Arhiva 6

 • Javna nabavka- Usluga servis vesti i multimedijalnih sadržaja (po partijama)-JN P-9/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
225.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o obustavi postupka- Partija 1
37.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora i obustavi postupka
1.8 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...


 • Javna nabavka male vrednosti – 2/2018 – Održavanje softvera za rad turističke inspekcije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
224.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.0 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
233.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
130.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka – OJN – 1/2018 – Organizacija radionica, sajmova, seminara i drugih događaja u okviru realizacije Tvining projekta IPA 2013 „Dalji razvoj zaštite potrošača u Srbiji

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
45.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
3.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1
53.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
237.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
618.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti – 57/2017 – Usluga izrade dizajna i štampanja vaučera sa videnim žigom i zaštitom od falsifikovanja za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  45.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o doleli ugovora
  1.2 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  236.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  540.2 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka male vrednosti – 56/2017 – Nabavka formiranje i objavljivanje liste kvalifikovanih usluga od poverenja (TLS)

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  16.8 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  839.3 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  234.7 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  173.9 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka male vrednosti – 19/2017 – Servisiranje opreme – mašina za drobljenje/seckanje robe oduzete u inspekcijskom nadzoru

  Obaveštenje o obustvi postupka
  35.8 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o obustavi postupka
  600.3 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  234.9 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  152.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka O- 53/2017 – Servisiranje službenih vozila po partijama

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  65.5 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 6 - Zaječar
  226.9 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 - Novi Sad
  231.3 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o obustavi postupka
  2.8 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  2.8 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovor 1
  363.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  234.5 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  139.7 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka O- 50/2017 – Održavanje infrastrukture (dizel agregati, čiler, INROW jedinice i UPS uređaja) u server sali Ministarstva sa ugradnjom rezervnih delova

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  370.9 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  1.1 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  240.3 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  177.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka male vrednosti – 55/2017 – Održavanje postojeće turističke signalizacije na teritoriji Republike Srbije

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  361.0 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  1.0 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  150.2 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  69.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka O-41/2017- Organizacija konferencija i drugih događaja

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  226.0 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  2.0 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovor 3 na pitanje
  46.9 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 1 Konkursne dokumentacije
  805.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovor 2
  47.0 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovor 1
  378.4 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  236.3 KB
  18 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  793.1 KB
  20 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN MV 52/2017- Analiza stanja i unapređenja rada tržišne i turističke inspekcije

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  235.9 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  2.1 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovor na pitanje 1
  48.2 KB
  4 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  538.6 KB
  12 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  90.6 KB
  7 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka JN O 36/2017- Nabavka softvera za praćenje realizacije aktivnosti i upravljanje dokumentima na projektima Ministarstva

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  48.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  1.6 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  231.9 KB
  17 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  195.4 KB
  14 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka uslugevrednosti JN O 5/2017- Analiza potreba i izrada idejnih projekata za izdragnju pristupnih širokopojasnih mreža na lokalnom nivou

  Obaveštenje o obustavi postupka
  756.9 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o obustavi postupka
  3.6 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponuda
  794.7 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovor 3
  49.1 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 2 konkursne dokumentacije
  778.2 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovor 2
  391.8 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 1 konkursne dokumentacije
  784.4 KB
  2 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovor 1
  368.7 KB
  2 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  779.8 KB
  14 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  76.3 KB
  7 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka male vrednosti JN MV 10/2017- Nabavka licenci za softvere za zaštitu i upravljanje bezbednošću informacionog sistema Ministarstva

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  50.2 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o doleli ugovora
  1.2 MB
  8 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  68.6 KB
  16 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  503.3 KB
  8 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka male vrednosti JN MV 46/2017- Nabavka auto guma sa pratećom uslugom demontaže, montaže i balansiranja

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  230.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o doleli ugovora
  2.2 MB
  9 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  127.0 KB
  17 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  28.4 KB
  11 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka male vrednosti JN MV 40/2017- Usluge štampanja i prateće usluge

