Архива 6

 • Јавна набавка- Услуга сервис вести и мултимедијалних садржаја (по партијама)-ЈН П-9/2018

Обавештење о закљученом уговору
225.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о обустави поступка- Партија 1
37.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора и обустави поступка
1.8 MB
0 Преузимања
Детаљније...


 • Јавна набавка мале вредности – 2/2018 – Одржавање софтвера за рад туристичке инспекције

Обавештење о закљученом уговору
224.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
233.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
130.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка – ОЈН – 1/2018 – Организација радионица, сајмова, семинара и других догађаја у оквиру реализације Твининг пројекта ИПА 2013 „Даљи развој заштите потрошача у Србији

Обавештење о закљученом уговору
45.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
3.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1
53.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
237.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
618.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности – 57/2017 – Услуга израде дизајна и штампања ваучера са виденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима
 • Обавештење о закљученом уговору
  45.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о долели уговора
  1.2 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  236.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  540.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности – 56/2017 – Набавка формирање и објављивање листе квалификованих услуга од поверења (TLS)

  Обавештење о закљученом уговору
  16.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  839.3 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  234.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  173.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности – 19/2017 – Сервисирање опреме – машина за дробљење/сецкање робе одузете у инспекцијском надзору

  Обавештење о обустви поступка
  35.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о обустави поступка
  600.3 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  234.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  152.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка O- 53/2017 – Сервисирање службених возила по партијама

  Обавештење о закљученом уговору
  65.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору за партију 6 - Зајечар
  226.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору за партију 1 - Нови Сад
  231.3 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о обустави поступка
  2.8 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  2.8 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 1
  363.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  234.5 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  139.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка O- 50/2017 – Одржавање инфраструктуре (дизел агрегати, чилер, INROW јединице и UPS уређаја) у сервер сали Министарства са уградњом резервних делова

  Обавештење о закљученом уговору
  370.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.1 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  240.3 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  177.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности – 55/2017 – Одржавање постојеће туристичке сигнализације на територији Републике Србије

  Обавештење о закљученом уговору
  361.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.0 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  150.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  69.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка O-41/2017- Организација конференција и других догађаја

  Обавештење о закљученом уговору
  226.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  2.0 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 3 на питање
  46.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 Конкурсне документације
  805.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 2
  47.0 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 1
  378.4 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  236.3 KB
  18 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  793.1 KB
  20 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка JН МВ 52/2017- Анализа стања и унапређења рада тржишне и туристичке инспекције

  Обавештење о закљученом уговору
  235.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  2.1 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор на питање 1
  48.2 KB
  4 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  538.6 KB
  12 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  90.6 KB
  7 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка JН O 36/2017- Набавка софтвера за праћење реализације активности и управљање документима на пројектима Министарства

  Обавештење о закљученом уговору
  48.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.6 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  231.9 KB
  17 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  195.4 KB
  14 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка услугевредности JН O 5/2017- Анализа потреба и израда идејних пројеката за издрагњу приступних широкопојасних мрежа на локалном нивоу

  Обавештење о обустави поступка
  756.9 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о обустави поступка
  3.6 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока за доставу понуда
  794.7 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 3
  49.1 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 2 конкурсне документације
  778.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 2
  391.8 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсне документације
  784.4 KB
  2 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 1
  368.7 KB
  2 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  779.8 KB
  14 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  76.3 KB
  7 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности JН МВ 10/2017- Набавка лиценци за софтвере за заштиту и управљање безбедношћу информационог система Министарства

  Обавештење о закљученом уговору
  50.2 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о долели уговора
  1.2 MB
  8 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  68.6 KB
  16 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  503.3 KB
  8 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности JН МВ 46/2017- Набавка ауто гума са пратећом услугом демонтаже, монтаже и балансирања

  Обавештење о закљученом уговору
  230.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о долели уговора
  2.2 MB
  9 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  127.0 KB
  17 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  28.4 KB
  11 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности JН МВ 40/2017- Услуге штампања и пратеће услуге

