Arhiva 5

 • Javna nabavka -O-18/2017 – Nabavka avio karata i hotelskog smeštaja po partijama

Odluka o izmeni ugovora
728.5 KB
31 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 1
66.0 KB
32 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 2
66.0 KB
40 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
2.1 MB
24 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovora na pitanje 2
48.1 KB
23 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor na pitanje 1
47.6 KB
24 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacije
673.3 KB
47 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
23.4 KB
37 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
669.2 KB
53 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka -O-20/2017 – Nabavke i instalacija opreme u svrhu unapređenja informaciono-komunikacione infrastrukture u obrazovanju, nauci i kulturi

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
49.2 KB
47 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.2 MB
65 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 2
47.0 KB
56 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacije
734.2 KB
46 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1
252.4 KB
55 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
724.5 KB
102 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
68.1 KB
38 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka -O-6/2017 – Nabavka GIS informacionog sistema radi prikupljanja i objavljivanja podataka o dostupnosti širokopojasnog pristupa interneta u Republici Srbiji

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
44.0 KB
27 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.4 MB
51 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacije
588.3 KB
50 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
240.4 KB
48 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
577.5 KB
73 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka – Male vrednosti -O-15/2017 – Održavanje računarske opreme Ministarstva sa ugradnjom rezervnih delova

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
48.6 KB
37 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
369.9 KB
35 Preuzimanja
Detaljnije...

Odlika o dodeli ugovora
1.6 MB
32 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
236.5 KB
48 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
656.9 KB
62 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka -O-11/2017 – Servisiranje službenih vozila marke Mazda 3 kod ovlašćenog servisera

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
67.1 KB
16 Preuzimanja
Detaljnije...

Odlika o dodeli ugovora
1.6 MB
33 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
236.8 KB
44 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
997.0 KB
44 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka -O-13/2017-nabavka tonera za štampače i fotokopir aparate koji ne idu preko UZZPRO nabavke

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
230.0 KB
47 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.1 MB
52 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkusne dokumentacije
491.0 KB
60 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor na pitanje broj 1
56.0 KB
57 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
69.1 KB
47 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
480.3 KB
66 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka – JN-P-14/2017- Usluga servis vesti i multimedijalnih sadržaja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
365.8 KB
34 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.2 MB
59 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog procesa bez objave
36.4 KB
42 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
749.3 KB
29 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka – O-12/2017, – Organizacija konferencija i drugih događaja povodom predstavljanja CEFTA 2017

Odluka o dodeli ugovora
3.6 MB
58 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1
374.3 KB
65 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
664.1 KB
72 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
234.0 KB
54 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka – O-3/2017, -Nabavka avio karata i hotelskog smeštaja za međunarodnu izložbu “EXPO 2017“ Astana

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
364.7 KB
24 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
3.3 MB
34 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
72.2 KB
75 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
545.3 KB
60 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka – Male vrednosti –O-4/2017, – Nabavka edukativnih robota i drugih materijala za obrazovanja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
235.4 KB
46 Preuzimanja
Detaljnije...

Odlika o dodeli ugovora
2.6 MB
43 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor na pitanje br. 1
450.3 KB
57 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
530.4 KB
80 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
235.2 KB
71 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka male vrdnosti 2/2017, Osiguranje zaposlenih lica u Ministarstvu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
370.1 KB
51 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
3.9 MB
86 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
237.2 KB
54 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
952.6 KB
66 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka –O-1/2017, Usluge mobilne telefonije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
370.8 KB
41 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o podentom zahtevu za zaštitu prava
624.3 KB
39 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
4.2 MB
45 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor na pitanje 3
389.7 KB
61 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor na pitanje 2
47.0 KB
78 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena konkursne dokumentacije 1
124.9 KB
77 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor na pitanje br. 1
51.0 KB
102 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
77.3 KB
66 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
126.7 KB
88 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka – Obuke sa ciljem podizanje kapaciteta zaposlenih u institucijama sistema radi primene Uredbe o bezbednosti i zaštiti dece pri korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija, O-41/2016.

Obaveštenje o poništenju postupka
237.7 KB
48 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
242.7 KB
57 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka
3.2 MB
90 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 2 konkursne dokumentacije
717.3 KB
88 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacije
715.3 KB
107 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor na pitanje 1
376.4 KB
73 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
711.2 KB
120 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
234.3 KB
86 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka O-40/2016 – Analiza potreba i izrada pilot projekata za izgradnju
   pristupnih širokopojasnih mreža na lokalnom nivou

Obaveštenje o obustavi postupka
43.0 KB
89 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka
2.2 MB
97 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor broj 2
44.9 KB
92 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacije
876.0 KB
106 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor na pitanje br. 1
45.6 KB
109 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
870.9 KB
124 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
69.6 KB
97 Preuzimanja
Detaljnije...

  • JN O-42/2016 – Nabavka serverske računarske opreme i ostale računarske opreme – Partija 1 – Nabavka serverske računarske opreme

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
363.2 KB
82 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.8 MB
98 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor na pitanje 5
48.9 KB
92 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 3 konkursne dokumentacije
135.4 KB
130 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor na pitanje 4
47.4 KB
93 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 2 konkursne dokumentacije
135.4 KB
101 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka
13.4 KB
53 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor na pitanje 3
48.9 KB
102 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 2 konkurske dokumentacije
134.4 KB
115 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 2 na zahtev za: dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
48.8 KB
103 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor na pitanje 1
46.5 KB
104 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
70.7 KB
96 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
132.3 KB
132 Preuzimanja
Detaljnije...