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  48.6 KB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o doleli ugovora
  1.8 MB
  0 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o produženju roka
  795.3 KB
  17 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 2 konkursne dokumentacije
  683.5 KB
  23 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovor na pitanje 1
  49.6 KB
  15 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  673.3 KB
  21 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  69.6 KB
  16 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka male vrednosti- Analiza stanja i preporuka unapređenja rada tržišne i turističke inspekcije, JN MV 45/2017

  Odluka o obustavi postupka
  2.9 MB
  15 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 1 konkursne dokumentacije
  580.6 KB
  16 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštnje o produženju roka
  755.9 KB
  18 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  90.6 KB
  19 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  578.6 KB
  18 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka male vrednosti JN MV 43/2017- Osiguranje službenih vozila

  Odluka o dodeli ugovora
  2.2 MB
  25 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  164.0 KB
  21 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  28.2 KB
  20 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka P-25/2017 – Prikupljanje podataka i istraživanje tržišta u oblastima u nadležnosti ministratstva

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  48.1 KB
  13 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odlika o dodeli ugovora
  1.3 MB
  17 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
  226.8 KB
  30 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija za pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
  467.5 KB
  13 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka O-31/2017 – Razvoj informacionog sistema za upravljanje indicendima u oblasti informacione bezbednosti

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  48.1 KB
  3 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o doleli ugovora
  1.8 MB
  14 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  247.9 KB
  22 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  1.1 MB
  32 Preuzimanja
  Detaljnije...

  • Javna nabavka O-37/2017 – Nabavka i instalacija opreme u svrhu unapređivanja informaciono-komunikacione infrasrukture u obrazovanju,nauci i kulturi – SANU

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  225.2 KB
  4 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  227.6 KB
  14 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  1.3 MB
  14 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovor broj 1
  376.6 KB
  23 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 1 konkursne dokumentacije
  659.5 KB
  23 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  236.3 KB
  22 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  236.3 KB
  22 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  658.4 KB
  23 Preuzimanja
  Detaljnije...

   • Javna nabavka P-42/2017 – Usluga servis vesti i multimedijalnih sadržaja Novinarske agencije Tanjug

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  362.0 KB
  14 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  1.7 MB
  27 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
  229.2 KB
  21 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija za pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva za podnošenje ponuda
  437.2 KB
  25 Preuzimanja
  Detaljnije...

   • Javna nabavka O-34/2017 – Usluge istraživanja odnosa u kanalima marketinga u Republici Srbiji

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  225.9 KB
  8 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odlika o dodeli ugovora
  1.3 MB
  20 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  233.8 KB
  32 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  181.8 KB
  33 Preuzimanja
  Detaljnije...

   • Javna nabavka male vrednosti – 33/2017 – Usluga izrade dizajna i štampanja vaučera sa vodenim žigom i zaštitom od falsifikovanja za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  225.1 KB
  22 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  1.4 MB
  31 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  235.5 KB
  28 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  526.3 KB
  38 Preuzimanja
  Detaljnije...

   • Javna nabavka O-17/2017 – Izrada i postavljanje turističke saobraćajne signalizacije na teritoriji Republike Srbije

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  44.5 KB
  14 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  2.1 MB
  27 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovor broj 2
  343.7 KB
  33 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovor broj 1
  344.0 KB
  28 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  235.4 KB
  28 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  187.9 KB
  41 Preuzimanja
  Detaljnije...

   • Javna nabavka male vrednosti – 30/2017 – Usluga praćenja štampanih i elektronski medija

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  366.4 KB
  23 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  3.0 MB
  39 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  251.4 KB
  35 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  489.0 KB
  34 Preuzimanja
  Detaljnije...

   • Javna nabavka-29/2017 – Održavanje NextBiz softvera

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  363.5 KB
  30 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  1.1 MB
  43 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  140.4 KB
  37 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  70.1 KB
  30 Preuzimanja
  Detaljnije...

