Архива 4

  • ЈН МВ 25/2016 – Осигурање возила

Обавештење о закљученом уговору
44.5 KB
75 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
4.3 MB
210 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
46.0 KB
161 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
156.9 KB
207 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
28.2 KB
151 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка – Успостављање јединственог информационог контакт центра за управљање инцидентима и пружање подршке у области информационе безбедности и безбедности деце на интернету, O-24/2016.

Обавештење о закљученом уговору
70.7 KB
123 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
2.7 MB
158 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
76.3 KB
76 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
836.6 KB
172 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавку услуга – Обуке у области ИКТ-а са циљем доквалификације жена, број ЈНМВ 21/2016.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке
593.9 KB
104 Преузимања
Детаљније...

Одлука о обустави поступка
5.6 MB
139 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
520.7 KB
187 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
993.7 KB
135 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности 20/2016 – Одржавање и дорада софтвера за буџетско рачуноводство

Обавештење о закљученом уговору
43.0 KB
89 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
2.4 MB
148 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
67.6 KB
189 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
142.5 KB
207 Преузимања
Детаљније...

  • ЈН МВ 14/2016 – Услуге штампања и пратеће услуге штампаних

Обавештење о закљученом уговору
42.5 KB
152 Преузимања
Детаљније...

Одлука о о додели уговора
2.2 MB
144 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
672.3 KB
229 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
67.6 KB
184 Преузимања
Детаљније...

  • ЈН МВ 19/2016 – Услуге праћења штампаних и електронских медија.

Обавештење о закљученом уговору- Партија 2
586.0 KB
139 Преузимања
Детаљније...

Закон о оглашавању
297.3 KB
966 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
4.4 MB
211 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
31.5 KB
210 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
639.5 KB
218 Преузимања
Детаљније...

  • ЈН МВ 18/2016 – Одржавање софтвера за рад туристичке инспекције.

Обавештење о закљученом уговору
43.5 KB
218 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.6 MB
239 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
115.3 KB
212 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
28.1 KB
202 Преузимања
Детаљније...

  • ЈН О 16/2016 – Набавка авио карата и хотелског смештаја (по партијама).

Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 – набавка авио карата
43.0 KB
157 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 – набавка хотелског смештаја
43.5 KB
167 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока
663.9 KB
157 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
39.9 KB
206 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
47.2 KB
243 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
21.3 KB
228 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
666.1 KB
243 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
50.1 KB
227 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности- Обуке у области ИКТ-а са циљем доквалификације жена, ЈН-17-2016

Обавештење о обустави јавне набавке
548.4 KB
153 Преузимања
Детаљније...

Одлука о обустави поступка
3.3 MB
192 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуде
837.6 KB
203 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна докуметација
503.3 KB
210 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности – набавкa добара Тонери за штампаче и фотокопир апарате, ЈНМВ 15/2016.

Обавештење о закљученом уговору
42.5 KB
168 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
43.0 KB
186 Преузимања
Детаљније...

Измена 3 конкурсне документације
677.9 KB
265 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
58.2 KB
207 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава
657.4 KB
182 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 конкурсне документације
673.8 KB
220 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока
656.6 KB
154 Преузимања
Детаљније...


Обавештење о продужењу рока
656.6 KB
177 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
681.5 KB
223 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
67.6 KB
223 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
682.5 KB
254 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности- Услуге транспорта, ЈН-13-2016

Обавештење о закљученом уговору
43.5 KB
234 Преузимања
Детаљније...

Oдлука о додели уговора
3.4 MB
266 Преузимања
Детаљније...

Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
39.9 KB
236 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
17.6 KB
291 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности- набавка лиценци за корисничке софтвере

Обавештење о закљученом уговору
881.0 KB
198 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
2.4 MB
248 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна докментација
464.9 KB
261 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуде
836.5 KB
191 Преузимања
Детаљније...