  • JN MV broj 39/2016 – Nabavka licenci za korisničke softvere i softvere za administriranje IKT-a ministarstva

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
369.6 KB
80 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
2.2 MB
152 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
982.0 KB
140 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
236.3 KB
98 Preuzimanja
Detaljnije...

  • JN MV broj 38/2016 – Održavanje infrastrukutre (dizel agregat, INROW jedinice i UPS uređaja) u server sali Ministarstva.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
371.2 KB
48 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.6 MB
115 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
1.0 MB
94 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
242.5 KB
90 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka – Komunikaciona oprema za umrežavanje obrazovnih institucija, O-34/2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
361.8 KB
97 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.6 MB
72 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacije
193.2 KB
110 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
46.1 KB
114 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
69.6 KB
108 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
193.2 KB
148 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka male vrednosti – Servisiranje vozila (po partijama) – JN MV 31/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7 Bor
42.0 KB
80 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5 Kraljevo servisiranje
42.0 KB
71 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4 Užice servisiranje
42.0 KB
90 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3 Požarevac servisiranje
42.0 KB
80 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2 Valjevo servisiranje
42.0 KB
88 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda - Servisiranje vozila (po partijama)
233.8 KB
137 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija - Servisiranje vozila (po partijama)
1.2 MB
143 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka MV 33/2016 – Usluge uzorkovanja, analize izrade izveštaja (po partijama).

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3
41.5 KB
104 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2
41.0 KB
93 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1
41.5 KB
98 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
2.9 MB
97 Preuzimanja
Detaljnije...


Poziv za podnošenje ponuda i KD za JN MV 33/2016
233.1 KB
114 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka JN MV 37/2016 – Nastava stranog jezika za zaposlene

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
366.0 KB
50 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
2.9 MB
35 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 4 konkursne dokumentacije
513.5 KB
86 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka februar
1.4 MB
58 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
604.8 KB
88 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 4 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
46.2 KB
110 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka
729.3 KB
82 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 3 konkurne dokumentacije
512.0 KB
126 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 3 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
58.4 KB
123 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 2 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
47.0 KB
125 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 2 konkursne dokumentacije
509.4 KB
128 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacije
512.5 KB
117 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
58.6 KB
115 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka
1.4 MB
81 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
558.6 KB
126 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje odluke
69.1 KB
126 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka JN MV 32/2016 – Obuke u oblasti IKT-a sa ciljem dokvalifikacije žena

Obaveštenje o obustavi postupka
619.5 KB
84 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka
5.3 MB
106 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
1.0 MB
124 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
516.1 KB
153 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka usluge MV 36/2016 – Edukacija MSP sektora u trgovini

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
64.5 KB
114 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.4 MB
96 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
70.1 KB
137 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
473.6 KB
126 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka MV 29/2016 – Izrada akta o proceni rizika i obuka za bezbednost i zdravlje na radu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
43.0 KB
107 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
4.2 MB
160 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1 na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude
46.6 KB
127 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
604.7 KB
156 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
1.0 MB
120 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka O-30 – nabavka serverske računarske opreme i ostale računarske opreme (po partijama).

Obaveštenje o obustavi postupka- Partija 1
664.4 KB
72 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka- Partija 1
3.7 MB
70 Preuzimanja
Detaljnije...

Obavetenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2
359.8 KB
98 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora za Partiju 2
2.0 MB
79 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
705.5 KB
55 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 2 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
51.7 KB
119 Preuzimanja
Detaljnije...
Izmena 2 konkursne dokumentacije
173.9 KB
130 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1 na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude
55.0 KB
136 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacije
173.1 KB
154 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
71.7 KB
152 Preuzimanja
Detaljnije...
Konkursna dokumentacija
173.1 KB
177 Preuzimanja
Detaljnije...
  • Javna nabavke usluge Organizovanje konferencija i drugih događaja, O-27/2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
43.0 KB
96 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
4.6 MB
161 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava
773.6 KB
90 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 3 konkursne dokumentacije
744.4 KB
131 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 7 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
42.7 KB
119 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 2 konkursne dokumetntacije
731.6 KB
130 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava
739.9 KB
78 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 6 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
40.2 KB
156 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacije
729.1 KB
132 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 5 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
41.0 KB
106 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
723.0 KB
81 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 4 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
40.6 KB
119 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 3 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
40.2 KB
132 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 2 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
41.3 KB
139 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
40.3 KB
145 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
69.1 KB
83 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
699.4 KB
191 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka male vrednosti – Održavanje i sitemska podrška za data centar u Pariskoj, JNMV 22/2016
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
69.6 KB
131 Preuzimanja
Detaljnije...
Odluka o dodeli ugovora
4.8 MB
105 Preuzimanja
Detaljnije...
Izmena 1 konkursne dokumentacije
617.5 KB
170 Preuzimanja
Detaljnije...
Obaveštenje o produžetku roka
689.8 KB
116 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
46.6 KB
171 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka
675.6 KB
110 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
615.9 KB
188 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponude
73.2 KB
151 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka Usluge uzorkovanja, analize i izrade izveštaja (po partijama), JN MV 26/2016

Obaveštenje o obustavi postupka
588.8 KB
110 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka obustavi postupka
3.1 MB
181 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacije
770.6 KB
191 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
29.5 KB
171 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
771.6 KB
190 Preuzimanja
Detaljnije...

  • JN O-23/2016 – Sistemska podrška za opremu nabavljenu u projektu „Podrška razvoju e-uprave“ sa ugradnjom rezervnih delova

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
43.5 KB
109 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.9 MB
88 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
714.8 KB
189 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponude
69.1 KB
148 Preuzimanja
Detaljnije...