Arhiva 4

  • JN MV 25/2016 – Osiguranje vozila

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
44.5 KB
75 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
4.3 MB
210 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
46.0 KB
161 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
156.9 KB
207 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
28.2 KB
151 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka – Uspostavljanje jedinstvenog informacionog kontakt centra za upravljanje incidentima i pružanje podrške u oblasti informacione bezbednosti i bezbednosti dece na internetu, O-24/2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
70.7 KB
123 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
2.7 MB
158 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
76.3 KB
76 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
836.6 KB
172 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavku usluga – Obuke u oblasti IKT-a sa ciljem dokvalifikacije žena, broj JNMV 21/2016.

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
593.9 KB
104 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka
5.6 MB
139 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
520.7 KB
187 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
993.7 KB
135 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka male vrednosti 20/2016 – Održavanje i dorada softvera za budžetsko računovodstvo

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
43.0 KB
89 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
2.4 MB
148 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
67.6 KB
189 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
142.5 KB
207 Preuzimanja
Detaljnije...

  • JN MV 14/2016 – Usluge štampanja i prateće usluge štampanih

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
42.5 KB
152 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o o dodeli ugovora
2.2 MB
144 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
672.3 KB
229 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
67.6 KB
184 Preuzimanja
Detaljnije...

  • JN MV 19/2016 – Usluge praćenja štampanih i elektronskih medija.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 2
586.0 KB
139 Preuzimanja
Detaljnije...

Zakon o oglašavanju
297.3 KB
966 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
4.4 MB
211 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
31.5 KB
210 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
639.5 KB
218 Preuzimanja
Detaljnije...

  • JN MV 18/2016 – Održavanje softvera za rad turističke inspekcije.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
43.5 KB
218 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.6 MB
239 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
115.3 KB
212 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
28.1 KB
202 Preuzimanja
Detaljnije...

  • JN O 16/2016 – Nabavka avio karata i hotelskog smeštaja (po partijama).

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1 – nabavka avio karata
43.0 KB
157 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2 – nabavka hotelskog smeštaja
43.5 KB
167 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka
663.9 KB
157 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
39.9 KB
206 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
47.2 KB
243 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
21.3 KB
228 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
666.1 KB
243 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 2 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
50.1 KB
227 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka male vrednosti- Obuke u oblasti IKT-a sa ciljem dokvalifikacije žena, JN-17-2016

Obaveštenje o obustavi javne nabavke
548.4 KB
153 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka
3.3 MB
192 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponude
837.6 KB
203 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumetacija
503.3 KB
210 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka male vrednosti – nabavka dobara Toneri za štampače i fotokopir aparate, JNMV 15/2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
42.5 KB
168 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
43.0 KB
186 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 3 konkursne dokumentacije
677.9 KB
265 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 2 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
58.2 KB
207 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava
657.4 KB
182 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 2 konkursne dokumentacije
673.8 KB
220 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka
656.6 KB
154 Preuzimanja
Detaljnije...


Obaveštenje o produženju roka
656.6 KB
177 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacije
681.5 KB
223 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
67.6 KB
223 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
682.5 KB
254 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka male vrednosti- Usluge transporta, JN-13-2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
43.5 KB
234 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
3.4 MB
266 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
39.9 KB
236 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
17.6 KB
291 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka male vrednosti- nabavka licenci za korisničke softvere

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
881.0 KB
198 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
2.4 MB
248 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokmentacija
464.9 KB
261 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponude
836.5 KB
191 Preuzimanja
Detaljnije...