  Обавештење о закљученом уговору
  48.6 KB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о долели уговора
  1.8 MB
  0 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока
  795.3 KB
  17 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 2 конкурсне документације
  683.5 KB
  23 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор на питање 1
  49.6 KB
  15 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  673.3 KB
  21 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  69.6 KB
  16 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности- Анализа стања и препорука унапређења рада тржишне и туристичке инспекције, ЈН МВ 45/2017

  Одлука о обустави поступка
  2.9 MB
  15 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсне документације
  580.6 KB
  16 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештње о продужењу рока
  755.9 KB
  18 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  90.6 KB
  19 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  578.6 KB
  18 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности JН МВ 43/2017- Осигурање службених возила

  Одлука о додели уговора
  2.2 MB
  25 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  164.0 KB
  21 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  28.2 KB
  20 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка П-25/2017 – Прикупљање података и истраживање тржишта у областима у надлежности министратства

  Обавештење о закљученом уговору
  48.1 KB
  13 Преузимања
  Детаљније...

  Одлика о додели уговора
  1.3 MB
  17 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
  226.8 KB
  30 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
  467.5 KB
  13 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка О-31/2017 – Развој информационог система за управљање индицендима у области информационе безбедности

  Обавештење о закљученом уговору
  48.1 KB
  3 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о долели уговора
  1.8 MB
  14 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  247.9 KB
  22 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  1.1 MB
  32 Преузимања
  Детаљније...

  • Јавна набавка О-37/2017 – Набавка и инсталација опреме у сврху унапређивања информационо-комуникационе инфрасруктуре у образовању,науци и култури – САНУ

  Обавештење о закљученом уговору
  225.2 KB
  4 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору
  227.6 KB
  14 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.3 MB
  14 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор број 1
  376.6 KB
  23 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсне документације
  659.5 KB
  23 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  236.3 KB
  22 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  236.3 KB
  22 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  658.4 KB
  23 Преузимања
  Детаљније...

   • Јавна набавка П-42/2017 – Услуга сервис вести и мултимедијалних садржаја Новинарске агенције Тањуг

  Обавештење о закљученом уговору
  362.0 KB
  14 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.7 MB
  27 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
  229.2 KB
  21 Преузимања
  Детаљније...

   • Јавна набавка О-34/2017 – Услуге истраживања односа у каналима маркетинга у Републици Србији

  Обавештење о закљученом уговору
  225.9 KB
  8 Преузимања
  Детаљније...

  Одлика о додели уговора
  1.3 MB
  20 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  233.8 KB
  32 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  181.8 KB
  33 Преузимања
  Детаљније...

   • Јавна набавка мале вредности – 33/2017 – Услуга израде дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима

  Обавештење о закљученом уговору
  225.1 KB
  22 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.4 MB
  31 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  235.5 KB
  28 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  526.3 KB
  38 Преузимања
  Детаљније...

   • Јавна набавка О-17/2017 – Израда и постављање туристичке саобраћајне сигнализације на територији Републике Србије

  Oбавештење о закљученом уговору
  44.5 KB
  14 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  2.1 MB
  27 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор број 2
  343.7 KB
  33 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор број 1
  344.0 KB
  28 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  235.4 KB
  28 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  187.9 KB
  41 Преузимања
  Детаљније...

   • Јавна набавка мале вредности – 30/2017 – Услуга праћења штампаних и електронски медија

  Обавештење о закљученом уговору
  366.4 KB
  23 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  3.0 MB
  39 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  251.4 KB
  35 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  489.0 KB
  34 Преузимања
  Детаљније...

   • Јавна набавка-29/2017 – Одржавање NextBiz софтвера

  Обавештење о закљученом уговору
  363.5 KB
  30 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.1 MB
  43 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  140.4 KB
  37 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  70.1 KB
  30 Преузимања
  Детаљније...

   • Јавна набавка-23/2017 – Одржавање софтвера MIMIS, NEPRO+ и INES+

  Обавештење о закљученом уговору
  361.4 KB
  31 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о обустави поступка- Партија 2
  1.3 MB
  41 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора- Партија 1
  1.3 MB
  42 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  69.6 KB
  40 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  146.1 KB
  33 Преузимања
  Детаљније...

