Arhiva 2

 • JAVNA NABAVKA male vrednosti-Usluga održavanja računara i računarske opreme sa ugradnjom originalnih rezervnih delova

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
703.9 KB
314 Preuzimanja
Detaljnije...


Poziv za podnošenje ponude
834.8 KB
201 Preuzimanja
Detaljnije...

   • JAVNA NABAVKA male vrednosti- Nabavka licenci za korisničke softvere i softvere za administriranje IKT-a Ministarstva

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
680.9 KB
223 Preuzimanja
Detaljnije...


Poziv za podnošenje ponude
850.5 KB
244 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 Konkursne dokumentacije
67.1 KB
302 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 2 Konkursne dokumentacije
67.1 KB
232 Preuzimanja
Detaljnije...

   • JAVNA NABAVKA – Zakup bilbord prostora za potrebe sprovođenja procesa digitalizacije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
693.8 KB
220 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 2 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
64.5 KB
274 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmene i dopune konkursne dokumentacije broj 2
135.7 KB
287 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
63.0 KB
255 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmene i dopune konkursne dokumentacije broj 1
688.1 KB
275 Preuzimanja
Detaljnije...


Poziv za podnošenje ponude - zakup bilbord prostora za potrebe sprovođenja procesa digitalizacije
827.8 KB
220 Preuzimanja
Detaljnije...

   • JAVNA NABAVKA – Upoznavanje javnog mnjenja sa besplatnom dodelom STB uređaja i pozivnim centrom u procesu digitalizacije

Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci
551.7 KB
255 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru upoznavanje javnog mnjenja
669.5 KB
312 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
492.5 KB
268 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponude
853.2 KB
225 Preuzimanja
Detaljnije...

   • JAVNA NABAVKA male vrednosti- Održavanje infrastrukture (dizel agregat, čiler, INROW jedinice i UPS uređaji) u server sali Ministarstva

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
683.1 KB
238 Preuzimanja
Detaljnije...


Poziv za podnošenje ponude
831.8 KB
283 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
67.6 KB
257 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 2 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
57.3 KB
326 Preuzimanja
Detaljnije...

   • JAVNA NABAVKA O-33/2014 – nabavka usluga dostave upustva o procesu digitalizacije i priključivanje uređaja za digitalno emitovanje

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
631.4 KB
207 Preuzimanja
Detaljnije...


Poziv za podnošenje ponude
821.6 KB
271 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
58.9 KB
259 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmene i dopune konkursne dokumentacije broj 1
105.5 KB
259 Preuzimanja
Detaljnije...

   • JAVNA NABAVKA male vrednosti- Oglašavanje za proces prelaska sa analognog na digitalno emitovanje TV signala
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci
547.1 KB
264 Preuzimanja
Detaljnije...
Poziv za podnošenje ponude
830.9 KB
259 Preuzimanja
Detaljnije...
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
706.5 KB
249 Preuzimanja
Detaljnije...
   • JAVNA NABAVKA male vrednosti 32/2014 – usluge u oblasti odnosa sa javnošću
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
623.5 KB
225 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
60.9 KB
295 Preuzimanja
Detaljnije...
Poziv za podnošenje ponude - odnosi sa javnošću
829.9 KB
221 Preuzimanja
Detaljnije...
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti
434.7 KB
257 Preuzimanja
Detaljnije...
   • JAVNA NABAVKA usluga – Usluga izrade koncepta izložbe (multimedijalni sadržaji, industrijski dizajn ambalaže i idejno rešenje maskote), idejnog rešenje i predloga realizacije izložbenog prostora sa izradom dela enterijera paviljona Republike Srbije na Svetskoj izložbi „EXPO Milano 2015“ u Milanu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
626.7 KB
209 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
562.2 KB
224 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
559.1 KB
264 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
538.4 KB
160 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
576.4 KB
203 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
562.2 KB
303 Preuzimanja
Detaljnije...Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
96.3 KB
314 Preuzimanja
Detaljnije...

Prateća dokumentacija uz odgovor 1 prvi deo
11.8 MB
223 Preuzimanja
Detaljnije...

Prateća dokumentacija uz odgovor 1 drugi deo
7.7 MB
190 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 2 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
81.4 KB
279 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 3 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
84.0 KB
283 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 4 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
88.6 KB
299 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 5 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
86.5 KB
271 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 6 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
85.5 KB
279 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 7 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
88.1 KB
276 Preuzimanja
Detaljnije...