 • Javna nabavka male vrednosti- Usluge prevođenja, JNMV 8/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
68.6 KB
124 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
8.5 MB
211 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava
720.1 KB
202 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 2 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
45.8 KB
260 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka
694.3 KB
197 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
46.5 KB
196 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacije
635.9 KB
256 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
633.3 KB
251 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
76.3 KB
216 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka male vrednosti – Izrada projektno tehničke dokumentacije za postavljanje turističke saobraćajne signalizacije na teritoriji Republike Srbije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
44.5 KB
145 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.4 MB
250 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 2 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
46.1 KB
223 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
45.4 KB
223 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena konkursne dokumentacije 1
44.6 KB
251 Preuzimanja
Detaljnije...
Poziv za podnošenje ponude
149.5 KB
259 Preuzimanja
Detaljnije...
Konkursna dokumentacija
147.6 KB
287 Preuzimanja
Detaljnije...
  • Javna nabavka male vrednosti – Servisiranje vozila (po partijama) – JN MV 11/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 12
43.0 KB
98 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 11
43.5 KB
174 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2
44.0 KB
200 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3
43.5 KB
194 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4
43.5 KB
195 Preuzimanja
Detaljnije...
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
575.3 KB
207 Preuzimanja
Detaljnije...
Odluka o dodeli ugovora sa isprvakom tehničke greške
12.6 MB
163 Preuzimanja
Detaljnije...
Odluka o dodeli ugovora
12.7 MB
91 Preuzimanja
Detaljnije...
Izmena 1 konkursne dokumentacije
160.3 KB
302 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka
645.8 KB
227 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
45.4 KB
228 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
159.7 KB
235 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponude
20.7 KB
209 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka male vrednosti – Izrada i postavljanje turističke saob. signalizacije za označavanje međunarodne bicilklističke rute IRON CURTAIN kroz Republiku Srbiju II faza, 6/2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
43.0 KB
124 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
2.9 MB
262 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena konkursne dokumentacije
40.1 KB
235 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka
708.1 KB
205 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
193.4 KB
214 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponude
69.1 KB
171 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka – Usluge transporta –selidba ekonomskih savetnika 5/2016

Obaveštenje o obustavi javne nabavke
544.4 KB
183 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o obustavi postupka
1.7 MB
210 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 2 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
39.0 KB
236 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
39.7 KB
182 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponude
20.3 KB
214 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Otvoreni postupak centralizovane javne nabavke broj 10/2015, čiji je predmet nabavka dobara računarska oprema i štampači, Partija 5.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
45.1 KB
197 Preuzimanja
Detaljnije...
  • Javna nabavka male vrednosti- Organizacija kampanje IT karavan

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
661.9 KB
166 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
8.5 MB
184 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponude
836.4 KB
209 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
526.3 KB
238 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavke male vrednosti – Održavanje računara i računarske opreme sa ugradnjom rezervnih delova – 3/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
43.0 KB
121 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
2.9 MB
166 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
45.3 KB
228 Preuzimanja
Detaljnije...
Poziv za podnošenje ponuda
67.6 KB
217 Preuzimanja
Detaljnije...
Konkursna dokumentacija
703.5 KB
231 Preuzimanja
Detaljnije...
  • Javna nabavka dobara O-1/2016 – Komunikaciona oprema za umrežavanje obrazovnih institucija

