Архива 2

 • ЈАВНА НАБАВКА мале вредности-Услуга одржавања рачунара и рачунарске опреме са уградњом оригиналних резервних делова

Обавештење о закљученом уговору
703.9 KB
314 Преузимања
Детаљније...


Позив за подношење понуде
834.8 KB
201 Преузимања
Детаљније...

   • ЈАВНА НАБАВКА мале вредности- Набавка лиценци за корисничке софтвере и софтвере за администрирање ИКТ-а Министарства

Обавештење о закљученом уговору
680.9 KB
223 Преузимања
Детаљније...


Позив за подношење понуде
850.5 KB
244 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 Конкурсне документације
67.1 KB
302 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 Конкурсне документације
67.1 KB
232 Преузимања
Детаљније...

   • ЈАВНА НАБАВКА – Закуп билборд простора за потребе спровођења процеса дигитализације

Обавештење о закљученом уговору
693.8 KB
220 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
64.5 KB
274 Преузимања
Детаљније...

Измене и допуне конкурсне документације број 2
135.7 KB
287 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
63.0 KB
255 Преузимања
Детаљније...

Измене и допуне конкурсне документације број 1
688.1 KB
275 Преузимања
Детаљније...


Позив за подношење понуде - закуп билборд простора за потребе спровођења процеса дигитализације
827.8 KB
220 Преузимања
Детаљније...

   • ЈАВНА НАБАВКА – Упознавање јавног мњења са бесплатном доделом СТБ уређаја и позивним центром у процесу дигитализације

Одлука о измени уговора о јавној набавци
551.7 KB
255 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору упознавање јавног мњења
669.5 KB
312 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
492.5 KB
268 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуде
853.2 KB
225 Преузимања
Детаљније...

   • ЈАВНА НАБАВКА мале вредности- Одржавање инфраструктуре (дизел агрегат, чилер, INROW јединице и UPS уређаји) у сервер сали Министарства

Обавештење о закљученом уговору
683.1 KB
238 Преузимања
Детаљније...


Позив за подношење понуде
831.8 KB
283 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
67.6 KB
257 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
57.3 KB
326 Преузимања
Детаљније...

   • ЈАВНА НАБАВКА О-33/2014 – набавка услуга доставе упуства о процесу дигитализације и прикључивање уређаја за дигитално емитовање

Обавештење о закљученом уговору
631.4 KB
207 Преузимања
Детаљније...


Позив за подношење понуде
821.6 KB
271 Преузимања
Детаљније...

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
58.9 KB
259 Преузимања
Детаљније...

Измене и допуне конкурсне документације број 1
105.5 KB
259 Преузимања
Детаљније...

   • ЈАВНА НАБАВКА мале вредности- Oглашавање за процес преласка са аналогног на дигитално емитовање ТВ сигнала
Одлука о измени уговора о јавној набавци
547.1 KB
264 Преузимања
Детаљније...
Позив за подношење понуде
830.9 KB
259 Преузимања
Детаљније...
Обавештење о закљученом уговору
706.5 KB
249 Преузимања
Детаљније...
   • ЈАВНА НАБАВКА мале вредности 32/2014 – услуге у области односа са јавношћу
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
623.5 KB
225 Преузимања
Детаљније...
Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
60.9 KB
295 Преузимања
Детаљније...
Позив за подношење понуде - односи са јавношћу
829.9 KB
221 Преузимања
Детаљније...
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
434.7 KB
257 Преузимања
Детаљније...
   • ЈАВНА НАБАВКА услуга – Услуга израде концепта изложбе (мултимедијални садржаји, индустријски дизајн амбалаже и идејно решење маскоте), идејног решење и предлога реализације изложбеног простора са израдом дела ентеријера павиљона Републике Србије на Светској изложби „EXPO Милано 2015“ у Милану
Обавештење о закљученом уговору
626.7 KB
209 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
562.2 KB
224 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
559.1 KB
264 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
538.4 KB
160 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
576.4 KB
203 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
562.2 KB
303 Преузимања
Детаљније...Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
96.3 KB
314 Преузимања
Детаљније...

Пратећа документација уз одговор 1 први део
11.8 MB
223 Преузимања
Детаљније...

Пратећа документација уз одговор 1 други део
7.7 MB
190 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
81.4 KB
279 Преузимања
Детаљније...

Одговор 3 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
84.0 KB
283 Преузимања
Детаљније...

Одговор 4 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
88.6 KB
299 Преузимања
Детаљније...

Одговор 5 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
86.5 KB
271 Преузимања
Детаљније...