 • Јавна набавка мале вредности- Услуге превођења, ЈНМВ 8/2016

Oбавештење о закљученом уговору
68.6 KB
124 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
8.5 MB
211 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава
720.1 KB
202 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
45.8 KB
260 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока
694.3 KB
197 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
46.5 KB
196 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
635.9 KB
256 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
633.3 KB
251 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
76.3 KB
216 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности – Израда пројектно техничке документације за постављање туристичке саобраћајне сигнализације на територији Републике Србије

Обавештење о закљученом уговору
44.5 KB
145 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.4 MB
250 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
46.1 KB
223 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
45.4 KB
223 Преузимања
Детаљније...

Измена конкурсне документације 1
44.6 KB
251 Преузимања
Детаљније...
Позив за подношење понуде
149.5 KB
259 Преузимања
Детаљније...
Koнкурсна документација
147.6 KB
287 Преузимања
Детаљније...
  • Јавна набавка мале вредности – Сервисирање возила (по партијама) – ЈН МВ 11/2016

Обавештење о закљученом уговору - партија 12
43.0 KB
98 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору партија 11
43.5 KB
174 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору партија 2
44.0 KB
200 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3
43.5 KB
194 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4
43.5 KB
195 Преузимања
Детаљније...
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
575.3 KB
207 Преузимања
Детаљније...
Одлука о додели уговора са испрваком техничке грешке
12.6 MB
163 Преузимања
Детаљније...
Одлука о додели уговора
12.7 MB
91 Преузимања
Детаљније...
Измена 1 конкурсне документације
160.3 KB
302 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока
645.8 KB
227 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
45.4 KB
228 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
159.7 KB
235 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуде
20.7 KB
209 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности – Израда и постављање туристичке саоб. сигнализације за означавање међународне бицилклистичке руте IRON CURTAIN кроз Републику Србију II фаза, 6/2016.

Обавештење о закљученом уговору
43.0 KB
124 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
2.9 MB
262 Преузимања
Детаљније...

Измена конкурсне документације
40.1 KB
235 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока
708.1 KB
205 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
193.4 KB
214 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуде
69.1 KB
171 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка – Услуге транспорта –селидба економских саветника 5/2016

Обавештење о обустави јавне набавке
544.4 KB
183 Преузимања
Детаљније...

Oдлука о обустави поступка
1.7 MB
210 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
39.0 KB
236 Преузимања
Детаљније...

Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
39.7 KB
182 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуде
20.3 KB
214 Преузимања
Детаљније...

  • Отворени поступак централизоване јавне набавке број 10/2015, чији је предмет набавка добара рачунарска опрема и штампачи, Партија 5.
Обавештење о закљученом уговору
45.1 KB
197 Преузимања
Детаљније...
  • Jавна набавка мале вредности- Организација кампање ИТ караван

Обавештење о закљученом уговору
661.9 KB
166 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
8.5 MB
184 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуде
836.4 KB
209 Преузимања
Детаљније...

Koнкурсна документација
526.3 KB
238 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавке мале вредности – Одржавање рачунара и рачунарске опреме са уградњом резервних делова – 3/2016

Обавештење о закљученом уговору
43.0 KB
121 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
2.9 MB
166 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
45.3 KB
228 Преузимања
Детаљније...
Позив за подношење понуда
67.6 KB
217 Преузимања
Детаљније...
Конкурсна документација
703.5 KB
231 Преузимања
Детаљније...
  • Јавна набавка добара О-1/2016 – Комуникациона опрема за умрежавање образовних институција

Одлука о измени уговора
1.7 MB
105 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
66.0 KB
220 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
7.0 MB
210 Преузимања
Детаљније...

Одговор 4 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
46.9 KB
205 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава
667.9 KB
180 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 конкурсне документације
277.3 KB
237 Преузимања
Детаљније...

Одговор 3 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понудеv
67.4 KB
201 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
51.5 KB
215 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
68.1 KB
233 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
278.8 KB
343 Преузимања
Детаљније...

Измена конкурсне документације 1
279.9 KB
223 Преузимања
Детаљније...

Oбавештење о продужењу рока за подношење пријаве
667.8 KB
176 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
61.9 KB
227 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка- Oсигурање запослених 2/2016

Обавештење о закљученом уговору
44.0 KB
186 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
4.1 MB
185 Преузимања
Детаљније...

Измена 3 конкурсне документације
420.4 KB
234 Преузимања
Детаљније...

Одговор 4 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
45.3 KB
198 Преузимања
Детаљније...