   • Javna nabavka-23/2017 – Održavanje softvera MIMIS, NEPRO+ i INES+

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  361.4 KB
  31 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o obustavi postupka- Partija 2
  1.3 MB
  41 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora- Partija 1
  1.3 MB
  42 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  69.6 KB
  40 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  146.1 KB
  33 Preuzimanja
  Detaljnije...

   • Javna nabavka -O-24/2017 – Usluge serisiranja službenih vozila

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  66.0 KB
  4 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 5
  66.0 KB
  4 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o obustavi postupka za Partije 1,4,6 i 7
  734.2 KB
  8 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2
  227.5 KB
  10 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 3
  227.6 KB
  9 Preuzimanja
  Detaljnije...


  Odgovor broj 2
  375.8 KB
  37 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovor 1
  46.0 KB
  45 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  158.2 KB
  50 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  74.8 KB
  22 Preuzimanja
  Detaljnije...

   • Javna nabavka -O-28/2017 – Podrška i održavanje kontakt centra i sistem podrške u oblasti bezbednosti dece na internetu

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  364.7 KB
  24 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o dodeli ugovora
  1.3 MB
  36 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 2 konkursne dokumentacije
  713.2 KB
  39 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovor na pitanje br. 1
  364.9 KB
  39 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  71.7 KB
  42 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  731.6 KB
  50 Preuzimanja
  Detaljnije...

   • Javna nabavka male vrednosti 27/2017 – Održavanje softvera za rad turističke inspekcije

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  223.7 KB
  20 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  1.1 MB
  43 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 1 konkursne dikumentacije
  117.7 KB
  39 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o produženju roka
  13.0 KB
  34 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  116.6 KB
  49 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  28.6 KB
  40 Preuzimanja
  Detaljnije...

   • Javna nabavka male vrednosti -O-26/2017 – Usluga izrade dizajna i štampanja vaučera sa vodenim žigom i zaštitom od falsifikovanja za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  67.6 KB
  50 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  1.3 MB
  28 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o produženju roka
  735.1 KB
  27 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 1 konkursne dokumentacije
  528.9 KB
  40 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovor na pitanje br. 1
  48.7 KB
  41 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  235.4 KB
  39 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  527.4 KB
  39 Preuzimanja
  Detaljnije...

   • Javna nabavka – male vrednosti – 16/2017 – Izrada projektno tehničke dokumentacije za postavljanje turističke saobraćajne signalizacije na teritoriji Republike Srbije

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  225.6 KB
  18 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  1.2 MB
  54 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  234.5 KB
  38 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  155.1 KB
  54 Preuzimanja
  Detaljnije...

   • Centralizovana javna nabavka 3/2017 – Obaveštenje o zaključenom ugovoru nabavke goriva: Parija 2 Evro premium BMB 95 i Partija 3 Evro Dizel

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru parija 2
  670.5 KB
  31 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru parija 3
  650.4 KB
  30 Preuzimanja
  Detaljnije...

   • Javna nabavka -O-21/2017 – Usluge prevođenja po partijama

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 1
  63.5 KB
  45 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 2
  65.0 KB
  39 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o dodeli ugovora
  6.0 MB
  22 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 2 konkursne dikumentacije
  882.7 KB
  55 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o produženju roka 2
  739.5 KB
  26 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
  661.0 KB
  29 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovor na pitanje 2
  50.2 KB
  43 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Obaveštenje o produženju roka
  714.8 KB
  36 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odgovor na pitanje 1
  53.9 KB
  50 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Izmena 1 konkursne dokumentacije
  878.6 KB
  39 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Poziv za podnošenje ponuda
  250.9 KB
  50 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  867.8 KB
  57 Preuzimanja
  Detaljnije...

   • Javna nabavka -O-22/2017 – Usluge istraživanja odnosa u kanalima marketinga u Republici Srbiji

  Obaveštenje o obustavi postupka
  214.5 KB
  35 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Odluka o obustavi postupka
  573.8 KB
  33 Preuzimanja
  Detaljnije...


  Poziv za podnošenje ponuda
  233.4 KB
  55 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Konkursna dokumentacija
  602.1 KB
  52 Preuzimanja
  Detaljnije...