Архива 3

 • Јавна набавка услуга О-28/2015 – Системска подршка за опрему набављену у пројекту „Подршка развоју е-управе“

Обавештење о закљученом уговору
649.3 KB
214 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
339.3 KB
220 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуде
831.2 KB
279 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
616.4 KB
477 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка услуге 29/2015-Одржавање софтвера за брзу размену података о небезбедним производима „НЕПРО”

Обавештење о закљученом уговору
695.2 KB
212 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација са изменом број 1
374.5 KB
330 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуде
811.1 KB
168 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
370.0 KB
335 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате – O-3/2015

Обавештење о закљученом уговору
701.5 KB
181 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава
645.4 KB
182 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 конкурсне документације
793.6 KB
257 Преузимања
Детаљније...

Одговор 3 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
38.8 KB
260 Преузимања
Детаљније...

Измене 1 конкурсне документације
805.4 KB
259 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
44.7 KB
270 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
43.6 KB
277 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација за јавну набавку тонера за штампаче и фотокопир апарате
789.5 KB
282 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуде
831.2 KB
238 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка услуга П-25/2015 – Одржавање Софтвера за буџетско рачуноводство

Обавештење о закљученом уговору
690.1 KB
168 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
788.0 KB
185 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подошење понуда
594.6 KB
190 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација Јавна набавка услуа – Одржавање Софтвера за буџетско рачуноводство
433.7 KB
353 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка O-20/2015 – Израда и постављање туристичке саобраћајне сигнализације за означавање скијашког центра Копаоник

Обавештење о закљученом уговору
628.8 KB
182 Преузимања
Детаљније...

Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
43.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација са изменом број 1
271.8 KB
191 Преузимања
Детаљније...

Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
43.2 KB
292 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуде
805.7 KB
218 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
271.8 KB
211 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности 26/2015 – Одржавање и системска подршка за дата центар у Париској

Обавештење о закљученом уговору
597.8 KB
248 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуде
811.7 KB
209 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
540.2 KB
287 Преузимања
Детаљније...

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава
635.9 KB
210 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка О-2/2015 – услуга осигурања возила

Обавештење о закљученом уговору
695.8 KB
211 Преузимања
Детаљније...

Одговор 3 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
41.3 KB
405 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација са изменом број 1
837.6 KB
250 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
43.1 KB
407 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
41.7 KB
245 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
816.6 KB
269 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуде
847.0 KB
252 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка O-01/2015 – услуга превођења

Обавештење о закљученом уговору
672.0 KB
190 Преузимања
Детаљније...

Одговор 4 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
38.5 KB
258 Преузимања
Детаљније...

Одговор 3 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
38.7 KB
263 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава
639.7 KB
170 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 Конкурсне документације
574.0 KB
239 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 Конкурсне документације
558.1 KB
243 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
40.1 KB
263 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуде
829.6 KB
248 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
517.1 KB
310 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка П-24/2015 – услуге штампања ваучера неопходних за реализацију Уредбе о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање развоја домаћег туризма интензивирањем коришћења туристичке понуде у Републици Србији
Обавештење о закљученом уговору
906.4 KB
234 Преузимања
Детаљније...
Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
852.5 KB
232 Преузимања
Детаљније...
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
606.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Конкурсна документација
116.5 KB
298 Преузимања
Детаљније...
  • Јавна набавка 19/2015 – услуге саветовања у области јавних набавки

Обавештење о закљученом уговору
44.0 KB
145 Преузимања
Детаљније...

Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права
567.2 KB
208 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава
635.8 KB
215 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 Конкурсне документације
195.1 KB
266 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 Конкурсне документације
195.0 KB
265 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава
635.8 KB
225 Преузимања
Детаљније...


Позив за подношење понуде
810.6 KB
248 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
206.2 KB
281 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавкa мале вредности 21/2015 – Услуге праћења штампаних и електронских медија

Обавештење о закљученом уговору 1
664.1 KB
235 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору 2
664.6 KB
224 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуде
832.8 KB
235 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
599.6 KB
258 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности 13/2015 – Одржавање софтвера за рад туристичке инспекције

Обавештење о закљученом уговору
707.9 KB
296 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуде
813.3 KB
236 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
455.2 KB
251 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка у преговарачком поступку – услуге писаног и интернет сервиса вести П-9/2015
Обавештење о закљученом уговору
694.0 KB
213 Преузимања
Детаљније...
Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
756.4 KB
227 Преузимања
Детаљније...


Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
595.4 KB
241 Преузимања
Детаљније...