Одговор 3 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
44.8 KB
199 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
45.4 KB
216 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда/пријава
703.9 KB
159 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 конкурсне документацијеvv
458.2 KB
211 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде
673.3 KB
158 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на захтев
46.0 KB
229 Преузимања
Детаљније...

Измена конкурсне документације
450.0 KB
219 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
471.6 KB
205 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
21.2 KB
207 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка услуге узорковања, анализе и израде извештаја. Именована тела и акредитоване лабораторије за моторно гориво, текстил, бетонски челик и термоизолациони материјал; Именована тела и акредитоване лабораторије за узорковање, анализу и извештај о усаглашености и безбедности производа у складу са Правилником о безбедности машина (МD), Правилником о електричној опреми у оквиру одређених граница напона (LVD), Правилником о електромагнетској компатибилности (EMC), Правилником о лифтовима и Законом о општој безбедности производа (GPSD). (по партијама)
Обавештење о обустави поступка - партија 1
38.9 KB
108 Преузимања
Детаљније...
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
43.0 KB
104 Преузимања
Детаљније...
Обавештење о закљученом уговору - партија 3
43.0 KB
107 Преузимања
Детаљније...
Обавештење о закљученом уговору - партија 4
43.0 KB
99 Преузимања
Детаљније...
Обавештење о закљученом уговору - партија 5
43.0 KB
101 Преузимања
Детаљније...
Обавештење о закљученом уговору - партија 6
43.5 KB
104 Преузимања
Детаљније...
Обавештење о закљученом уговору - партија 7
43.5 KB
98 Преузимања
Детаљније...
Одлука о додели уговора
5.5 MB
188 Преузимања
Детаљније...
Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
46.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава
633.1 KB
174 Преузимања
Детаљније...
Измена 1 конкурсне документације
1.3 MB
274 Преузимања
Детаљније...
Конкурсна документација
1.3 MB
217 Преузимања
Детаљније...
Позив за подношење понуда
25.1 KB
295 Преузимања
Детаљније...
  • Јaвна набавка мале вредности- Одржавање инфраструктуре( дизел агрегати, INROW јединице и UPS уређаја) у сервер сали Министарства
Обавештење о закљученом уговору
229.8 KB
245 Преузимања
Детаљније...
Позив за подношење понуда
68.1 KB
253 Преузимања
Детаљније...
Конкурсна документација
527.4 KB
267 Преузимања
Детаљније...
  • Јaвна набавка мале вредности- Ауто гума са пратећом услугом демонтаже, монтаже и балансирања 50/2015
Обавештење о закљученом уговору
705.8 KB
209 Преузимања
Детаљније...
Одлука о додели уговора
373.6 KB
212 Преузимања
Детаљније...
Конкурсна документација
469.0 KB
289 Преузимања
Детаљније...
Позив за подношење понуда
839.3 KB
231 Преузимања
Детаљније...
  • Јавна набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате П-52/2015

Одлука о додели уговора
4.2 MB
120 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
514.0 KB
118 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
537.7 KB
187 Преузимања
Детаљније...

Одговор 3 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
44.9 KB
211 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужетку рока 2
670.0 KB
224 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
44.9 KB
203 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 2
727.0 KB
216 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока
609.7 KB
195 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 1
726.0 KB
227 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
45.0 KB
216 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
724.5 KB
247 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о преговарачком поступку
174.1 KB
158 Преузимања
Детаљније...

  • Јaвна набавка мале вредности- Настава страног језика за запослене 43/2015

Обавештење о закљученом уговору
213.4 KB
231 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
647.2 KB
171 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава
634.8 KB
210 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
482.3 KB
211 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
59.7 KB
231 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
25.6 KB
239 Преузимања
Детаљније...
Конкурсна документација
479.7 KB
234 Преузимања
Детаљније...
  • Набавка лиценци за корисничке софтвере и софтвере за администрирање ИКТ-а Министарства- JН МВ 45/2015
Обавештење о закљученом уговору
43.0 KB
232 Преузимања
Детаљније...
Одлука о додели уговора
240.0 KB
174 Преузимања
Детаљније...
Позив за подношење понуда
67.6 KB
209 Преузимања
Детаљније...
  • Јавна набавка мале вредности – Набавке услуга Обуке за наставнике у области информационих технологија, 37/2015

Извештај о измени уговора
1.9 MB
135 Преузимања
Детаљније...