Odluka o izmeni ugovora
1.7 MB
105 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
66.0 KB
220 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
7.0 MB
210 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 4 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
46.9 KB
205 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
667.9 KB
180 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 2 konkursne dokumentacije
277.3 KB
237 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 3 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponudev
67.4 KB
201 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
51.5 KB
215 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
68.1 KB
233 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
278.8 KB
343 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena konkursne dokumentacije 1
279.9 KB
223 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijave
667.8 KB
176 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 2 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
61.9 KB
227 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka- Osiguranje zaposlenih 2/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
44.0 KB
186 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
4.1 MB
185 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 3 konkursne dokumentacije
420.4 KB
234 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 4 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
45.3 KB
198 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 3 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
44.8 KB
199 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 2 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
45.4 KB
216 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda/prijava
703.9 KB
159 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 2 konkursne dokumentacijevv
458.2 KB
211 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude
673.3 KB
158 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1 na zahtev
46.0 KB
229 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena konkursne dokumentacije
450.0 KB
219 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
471.6 KB
205 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
21.2 KB
207 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka usluge uzorkovanja, analize i izrade izveštaja. Imenovana tela i akreditovane laboratorije za motorno gorivo, tekstil, betonski čelik i termoizolacioni materijal; Imenovana tela i akreditovane laboratorije za uzorkovanje, analizu i izveštaj o usaglašenosti i bezbednosti proizvoda u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti mašina (MD), Pravilnikom o električnoj opremi u okviru određenih granica napona (LVD), Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC), Pravilnikom o liftovima i Zakonom o opštoj bezbednosti proizvoda (GPSD). (po partijama)
Obaveštenje o obustavi postupka - partija 1
38.9 KB
108 Preuzimanja
Detaljnije...
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2
43.0 KB
104 Preuzimanja
Detaljnije...
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3
43.0 KB
107 Preuzimanja
Detaljnije...
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4
43.0 KB
99 Preuzimanja
Detaljnije...
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5
43.0 KB
101 Preuzimanja
Detaljnije...
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 6
43.5 KB
104 Preuzimanja
Detaljnije...
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 7
43.5 KB
98 Preuzimanja
Detaljnije...
Odluka o dodeli ugovora
5.5 MB
188 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
46.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
633.1 KB
174 Preuzimanja
Detaljnije...
Izmena 1 konkursne dokumentacije
1.3 MB
274 Preuzimanja
Detaljnije...
Konkursna dokumentacija
1.3 MB
217 Preuzimanja
Detaljnije...
Poziv za podnošenje ponuda
25.1 KB
295 Preuzimanja
Detaljnije...
  • Javna nabavka male vrednosti- Održavanje infrastrukture( dizel agregati, INROW jedinice i UPS uređaja) u server sali Ministarstva
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
229.8 KB
245 Preuzimanja
Detaljnije...
Poziv za podnošenje ponuda
68.1 KB
253 Preuzimanja
Detaljnije...
Konkursna dokumentacija
527.4 KB
267 Preuzimanja
Detaljnije...
  • Javna nabavka male vrednosti- Auto guma sa pratećom uslugom demontaže, montaže i balansiranja 50/2015
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
705.8 KB
209 Preuzimanja
Detaljnije...
Odluka o dodeli ugovora
373.6 KB
212 Preuzimanja
Detaljnije...
Konkursna dokumentacija
469.0 KB
289 Preuzimanja
Detaljnije...
Poziv za podnošenje ponuda
839.3 KB
231 Preuzimanja
Detaljnije...
  • Javna nabavka tonera za štampače i fotokopir aparate P-52/2015

Odluka o dodeli ugovora
4.2 MB
120 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
514.0 KB
118 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
537.7 KB
187 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 3 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
44.9 KB
211 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produžetku roka 2
670.0 KB
224 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 2 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
44.9 KB
203 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 2
727.0 KB
216 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka
609.7 KB
195 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 1
726.0 KB
227 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
45.0 KB
216 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
724.5 KB
247 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o pregovaračkom postupku
174.1 KB
158 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka male vrednosti- Nastava stranog jezika za zaposlene 43/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
213.4 KB
231 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
647.2 KB
171 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
634.8 KB
210 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacije
482.3 KB
211 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
59.7 KB
231 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
25.6 KB
239 Preuzimanja
Detaljnije...
Konkursna dokumentacija
479.7 KB
234 Preuzimanja
Detaljnije...
  • Nabavka licenci za korisničke softvere i softvere za administriranje IKT-a Ministarstva- JN MV 45/2015
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
43.0 KB
232 Preuzimanja
Detaljnije...
Odluka o dodeli ugovora
240.0 KB
174 Preuzimanja
Detaljnije...
Poziv za podnošenje ponuda
67.6 KB
209 Preuzimanja
Detaljnije...
  • Javna nabavka male vrednosti – Nabavke usluga Obuke za nastavnike u oblasti informacionih tehnologija, 37/2015