  • Јавна набавка мале вредности – Услуге креирања Стратегије трговине Републике Србије са акционим планом (по партијама).
Обавештење о закљученом уговору 2
718.8 KB
226 Преузимања
Детаљније...
Обавештење о закљученом уговору
713.8 KB
219 Преузимања
Детаљније...
Позив за подношење понуде
833.9 KB
222 Преузимања
Детаљније...
Конкурсна документација
510.0 KB
267 Преузимања
Детаљније...
  • Jавнa набавкa добара-Закуп пословног, магацинског простора и опреме, ЈН О-17/2015

Oбавештење о закљученом уговору партија 8
674.0 KB
210 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору партија 3
675.8 KB
208 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору партија 2
675.7 KB
207 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору партија 9
675.6 KB
193 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору партија 6
675.2 KB
192 Преузимања
Детаљније...

Обавштење о обустави поступка јавне набавке
649.7 KB
211 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација за јавну набавку закупа пословног, магацинског простора и опреме
847.9 KB
315 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуде
857.7 KB
264 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
43.3 KB
264 Преузимања
Детаљније...

  • Jавнa набавкa мале вредности- Услуге транспорта ЈН МВ 22/2015

Обавештење о обустави поступка јавне набавке
628.0 KB
248 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуде
831.9 KB
235 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
47.6 KB
244 Преузимања
Детаљније...
   • Jавнa набавкa мале вредности- Услуге истраживања и анализе стања сектора трговине у Републици Србији

Обавештење о обустави поступка јавне набавке
620.9 KB
221 Преузимања
Детаљније...

Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
60.4 KB
253 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуде
832.2 KB
236 Преузимања
Детаљније...

   • Јавна набавка – покретање преговарачког поступка за набавку авио карата и хотелског смештаја за потребе Светске изложбе „EXPO MILANO 2015“, у Милану.

Обавештење о закљученом уговору
712.9 KB
235 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
829.7 KB
214 Преузимања
Детаљније...

Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
597.6 KB
225 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
554.5 KB
292 Преузимања
Детаљније...

   • Јавна набавка услуге- Оглашавање у области електронских комуникација и информационог друштва
Позив за подношење понуде
825.9 KB
257 Преузимања
Детаљније...
   • Јавна набавка мале вредности 12/2015 – Услуге израде промотивног материјала за потребе Светске излозбе „EXPO MILANO 2015“ у Милану

Обавештење о закљученом уговору
693.8 KB
249 Преузимања
Детаљније...

Одговор 3 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
56.8 KB
307 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о породужењу рока за подношење понуда/пријава
660.2 KB
207 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
45.4 KB
272 Преузимања
Детаљније...

Прилог одговору 1 - лого негатив
26.0 KB
263 Преузимања
Детаљније...

Прилог одговору 1 - лого позитив
34.0 KB
242 Преузимања
Детаљније...

Прилог одговору 1 - значка идејна решења 1
94.3 KB
245 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
64.0 KB
222 Преузимања
Детаљније...
Позив за подношење понуде
806.4 KB
204 Преузимања
Детаљније...
Конкурсна документација
490.5 KB
263 Преузимања
Детаљније...
   • ЈАВНА НАБАВКА мале вредности 8/2015 – Услуга израде уметничке инсталације за потребе Светске изложбе „EXPO MILANO 2015“ у Милану

Обавештење о закљученом уговору
702.8 KB
297 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
739.5 KB
234 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуде
813.1 KB
259 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
451.6 KB
256 Преузимања
Детаљније...

Прилози - слике
1.8 MB
305 Преузимања
Детаљније...

   • Јавна набавка P-11/2015 – Услуга штампања ваучера неопходних за реализацију Уредбе о утврђивању мера подршке и ближих услова у погледу критеријума за одређивање угрожених потрошача при додели ваучера за субвенционисану куповину опреме за пријем сигнала дигиталне телевизије

Одлука о измени уговора о јавној набавци
572.9 KB
220 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
689.1 KB
228 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
739.5 KB
234 Преузимања
Детаљније...


Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
598.8 KB
249 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
110.0 KB
296 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
45.7 KB
291 Преузимања
Детаљније...

   • ЈАВНА НАБАВКA O-5/2015 – Услуга набавке авио карата и хотелског смештаја за потребе светске изложбе „Expo Milano“

Измене и допуне конкурсне документације број 1.
44.8 KB
292 Преузимања
Детаљније...

Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
42.0 KB
256 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација за набавке авио карата и хотелског смештаја
626.2 KB
318 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда за авио карте
846.1 KB
242 Преузимања
Детаљније...

