Архива 5

 • Јавна набавка -O-18/2017 – Набавка авио карата и хотелског смештаја по партијама

Одлука о измени уговора
728.5 KB
31 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору- Партија 1
66.0 KB
32 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору- Партија 2
66.0 KB
40 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
2.1 MB
24 Преузимања
Детаљније...

Одговора на питање 2
48.1 KB
23 Преузимања
Детаљније...

Одговор на питање 1
47.6 KB
24 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
673.3 KB
47 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
23.4 KB
37 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
669.2 KB
53 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка -O-20/2017 – Набавке и инсталација опреме у сврху унапређења информационо-комуникационе инфраструктуре у образовању, науци и култури

Обавештење о закљученом уговору
49.2 KB
47 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.2 MB
65 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2
47.0 KB
56 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
734.2 KB
46 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1
252.4 KB
55 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
724.5 KB
102 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
68.1 KB
38 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка -O-6/2017 – Набавка ГИС информационог система ради прикупљања и објављивања података о доступности широкопојасног приступа интернета у Републици Србији

Обавештење о закљученом уговору
44.0 KB
27 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.4 MB
51 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
588.3 KB
50 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
240.4 KB
48 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
577.5 KB
73 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка – Мале вредности -O-15/2017 – Одржавање рачунарске опреме Министарства са уградњом резервних делова

Обавештење о закљученом уговору
48.6 KB
37 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
369.9 KB
35 Преузимања
Детаљније...

Одлика о додели уговора
1.6 MB
32 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
236.5 KB
48 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
656.9 KB
62 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка -O-11/2017 – Сервисирање службених возила марке Мазда 3 код овлашћеног сервисера

Обавештење о закљученом уговору
67.1 KB
16 Преузимања
Детаљније...

Одлика о додели уговора
1.6 MB
33 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
236.8 KB
44 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
997.0 KB
44 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка -O-13/2017-набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате који не иду преко УЗЗПРО набавке

Обавештење о закљученом уговору
230.0 KB
47 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.1 MB
52 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкусне документације
491.0 KB
60 Преузимања
Детаљније...

Одговор на питање број 1
56.0 KB
57 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
69.1 KB
47 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
480.3 KB
66 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка – ЈН-П-14/2017- Услуга сервис вести и мултимедијалних садржаја

Обавештење о закљученом уговору
365.8 KB
34 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.2 MB
59 Преузимања
Детаљније...


Конкурсна документација
749.3 KB
29 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка – O-12/2017, – Организација конференција и других догађаја поводом представљања CEFTA 2017

Одлука о додели уговора
3.6 MB
58 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1
374.3 KB
65 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
664.1 KB
72 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
234.0 KB
54 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка – O-3/2017, -Набавка авио карата и хотелског смештаја за међународну изложбу “EXPO 2017“ Астанa

Обавештење о закљученом уговору
364.7 KB
24 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
3.3 MB
34 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
72.2 KB
75 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
545.3 KB
60 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка – Мале вредности –О-4/2017, – Набавка едукативних робота и других материјала за образовања

Обавештење о закљученом уговору
235.4 KB
46 Преузимања
Детаљније...

Одлика о додели уговора
2.6 MB
43 Преузимања
Детаљније...

Одговор на питање бр. 1
450.3 KB
57 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
530.4 KB
80 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
235.2 KB
71 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка мале врдности 2/2017, Осигурање запослених лица у Министарству

Обавештење о закљученом уговору
370.1 KB
51 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
3.9 MB
86 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
237.2 KB
54 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
952.6 KB
66 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка –О-1/2017, Услуге мобилне телефоније

Обавештење о закљученом уговору
370.8 KB
41 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о подентом захтеву за заштиту права
624.3 KB
39 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
4.2 MB
45 Преузимања
Детаљније...

Одговор на питање 3
389.7 KB
61 Преузимања
Детаљније...

Одговор на питање 2
47.0 KB
78 Преузимања
Детаљније...

Измена конкурсне документације 1
124.9 KB
77 Преузимања
Детаљније...

Одговор на питање бр. 1
51.0 KB
102 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
77.3 KB
66 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
126.7 KB
88 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка – Обуке са циљем подизање капацитета запослених у институцијама система ради примене Уредбе о безбедности и заштити деце при коришћењу информационо-комуникационих технологија, О-41/2016.