   • Јавна набавка -О-24/2017 – Услуге серисирања службених возила

  Обавештење о закљученом уговору
  66.0 KB
  4 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору- Партија 5
  66.0 KB
  4 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о обустави поступка за Партије 1,4,6 и 7
  734.2 KB
  8 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору за Партију 2
  227.5 KB
  10 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору за Партију 3
  227.6 KB
  9 Преузимања
  Детаљније...


  Одговор број 2
  375.8 KB
  37 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор 1
  46.0 KB
  45 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  158.2 KB
  50 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  74.8 KB
  22 Преузимања
  Детаљније...

   • Јавна набавка -О-28/2017 – Подршка и одржавање контакт центра и систем подршке у области безбедности деце на интернету

  Обавештење о закљученом уговору
  364.7 KB
  24 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о додели уговора
  1.3 MB
  36 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 2 конкурсне документације
  713.2 KB
  39 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор на питање бр. 1
  364.9 KB
  39 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  71.7 KB
  42 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  731.6 KB
  50 Преузимања
  Детаљније...

   • Јавна набавка мале вредности 27/2017 – Одржавање софтвера за рад туристичке инспекције

  Обавештење о закљученом уговору
  223.7 KB
  20 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.1 MB
  43 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсне дикументације
  117.7 KB
  39 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока
  13.0 KB
  34 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  116.6 KB
  49 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  28.6 KB
  40 Преузимања
  Детаљније...

   • Јавна набавка мале вредности -О-26/2017 – Услуга израде дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима

  Обавештење о закљученом уговору
  67.6 KB
  50 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.3 MB
  28 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока
  735.1 KB
  27 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсне документације
  528.9 KB
  40 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор на питање бр. 1
  48.7 KB
  41 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  235.4 KB
  39 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  527.4 KB
  39 Преузимања
  Детаљније...

   • Јавна набавка – мале вредности – 16/2017 – Израда пројектно техничке документације за постављање туристичке саобраћајне сигнализације на територији Републике Србије

  Обавештење о закљученом уговору
  225.6 KB
  18 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  1.2 MB
  54 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  234.5 KB
  38 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  155.1 KB
  54 Преузимања
  Детаљније...

   • Централизована јавна набавка 3/2017 – Обавештење о закљученом уговору набавке горива: Парија 2 Evro premium BMB 95 и Партија 3 Evro Dizel

  Обавештење о закљученом уговору парија 2
  670.5 KB
  31 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору парија 3
  650.4 KB
  30 Преузимања
  Детаљније...

   • Јавна набавка -O-21/2017 – Услуге превођења по партијама

  Обавештење о закљученом уговору- Партија 1
  63.5 KB
  45 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о закљученом уговору- Партија 2
  65.0 KB
  39 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о додели уговора
  6.0 MB
  22 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 2 конкурсне дикументације
  882.7 KB
  55 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока 2
  739.5 KB
  26 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  661.0 KB
  29 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор на питање 2
  50.2 KB
  43 Преузимања
  Детаљније...

  Обавештење о продужењу рока
  714.8 KB
  36 Преузимања
  Детаљније...

  Одговор на питање 1
  53.9 KB
  50 Преузимања
  Детаљније...

  Измена 1 конкурсне документације
  878.6 KB
  39 Преузимања
  Детаљније...

  Позив за подношење понуда
  250.9 KB
  50 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  867.8 KB
  57 Преузимања
  Детаљније...

   • Јавна набавка -O-22/2017 – Услуге истраживања односа у каналима маркетинга у Републици Србији

  Обавештење о обустави поступка
  214.5 KB
  35 Преузимања
  Детаљније...

  Одлука о обустави поступка
  573.8 KB
  33 Преузимања
  Детаљније...


  Позив за подношење понуда
  233.4 KB
  55 Преузимања
  Детаљније...

  Конкурсна документација
  602.1 KB
  52 Преузимања
  Детаљније...