   • ЈАВНА НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 6/2015 – Одржавање туристичке сигнализације за обележавање међународне бициклистичке руте „Eurovelo 6“ кроз Републику Србију

Oбавештење о закљученом уговору
662.5 KB
214 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документацијa
477.7 KB
266 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуде
832.1 KB
262 Преузимања
Детаљније...

   • ЈАВНа НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- Услуга брендирања возила визуелним идентитетом дигитализације

Обавештење о закљученом уговору
702.3 KB
363 Преузимања
Детаљније...


Позив за подношење понуде
930.5 KB
254 Преузимања
Детаљније...

   • Јавна набавка мале вредности 38/2014 – Испитивање шире друштвене заједнице о процесу дигитализације

Обавештење о закљученом уговору
696.3 KB
253 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
57.3 KB
333 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
58.9 KB
289 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
759.3 KB
294 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуде
826.9 KB
232 Преузимања
Детаљније...

   • Јавна набавка мале вредности 44/2014 – Услуге узорковања, анализе и израде извештаја (по партијама)

Обавештење о закљученом уговору
698.4 KB
241 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
697.4 KB
309 Преузимања
Детаљније...


Одговор 4 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
57.9 KB
253 Преузимања
Детаљније...

Одговор 3 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
59.9 KB
329 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
60.9 KB
247 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава
681.2 KB
301 Преузимања
Детаљније...

Измене и допуне конкурсне документације број 6
88.6 KB
340 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
58.4 KB
285 Преузимања
Детаљније...

Измене и допуне конкурсне документације број 5
116.2 KB
318 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава
667.2 KB
292 Преузимања
Детаљније...

Измена 4 конкурсне документације
832.0 KB
298 Преузимања
Детаљније...

Измена 3 конкурсне документације
836.6 KB
317 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава
667.2 KB
298 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 конкурсне документације
824.3 KB
233 Преузимања
Детаљније...

Измене и допуне конкурсне документације број 1
87.0 KB
282 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуде
849.2 KB
220 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
814.1 KB
334 Преузимања
Детаљније...

   • Јавна набавка услуге осигурања запослених и возила (по партијама).
Обавештење о обустави поступка јавне набавке за партију 2
623.2 KB
332 Преузимања
Детаљније...
Позив за подношење понуде
806.5 KB
235 Преузимања
Детаљније...
Табела за осигурање службених возила за министарство трговине, туризма и телекомуникација
332.3 KB
320 Преузимања
Детаљније...
Конкурсна документација
642.6 KB
278 Преузимања
Детаљније...
   • Јавна набавка обликована по партијама- Услуге сервисисирања и одржавања моторних возила са уградњом резервних делова.
Обавештење о закљученом уговору
698.6 KB
227 Преузимања
Детаљније...
Обавештење о закљученом уговору 1
705.4 KB
199 Преузимања
Детаљније...
Обавештење о закљученом уговору 2
707.9 KB
200 Преузимања
Детаљније...
Обавештење о закљученом уговору 8
700.2 KB
187 Преузимања
Детаљније...
Обавештење о закљученом уговору 9,10,11
718.9 KB
184 Преузимања
Детаљније...
Обавештење о закљученом уговору 13
717.4 KB
191 Преузимања
Детаљније...
Oбавештење о закљученом уговору 16
702.2 KB
206 Преузимања
Детаљније...
Обавештење о закљученом уговору 24
697.1 KB
174 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о обустави поступка јавне набавке
613.5 KB
248 Преузимања
Детаљније...

Одговор 5 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
59.9 KB
229 Преузимања
Детаљније...


Одговор 3 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
67.6 KB
317 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
63.5 KB
387 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
75.8 KB
321 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуде
849.5 KB
303 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација - сервисирање возила
964.6 KB
450 Преузимања
Детаљније...

Одлука о измени уговора о јавној набавци за партије 1,2,5,7,8,11,12
548.1 KB
259 Преузимања
Детаљније...

Одлука о измени уговора о јавној набавци за партију 4
585.9 KB
283 Преузимања
Детаљније...

   • ЈАВНА НАБАВКА O-37/2014-Услуга штампања

Обавештење о закљученом уговору
699.8 KB
258 Преузимања
Детаљније...

Одговор 3 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
67.6 KB
250 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
57.3 KB
237 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
54.8 KB
287 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација за јавну набавку услуга штампања
534.0 KB
374 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуде
824.9 KB
244 Преузимања
Детаљније...