Обавештење о поништењу поступка
237.7 KB
48 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
242.7 KB
57 Преузимања
Детаљније...

Одлука о обустави поступка
3.2 MB
90 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 конкурсне документације
717.3 KB
88 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
715.3 KB
107 Преузимања
Детаљније...

Одговор на питање 1
376.4 KB
73 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
711.2 KB
120 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
234.3 KB
86 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка О-40/2016 – Анализа потреба и израда пилот пројеката за изградњу
   приступних широкопојасних мрежа на локалном нивоу

Обавештење о обустави поступка
43.0 KB
89 Преузимања
Детаљније...

Одлука о обустави поступка
2.2 MB
97 Преузимања
Детаљније...

Одговор број 2
44.9 KB
92 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
876.0 KB
106 Преузимања
Детаљније...

Одговор на питање бр. 1
45.6 KB
109 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
870.9 KB
124 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
69.6 KB
97 Преузимања
Детаљније...

  • ЈН О-42/2016 – Набавка серверске рачунарске опреме и остале рачунарске опреме – Партија 1 – Набавка серверске рачунарске опреме

Обавештење о закљученом уговору
363.2 KB
82 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.8 MB
98 Преузимања
Детаљније...

Oдговор на питање 5
48.9 KB
92 Преузимања
Детаљније...

Измена 3 конкурсне документације
135.4 KB
130 Преузимања
Детаљније...

Одговор на питање 4
47.4 KB
93 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 конкурсне документације
135.4 KB
101 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока
13.4 KB
53 Преузимања
Детаљније...

Одговор на питање 3
48.9 KB
102 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 конкурске документације
134.4 KB
115 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2 на захтев за: додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
48.8 KB
103 Преузимања
Детаљније...

Одговор на питање 1
46.5 KB
104 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
70.7 KB
96 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
132.3 KB
132 Преузимања
Детаљније...

  • ЈН МВ број 39/2016 – Набавка лиценци за корисничке софтвере и софтвере за администрирање ИКТ-а министарства

Обавештење о закљученом уговору
369.6 KB
80 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
2.2 MB
152 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
982.0 KB
140 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
236.3 KB
98 Преузимања
Детаљније...

  • ЈН МВ број 38/2016 – Одржавање инфраструкутре (дизел агрегат, ИНРОW јединице и УПС уређаја) у сервер сали Министарства.

Обавештење о закљученом уговору
371.2 KB
48 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.6 MB
115 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
1.0 MB
94 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
242.5 KB
90 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка – Комуникациона опрема за умрежавање образовних институција, О-34/2016.

Обавештење о закљученом уговору
361.8 KB
97 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.6 MB
72 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
193.2 KB
110 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
46.1 KB
114 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
69.6 KB
108 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
193.2 KB
148 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности – Сервисирање возила (по партијама) – ЈН МВ 31/2016

Обавештење о закљученом уговору партија 7 Бор
42.0 KB
80 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору партија 5 Краљево сервисирање
42.0 KB
71 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору партија 4 Ужице сервисирање
42.0 KB
90 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору партија 3 Пожаревац сервисирање
42.0 KB
80 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору партија 2 Ваљево сервисирање
42.0 KB
88 Преузимања
Детаљније...


  • Јавна набавка МВ 33/2016 – Услуге узорковања, анализе израде извештаја (по партијама).

Обавештење о закљученом уговору - партија 3
41.5 KB
104 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - партија 2
41.0 KB
93 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - партија 1
41.5 KB
98 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
2.9 MB
97 Преузимања
Детаљније...


Позив за подношење понуда и КД за ЈН МВ 33/2016
233.1 KB
114 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН МВ 37/2016 – Настава страног језика за запослене

Обавештење о закљученом уговору
366.0 KB
50 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
2.9 MB
35 Преузимања
Детаљније...

Измена 4 конкурсне документације
513.5 KB
86 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока фебруар
1.4 MB
58 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
604.8 KB
88 Преузимања
Детаљније...

Одговор 4 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
46.2 KB
110 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока
729.3 KB
82 Преузимања
Детаљније...