Prateća dokumentacija uz odgovor 7 - Srbija EXPO logo
151.4 KB
360 Preuzimanja
Detaljnije...

Prateća dokumentacija uz odgovor 7 - NBG
76.3 KB
131 Preuzimanja
Detaljnije...

Prateća dokumentacija uz odgovor 7 - EXPO grafički elementi
7.8 MB
105 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 8 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
78.8 KB
248 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 9 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
61.4 KB
349 Preuzimanja
Detaljnije...

   • JAVNA NABAVKA dobara – Nabavka opreme za prijem signala digitalne televizije ugroženim potrošačima

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
629.5 KB
258 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
717.8 KB
296 Preuzimanja
Detaljnije...

Modification of the invitation to bid
107.8 KB
455 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava
679.3 KB
410 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena poziva za podnošenje ponuda
198.3 KB
325 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 1
552.0 KB
523 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2
551.7 KB
330 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 3
551.6 KB
335 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 4
561.1 KB
280 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 5
559.9 KB
262 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 6
575.8 KB
204 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 7
554.1 KB
185 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
657.8 KB
313 Preuzimanja
Detaljnije...


Izmene i dopune konkursne dokumentacije broj 3
89.6 KB
338 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmene i dopune konkursne dokumentacije broj 4
845.3 KB
393 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
54.3 KB
381 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 2 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
54.3 KB
325 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 3 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
56.8 KB
324 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 4 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
74.2 KB
436 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 5 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
58.9 KB
352 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 6 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
63.0 KB
386 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 7 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
55.3 KB
327 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 8 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
135.7 KB
311 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 9 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
84.0 KB
274 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 10 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
94.2 KB
276 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor 11 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
96.8 KB
306 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenjnj o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
659.7 KB
282 Preuzimanja
Detaljnije...

   • JAVNA NABAVKA male vrednosti usluga – Ažuriranje i održavanje Informacionog sistema trgovine

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
621.0 KB
307 Preuzimanja
Detaljnije...


   • JAVNA NABAVKA usluga – Osiguranje vozila

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - osiguranje vozila
683.4 KB
203 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga - Osiguranje vozila
829.8 KB
245 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga - Osiguranje vozila
484.9 KB
287 Preuzimanja
Detaljnije...

Spisak vozila za registraciju i osiguranje – Sektor Turističke inspekcije
114.2 KB
316 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
54.8 KB
255 Preuzimanja
Detaljnije...

   • JAVNA NABAVKA male vrednosti dobara – Nabavka auto guma sa pratećom uslugom demontaže, montaže i balansiranja.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
702.9 KB
268 Preuzimanja
Detaljnije...Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
45.8 KB
273 Preuzimanja
Detaljnije...

   • JAVNA NABAVKA usluga – Angažovanje konsultantske kuće za sprovođenje projekata „Jačanje sektora usluga“
Odluka o izmeni ugovora
48.4 KB
108 Preuzimanja
Detaljnije...
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
697.0 KB
182 Preuzimanja
Detaljnije...
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
590.6 KB
217 Preuzimanja
Detaljnije...
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
558.8 KB
229 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
57.9 KB
225 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 2 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
55.8 KB
333 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 3 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
54.3 KB
229 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 4 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
54.3 KB
299 Preuzimanja
Detaljnije...
   • JAVNA NABAVKA male vrednosti usluga – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za ograde izvorišta i video nadzora svih objekata vodosnabdevanja, na Staroj planini-Jabučko ravnište
Prethodno obaveštenje - Nabavka opreme za prijem signala digitalne televizije ugroženim potrošačima
462.1 KB
264 Preuzimanja
Detaljnije...
   • JAVNA NABAVKA male vrednosti usluga – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za primarne vodovodne mreže, fekalne kanalizacije,TT kanalizacije, primarnog i sekundarnog gasovoda u zoni i profilu izgrađenih saobraćajnica C2, C3, C4 i C6, orijentacione dužine L=2100m, na Staroj planini-Jabučko ravnište
   • JAVNA NABAVKA radova – Izgradnja sportskih terena sa pratećim objektima
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci radova - Izgradnja sportskih terena sa pratećim objektima
585.0 KB
235 Preuzimanja
Detaljnije...
   • JAVNA NABAVKA radova – Nabavka adrenalinskih sportskih sadržajau u ski centrima Kopaonik i Zlatibor
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci radova - Nabavka adrenalinskih sportskih sadržaja
586.1 KB
226 Preuzimanja
Detaljnije...
   • JAVNA NABAVKA radova – Nabavka boba na šinama u ski centrima Kopaonik i Zlatibor
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci radova - Nabavka boba na šinama u ski centrima Kopaonik i Zlatibor
590.2 KB
263 Preuzimanja
Detaljnije...
   • JAVNA NABAVKA radova – Izgradnja nove šestosedne žičare u ski centru Kopaonik
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci
585.9 KB
263 Preuzimanja
Detaljnije...
Odluka o izmeni ugovora Gvozdac
43.3 KB
287 Preuzimanja
Detaljnije...
   • JAVNA NABAVKA radova – Rekonstrukcija žičare Krčmar u ski centru Kopaonik
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci
585.9 KB
284 Preuzimanja
Detaljnije...
Odluka o izmeni ugovora Krčmar
44.9 KB
252 Preuzimanja
Detaljnije...
   • JAVNA NABAVKA male vrednosti usluga – Usluga održavanja softvera za rad tržišne inspekcije
   • JAVNA NABAVKA male vrednosti dobara – Nabavka auto guma sa pratećom uslugom demontaže, montaže i balansiranja
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
687.1 KB
208 Preuzimanja
Detaljnije...