Oбавештење о закљученом уговору
672.5 KB
169 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
425.5 KB
186 Преузимања
Детаљније...
Позив за подношење понуда
67.1 KB
270 Преузимања
Детаљније...
Конкурсна документација
146.2 KB
271 Преузимања
Детаљније...
  • Јавна набавка мале вредности број 41/2015- Набавка мобилних телефона

Одлука о додели уговора
419.6 KB
212 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1,2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
44.8 KB
239 Преузимања
Детаљније...

 Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности- Набавка мобилних телефона- ЈН МВ 41/2015
472.1 KB
201 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуде
24.5 KB
216 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности број 36/2015- Ажурирање, надоградња и одржавање информационог система трговине

Обавештење о закљученом уговору
656.3 KB
176 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
307.0 KB
183 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1,2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
41.2 KB
225 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
176.8 KB
242 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
68.6 KB
215 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка 1/2014 – Набавка услуге мобилне телефоније
Обавештење о закљученом уговору
43.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...
  • Јавна набавка мале вредности 42/2015 – Организовање конференција и других догађаја

Oбавештење о закљученом уговору
43.5 KB
218 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
235.6 KB
210 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
45.4 KB
237 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
556.5 KB
202 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуде
68.1 KB
232 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности 35/2015 – Услуге транспорта

Oбавештење о закљученом уговору
16.1 KB
202 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
369.3 KB
170 Преузимања
Детаљније...

Одговор 3 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
46.4 KB
252 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
49.3 KB
227 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
47.7 KB
239 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуде
24.7 KB
231 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
460.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка добара серверске рачунарске опреме, рачунарске опреме и специјализованог сториџ уређаја за дата центар, обликован по партијама, О-34/2015
Обавештење о закљученом уговору
65.5 KB
200 Преузимања
Детаљније...
Обавештење о закљученом уговору
65.0 KB
198 Преузимања
Детаљније...
Одлука о додели уговора
1.3 MB
203 Преузимања
Детаљније...
Позив за подношење понуда
69.1 KB
312 Преузимања
Детаљније...
Конкурсна документација
703.0 KB
209 Преузимања
Детаљније...
  • Јавну набавка мале вредности 33/15- набавка нове верзије софтвера са ESRI платформом и обука за његово коришћење.

Обавештење о закљученом угоовору
683.9 KB
193 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
395.4 KB
191 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације
463.4 KB
257 Преузимања
Детаљније...

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава
686.5 KB
223 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуде
835.0 KB
201 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
469.0 KB
254 Преузимања
Детаљније...

  • Јавну набавка радова – Израда и постављање туристичке саобраћајне сигнализације за означавање међународне бициклистичке руте „Iron Curtain“ кроз Репубику Србију – прва фаза
Одлука о измени уговора
158.9 KB
159 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
702.3 KB
154 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
813.9 KB
181 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документација
486.1 KB
237 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
41.7 KB
226 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
41.2 KB
252 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуде
808.2 KB
208 Преузимања
Детаљније...
  • Набавка авио карата и хотелског смештаја (по партијама) ЈН-О-7/2015

Обавештење о поднетом захтеву о заштити права
565.9 KB
191 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
508.8 KB
183 Преузимања
Детаљније...

Одговор 3 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
47.0 KB
236 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
45.1 KB
244 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
45.0 KB
239 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне документације- Набавка авио карата и хотелског смештаја  (по партијама)
640.0 KB
250 Преузимања
Детаљније...
Конкурна документација- Набавка авио карата и хотелског смештаја  (по партијама)
648.7 KB
254 Преузимања
Детаљније...
Позив за подношење понуде
867.3 KB
220 Преузимања
Детаљније...
  • Услуге транспорта- ЈН МВ 30/2015.

Одлука о обустави поступка јавне набавке
151.8 KB
192 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о обустави поступка
718.4 KB
156 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
363.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Позив за подношење понуде
809.1 KB
186 Преузимања
Детаљније...