Одговор 6 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
85.5 KB
279 Преузимања
Детаљније...

Одговор 7 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
88.1 KB
276 Преузимања
Детаљније...

Пратећа документација уз одговор 7 - Србијa EXPO лого
151.4 KB
360 Преузимања
Детаљније...

Пратећа документација уз одговор 7 - НБГ
76.3 KB
131 Преузимања
Детаљније...

Пратећа документација уз одговор 7 - EXPO графички елементи
7.8 MB
105 Преузимања
Детаљније...

Одговор 8 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
78.8 KB
248 Преузимања
Детаљније...

Одговор 9 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
61.4 KB
349 Преузимања
Детаљније...

   • ЈАВНА НАБАВКА добара – Набавка опреме за пријем сигнала дигиталне телевизије угроженим потрошачима

Обавештење о обустави поступка јавне набавке
629.5 KB
258 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
717.8 KB
296 Преузимања
Детаљније...

Modification of the invitation to bid
107.8 KB
455 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава
679.3 KB
410 Преузимања
Детаљније...

Измена позива за подношење понуда
198.3 KB
325 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1
552.0 KB
523 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2
551.7 KB
330 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 3
551.6 KB
335 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 4
561.1 KB
280 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 5
559.9 KB
262 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 6
575.8 KB
204 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 7
554.1 KB
185 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава
657.8 KB
313 Преузимања
Детаљније...


INVITATION TO BID in open procedure for public procurement of goods – digital TV signal reception equipment for socially vulnerable consumers
79.9 KB
453 Преузимања
Детаљније...
Измене и допуне конкурсне документације број 3
89.6 KB
338 Преузимања
Детаљније...

 Измене и допуне конкурсне документације број 4
845.3 KB
393 Преузимања
Детаљније...

Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
54.3 KB
381 Преузимања
Детаљније...

Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
54.3 KB
325 Преузимања
Детаљније...

Одговор 3 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
56.8 KB
324 Преузимања
Детаљније...

Одговор 4 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
74.2 KB
436 Преузимања
Детаљније...

Одговор 5 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
58.9 KB
352 Преузимања
Детаљније...

Одговор 6 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
63.0 KB
386 Преузимања
Детаљније...

Одговор 7 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
55.3 KB
327 Преузимања
Детаљније...

 Одговор 8 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
135.7 KB
311 Преузимања
Детаљније...

Одговор 9 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
84.0 KB
274 Преузимања
Детаљније...

Одговор 10 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
94.2 KB
276 Преузимања
Детаљније...

Одговор 11 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
96.8 KB
306 Преузимања
Детаљније...

   • ЈАВНА НАБАВКА мале вредности услуга – Ажурирање и одржавање Информационог система трговине

Обавештење о обустави поступка јавне набавке
621.0 KB
307 Преузимања
Детаљније...


   • ЈАВНА НАБАВКА услуга – Осигурање возила

Обавештење о закљученом уговору - осигурање возила
683.4 KB
203 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга - Осигурање возила
829.8 KB
245 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - Осигурање возила
484.9 KB
287 Преузимања
Детаљније...

Списак возила за регистрацију и осигурање – Сектор Туристичке инспекције
114.2 KB
316 Преузимања
Детаљније...

Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
54.8 KB
255 Преузимања
Детаљније...

   • ЈАВНА НАБАВКА мале вредности добара – Набавка ауто гума са пратећом услугом демонтаже, монтаже и балансирања.

Обавештење о закљученом уговору
702.9 KB
268 Преузимања
Детаљније...Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
45.8 KB
273 Преузимања
Детаљније...

