споразума ЦЈН 6/2018, ЈН МВ 11/2018

Обавештење о закљученом уговору
219.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о долели уговора
2.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
68.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
495.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности – Услуге одржавања софтвера- INES+ – ЈН МВ 6/2018
Одлука о измени уговара 2
684.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука у измени уговора
613.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
230.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
69.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
122.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности – Унапређење и одржавање Портала стари занати Регистра посредника по партијама- ЈН МВ 3/2018

Обавештење о закљученом уговору партија 2
232.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
235.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
2.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
148.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
70.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...
 • Јавна набавка мале вредности – 4/2018 – Сервисирање машина за дробљење одузете робе

Обавештење о обустави поступка
36.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о обустави поступка
542.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
233.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
154.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности – Услуге oсиграња запослених у Министарству која важе до примене Оквирног споразума ЦЈН 6/2018, ЈН МВ 11/2018

Обавештење о закљученом уговору
219.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о долели уговора
2.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
68.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
495.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности – Услуге одржавања софтвера- INES+ – ЈН МВ 6/2018

Одлука у измени уговора
613.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
230.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
69.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
122.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности – Унапређење и одржавање Портала стари занати Регистра посредника по партијама- ЈН МВ 3/2018

Обавештење о закљученом уговору партија 2
232.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
235.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
2.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
148.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
70.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 

 • Јавна набавка мале вредности- Израда пројеката оптималне опремљености установа образовања информационо-комуникационим инфраструктуром- ЈНМВ 5/2018

Обавештење о закљученом уговору
233.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1
46.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Kонкурсна документација
191.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
69.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка- Услуга сервис вести и мултимедијалних садржаја (по партијама)-ЈН П-9/2018

Обавештење о закљученом уговору
225.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о обустави поступка- Партија 1
37.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора и обустави поступка
1.8 MB
0 Преузимања
Детаљније...


 • Јавна набавка мале вредности – 2/2018 – Одржавање софтвера за рад туристичке инспекције

Обавештење о закљученом уговору
224.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
233.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
130.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка – ОЈН – 1/2018 – Организација радионица, сајмова, семинара и других догађаја у оквиру реализације Твининг пројекта ИПА 2013 „Даљи развој заштите потрошача у Србији

Обавештење о закљученом уговору
45.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
3.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1
53.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
237.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
618.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности – 57/2017 – Услуга израде дизајна и штампања ваучера са виденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима

Обавештење о закљученом уговору
45.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о долели уговора
1.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
236.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
540.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности – 56/2017 – Набавка формирање и објављивање листе квалификованих услуга од поверења (TLS)

Обавештење о закљученом уговору
16.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
839.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
234.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
173.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности – 19/2017 – Сервисирање опреме – машина за дробљење/сецкање робе одузете у инспекцијском надзору

Обавештење о обустви поступка
35.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о обустави поступка
600.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
234.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
152.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка O- 53/2017 – Сервисирање службених возила по партијама

Обавештење о закљученом уговору
65.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору за партију 6 - Зајечар
226.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 - Нови Сад
231.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о обустави поступка
2.8 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
2.8 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1
363.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
234.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
139.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка O- 50/2017 – Одржавање инфраструктуре (дизел агрегати, чилер, INROW јединице и UPS уређаја) у сервер сали Министарства са уградњом резервних делова

Обавештење о закљученом уговору
370.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
240.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
177.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности – 55/2017 – Одржавање постојеће туристичке сигнализације на територији Републике Србије

Обавештење о закљученом уговору
361.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
150.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
69.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности – 49/2017 – Одржавање и системска подршка за дата центар у Париској са уградњом резервних делова

Обавештење о закљученом уговору
42.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
3.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
252.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
619.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности – 44/2017 – Услуга одржавања софтвера ИНЕС+

Обавештење о обустави поступка
36.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о обустави поступка
557.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
236.2 KB
6 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документацијаж
120.8 KB
4 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка O-38/2017 – Обука наставника и професора у области информационо-комуникационох технологија

Обавештење о обустави поступка
781.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о обустави поступка
3.8 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 6 на питање
47.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока
832.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 Конкурсне документације
890.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
889.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока
813.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 5
377.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 4
369.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 3
367.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1
379.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
237.8 KB
11 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
887.3 KB
7 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка O-51/2017 – Системска подршка за опрему набављену у пројекту „Подршка развоја е-управе“ са резервним деловима

Обавештење о закљученом уговору
44.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
822.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
235.5 KB
8 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
632.3 KB
8 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности-48/2017- Одржавање постојеће туристичке сигнализације на територији Републике Србије

Обавештење о обустави поступка
215.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о обустави поступка
558.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
234.0 KB
6 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
149.5 KB
4 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка O-39/2017- Обука са циљем подизања капицетата запослених у институцијама система ради примене Уредбе о безбедности и заштите деце при коришћењу ИКТ-а

Обавештење о обустави поступка
226.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
35.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о обустави поступка
3.5 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 Конкурсне документације
630.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на питање
47.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
631.8 KB
10 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
91.6 KB
10 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка O-35/2017- Набавка лиценци за корисничке софтвере и софтвере за администратирање ИКТ-а Министарства

Обавештење о закљученом уговору
47.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлика о додели уговора
2.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2
47.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1
364.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
252.9 KB
12 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
633.3 KB
11 Преузимања
Детаљније...