 

Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
57.9 KB
292 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 2 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
52.7 KB
260 Preuzimanja
Detaljnije...
   • JAVNA NABAVKA male vrednosti usluga – nastava stranog jezika za zaposlene
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
669.2 KB
222 Preuzimanja
Detaljnije...

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluga – nastava stranog jezika za zaposlene
803.0 KB
261 Preuzimanja
Detaljnije...
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti usluga – nastava stranog jezika za zaposlene
423.4 KB
290 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
60.4 KB
239 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 2 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
88.6 KB
210 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 3 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
74.2 KB
231 Preuzimanja
Detaljnije...
   • JAVNA NABAVKA u pregovaračkom postupku – usluga nabavke održavanje softvera za budžetsko računovodstvo
Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
795.4 KB
267 Preuzimanja
Detaljnije...
Odluka o dodeli ugovora u pregovarčkom postupku
229.7 KB
432 Preuzimanja
Detaljnije...
   • JAVNA NABAVKA usluga – nabavka avio karata, hotelkog smeštaja i karata za autobuski prevoz (po partijama)

 

   • JAVNA NABAVKA usluga – savetovanja u oblasti javnih nabavki
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga - savetovanja u oblasti javnih nabavki
711.1 KB
248 Preuzimanja
Detaljnije...

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluga - savetovanja u oblasti javnih nabavki
856.1 KB
270 Preuzimanja
Detaljnije...
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti usluga - savetovanja u oblasti javnih nabavki
400.4 KB
285 Preuzimanja
Detaljnije...
   • JAVNA NABAVKA usluga – održavanje softvera za budžetsko računovodstvo
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku usluga - održavanje softvera za budžetsko računovodstvo
592.2 KB
213 Preuzimanja
Detaljnije...
KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku usluga - održavanje softvera za budžetsko računovodstvo
427.0 KB
287 Preuzimanja
Detaljnije...
   • JAVNA NABAVKA male vrednosti usluga – nadzora nad radovima na izgradnji i projektovanju infrastrukture sistema za emitovanje i distribuciju digitalnog televizijskog signala na teritoriji Republike Srbije

 

Prilog 1 - Indikativni predmer
483.8 KB
429 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
71.2 KB
355 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 2 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
64.0 KB
319 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 3 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
96.3 KB
214 Preuzimanja
Detaljnije...
   • JAVNA NABAVKA radova – Izgradnja i projektovanje infrastrukture sistema za emitovanje i distribuciju digitalnog televizijskog signala na teritoriji Republike Srbije
Odluka 2 o izmeni ugovora o javnoj nabavci
598.1 KB
189 Preuzimanja
Detaljnije...
Odluka o izmeni ugovora javne nabavke
606.5 KB
417 Preuzimanja
Detaljnije...
   • JAVNA NABAVKA za izradu softvera „Sistem upravljanja informacijama u oblasti TN (tržišnog nadzora)“
   • JAVNA NABAVKA male vrednosti usluga – Promovisanje projekata i aktivnosti u oblasti trgovine
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci
568.0 KB
193 Preuzimanja
Detaljnije...

 

   • JAVNA NABAVKA usluga – nabavke avio karata i hotelskog smeštaja (po partijama)

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku usluga - nabavke avio karata i hotelskog smeštaja (po partijama)
532.5 KB
292 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
40.4 KB
291 Preuzimanja
Detaljnije...