   • ЈАВНА НАБАВКА услуга – Ангажовање консултантске куће за спровођење пројеката „Јачање сектора услуга“
Одлука о измени уговора
48.4 KB
108 Преузимања
Детаљније...
Обавештење о закљученом уговору
697.0 KB
182 Преузимања
Детаљније...
Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права
590.6 KB
217 Преузимања
Детаљније...
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
558.8 KB
229 Преузимања
Детаљније...
Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
57.9 KB
225 Преузимања
Детаљније...
Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
55.8 KB
333 Преузимања
Детаљније...
Одговор 3 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
54.3 KB
229 Преузимања
Детаљније...
Одговор 4 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
54.3 KB
299 Преузимања
Детаљније...
   • ЈАВНА НАБАВКА мале вредности услуга – Израда пројектно-техничке документације за ограде изворишта и видео надзора свих објеката водоснабдевања, на Старој планини-Јабучко равниште
   • ЈАВНА НАБАВКА мале вредности услуга – Израда пројектно-техничке документације за примарне водоводне мреже, фекалне канализације,ТТ канализације, примарног и секундарног гасовода у зони и профилу изграђених саобраћајница Ц2, Ц3, Ц4 и Ц6, оријентационе дужине Л=2100м, на Старој планини-Јабучко равниште
   • ЈАВНА НАБАВКА радова – Изградња спортских терена са пратећим објектима
   • ЈАВНА НАБАВКА радова – Набавка адреналинских спортских садржајау у ски центрима Копаоник и Златибор
Одлука о измени уговора о јавној набавци радова - Набавка адреналинских спортских садржаја
586.1 KB
226 Преузимања
Детаљније...
   • ЈАВНА НАБАВКА радова – Набавка боба на шинама у ски центрима Копаоник и Златибор
   • ЈАВНА НАБАВКА радова – Изградња нове шестоседне жичаре у ски центру Копаоник
Одлука о измени уговора о јавној набавци
585.9 KB
263 Преузимања
Детаљније...
Одлука о измени уговора Гвоздац
43.3 KB
287 Преузимања
Детаљније...
   • ЈАВНА НАБАВКА радова – Реконструкција жичаре Крчмар у ски центру Копаоник
Одлука о измени уговора о јавној набавци
585.9 KB
284 Преузимања
Детаљније...
Одлука о измени уговора Крчмар
44.9 KB
252 Преузимања
Детаљније...
   • ЈАВНА НАБАВКА мале вредности услуга – Услуга одржавања софтвера за рад тржишне инспекције
   • ЈАВНА НАБАВКА мале вредности добара – Набавка ауто гума са пратећом услугом демонтаже, монтаже и балансирања
 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
687.1 KB
208 Преузимања
Детаљније...

 

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
57.9 KB
292 Преузимања
Детаљније...
Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
52.7 KB
260 Преузимања
Детаљније...
   • ЈАВНА НАБАВКА мале вредности услуга – настава страног језика за запослене
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
669.2 KB
222 Преузимања
Детаљније...

 

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
60.4 KB
239 Преузимања
Детаљније...
Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
88.6 KB
210 Преузимања
Детаљније...
Одговор 3 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
74.2 KB
231 Преузимања
Детаљније...
   • ЈАВНА НАБАВКА у преговарачком поступку – услуга набавке одржавање софтвера за буџетско рачуноводство
Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
795.4 KB
267 Преузимања
Детаљније...
Одлука о додели уговора у преговарчком поступку
229.7 KB
432 Преузимања
Детаљније...
   • ЈАВНА НАБАВКА услуга – набавка авио карата, хотелког смештаја и карата за аутобуски превоз (по партијама)

 

   • ЈАВНА НАБАВКА услуга – саветовања у области јавних набавки
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку услуга - саветовања у области јавних набавки
711.1 KB
248 Преузимања
Детаљније...

 

   • ЈАВНА НАБАВКА услуга – одржавање софтвера за буџетско рачуноводство
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку услуга - одржавање софтвера за буџетско рачуноводство
427.0 KB
287 Преузимања
Детаљније...
   • ЈАВНА НАБАВКА мале вредности услуга – надзора над радовима на изградњи и пројектовању инфраструктуре система за емитовање и дистрибуцију дигиталног телевизијског сигнала на територији Републике Србије

 

Prilog 1 - Indikativni predmer
483.8 KB
429 Преузимања
Детаљније...
Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
71.2 KB
355 Преузимања
Детаљније...
Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
64.0 KB
319 Преузимања
Детаљније...
Одговор 3 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
96.3 KB
214 Преузимања
Детаљније...
   • ЈАВНА НАБАВКА радова – Изградња и пројектовање инфраструктуре система за емитовање и дистрибуцију дигиталног телевизијског сигнала на територији Републике Србије
Одлука 2 о измени уговора о јавној набавци
598.1 KB
189 Преузимања
Детаљније...
Одлука о измени уговора јавне набавке
606.5 KB
417 Преузимања
Детаљније...
   • ЈАВНА НАБАВКА за израду софтвера „Систем управљања информацијама у области ТН (тржишног надзора)“
   • ЈАВНА НАБАВКА мале вредности услуга – Промовисање пројеката и активности у области трговине
Одлука о измени уговора о јавној набавци
568.0 KB
193 Преузимања
Детаљније...

 

   • ЈАВНА НАБАВКА услуга – набавке авио карата и хотелског смештаја (по партијама)

 

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
40.4 KB
291 Преузимања
Детаљније...