Izveštaj o izmeni ugovora
1.9 MB
135 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
672.5 KB
169 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
425.5 KB
186 Preuzimanja
Detaljnije...
Poziv za podnošenje ponuda
67.1 KB
270 Preuzimanja
Detaljnije...
Konkursna dokumentacija
146.2 KB
271 Preuzimanja
Detaljnije...
  • Javna nabavka male vrednosti broj 41/2015- Nabavka mobilnih telefona

Odluka o dodeli ugovora
419.6 KB
212 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1,2 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
44.8 KB
239 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti- Nabavka mobilnih telefona- JN MV 41/2015
472.1 KB
201 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponude
24.5 KB
216 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka male vrednosti broj 36/2015- Ažuriranje, nadogradnja i održavanje informacionog sistema trgovine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
656.3 KB
176 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
307.0 KB
183 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1,2 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
41.2 KB
225 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
176.8 KB
242 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
68.6 KB
215 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka 1/2014 – Nabavka usluge mobilne telefonije
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
43.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
  • Javna nabavka male vrednosti 42/2015 – Organizovanje konferencija i drugih događaja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
43.5 KB
218 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
235.6 KB
210 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
45.4 KB
237 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
556.5 KB
202 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponude
68.1 KB
232 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka male vrednosti 35/2015 – Usluge transporta

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.1 KB
202 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
369.3 KB
170 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 3 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
46.4 KB
252 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 2 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
49.3 KB
227 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
47.7 KB
239 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponude
24.7 KB
231 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
460.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javna nabavka dobara serverske računarske opreme, računarske opreme i specijalizovanog storidž uređaja za data centar, oblikovan po partijama, O-34/2015
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
65.5 KB
200 Preuzimanja
Detaljnije...
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
65.0 KB
198 Preuzimanja
Detaljnije...
Odluka o dodeli ugovora
1.3 MB
203 Preuzimanja
Detaljnije...
Poziv za podnošenje ponuda
69.1 KB
312 Preuzimanja
Detaljnije...
Konkursna dokumentacija
703.0 KB
209 Preuzimanja
Detaljnije...
  • Javnu nabavka male vrednosti 33/15- nabavka nove verzije softvera sa ESRI platformom i obuka za njegovo korišćenje.

Obaveštenje o zaključenom ugoovoru
683.9 KB
193 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
395.4 KB
191 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacije
463.4 KB
257 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
686.5 KB
223 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponude
835.0 KB
201 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
469.0 KB
254 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Javnu nabavka radova – Izrada i postavljanje turističke saobraćajne signalizacije za označavanje međunarodne biciklističke rute „Iron Curtain“ kroz Repubiku Srbiju – prva faza
Odluka o izmeni ugovora
158.9 KB
159 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
702.3 KB
154 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
813.9 KB
181 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacija
486.1 KB
237 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 2 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
41.7 KB
226 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
41.2 KB
252 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponude
808.2 KB
208 Preuzimanja
Detaljnije...
  • Nabavka avio karata i hotelskog smeštaja (po partijama) JN-O-7/2015

Obaveštenje o podnetom zahtevu o zaštiti prava
565.9 KB
191 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
508.8 KB
183 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 3 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
47.0 KB
236 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 2 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
45.1 KB
244 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
45.0 KB
239 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 konkursne dokumentacije- Nabavka avio karata i hotelskog smeštaja (po partijama)
640.0 KB
250 Preuzimanja
Detaljnije...
Konkurna dokumentacija- Nabavka avio karata i hotelskog smeštaja (po partijama)
648.7 KB
254 Preuzimanja
Detaljnije...
Poziv za podnošenje ponude
867.3 KB
220 Preuzimanja
Detaljnije...
  • Usluge transporta- JN MV 30/2015.

Odluka o obustavi postupka javne nabavke
151.8 KB
192 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o obustavi postupka
718.4 KB
156 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
363.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Poziv za podnošenje ponude
809.1 KB
186 Preuzimanja
Detaljnije...