Измена 3 конкурне документације
512.0 KB
126 Преузимања
Детаљније...

Одговор 3 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
58.4 KB
123 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
47.0 KB
125 Преузимања
Детаљније...

Изменa 2 конкурсне документације
509.4 KB
128 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
512.5 KB
117 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
58.6 KB
115 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока
1.4 MB
81 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
558.6 KB
126 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење одлуке
69.1 KB
126 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка ЈН МВ 32/2016 – Обуке у области ИКТ-а са циљем доквалификације жена

Обавештење о обустави поступка
619.5 KB
84 Преузимања
Детаљније...

Одлука о обустави поступка
5.3 MB
106 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
1.0 MB
124 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
516.1 KB
153 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка услуге МВ 36/2016 – Едукација MSP сектора у трговини

Обавештење о закљученом уговору
64.5 KB
114 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.4 MB
96 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
70.1 KB
137 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
473.6 KB
126 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка МВ 29/2016 – Израда акта о процени ризика и обука за безбедност и здравље на раду

Обавештење о закљученом уговору
43.0 KB
107 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
4.2 MB
160 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
46.6 KB
127 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
604.7 KB
156 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
1.0 MB
120 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка О-30 – набавка серверске рачунарске опреме и остале рачунарске опреме (по партијама).

Обавештење о обустави поступка- Партија 1
664.4 KB
72 Преузимања
Детаљније...

Одлука о обустави поступка- Партија 1
3.7 MB
70 Преузимања
Детаљније...

Обаветење о закљученом уговору за Партију 2
359.8 KB
98 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора за Партију 2
2.0 MB
79 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава
705.5 KB
55 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
51.7 KB
119 Преузимања
Детаљније...
Измена 2 конкурсне документације
173.9 KB
130 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
55.0 KB
136 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
173.1 KB
154 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
71.7 KB
152 Преузимања
Детаљније...
Конкурсна документација
173.1 KB
177 Преузимања
Детаљније...
  • Јавна набавке услуге Организовање конференција и других догађаја, О-27/2016.

Обавештење о закљученом уговору
43.0 KB
96 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
4.6 MB
161 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава
773.6 KB
90 Преузимања
Детаљније...

Измена 3 конкурсне документације
744.4 KB
131 Преузимања
Детаљније...

Одговор 7 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
42.7 KB
119 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 конкурсне дoкуметнтације
731.6 KB
130 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава
739.9 KB
78 Преузимања
Детаљније...

Одговор 6 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
40.2 KB
156 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
729.1 KB
132 Преузимања
Детаљније...

Одговор 5 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
41.0 KB
106 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
723.0 KB
81 Преузимања
Детаљније...

Одговор 4 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
40.6 KB
119 Преузимања
Детаљније...

Одговор 3 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
40.2 KB
132 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
41.3 KB
139 Преузимања
Детаљније...

Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
40.3 KB
145 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
69.1 KB
83 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
699.4 KB
191 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности – Одржавање и ситемска подршка за дата центар у Париској, ЈНМВ 22/2016
Обавештење о закљученом уговору
69.6 KB
131 Преузимања
Детаљније...
Одлука о додели уговора
4.8 MB
105 Преузимања
Детаљније...
Измена 1 конкурсне документације
617.5 KB
170 Преузимања
Детаљније...
Обавештење о продужетку рока
689.8 KB
116 Преузимања
Детаљније...
Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
46.6 KB
171 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока
675.6 KB
110 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
615.9 KB
188 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуде
73.2 KB
151 Преузимања
Детаљније...

  • Јавнa набавка Услуге узорковања, анализе и израде извештаја (по партијама), ЈН МВ 26/2016

Обавештење о обустави поступка
588.8 KB
110 Преузимања
Детаљније...

Одлука обустави поступка
3.1 MB
181 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
770.6 KB
191 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
29.5 KB
171 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
771.6 KB
190 Преузимања
Детаљније...

  • ЈН О-23/2016 – Системска подршка за опрему набављену у пројекту „Подршка развоју е-управе“ са уградњом резервних делова

Обавештење о закљученом уговору
43.5 KB
109 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.9 MB
88 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
714.8 KB
189 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуде
69.1 KB
148 Преузимања
Детаљније...