Arhiva 1

 • JAVNA NABAVKA dobara – zakupa poslovnog, magacinskog prostora i opreme (po partijama)

 

Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
54.3 KB
243 Preuzimanja
Detaljnije...
   • JAVNA NABAVKA usluga – nabavke avio karata, hotelskog smeštaja i karata za autobuski prevoz

 

Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
45.1 KB
291 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 2 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
53.2 KB
260 Preuzimanja
Detaljnije...
   • JAVNA NABAVKA male vrednosti usluga – ORGANIZOVANJE KONFERENCIJA I DRUGIH DOGAĐAJA – po partijama

 

   • JAVNA NABAVKA usluga – Implementacija elektronskih servisa vezanih za proces osposobljavanja kandidata za vozače (dodatne funkcionalnosti na Portalu eUprava)

 

Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
79.4 KB
284 Preuzimanja
Detaljnije...
   • JAVNA NABAVKA usluga – Održavanje portala eUprava i održavanje i sistemska podrška za data centar u Pariskoj

 

   • JAVNA NABAVKA usluga – Sistemska podrška za opremu nabaljenu u projektu „Podrška razvoju e-uprave“
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
694.1 KB
234 Preuzimanja
Detaljnije...

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
565.0 KB
251 Preuzimanja
Detaljnije...
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
564.9 KB
236 Preuzimanja
Detaljnije...

 

Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
57.9 KB
312 Preuzimanja
Detaljnije...
   • JAVNA NABAVKA male vrednosti dobara – Nabavka tonera za štampanje
OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti dobara - Nabavka tonera za štampanje
713.9 KB
243 Preuzimanja
Detaljnije...

 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
627.8 KB
217 Preuzimanja
Detaljnije...

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za javnu nabavku tonera
680.6 KB
306 Preuzimanja
Detaljnije...
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
580.7 KB
237 Preuzimanja
Detaljnije...
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti dobara - Nabavka tonera za štampanje
808.8 KB
275 Preuzimanja
Detaljnije...
Konkursna dokumetacija za javnu nabavku male vrednosti dobara - Nabavka tonera za štampanje
497.2 KB
345 Preuzimanja
Detaljnije...
Izmene i dopune konkursne dokumentacije
335.9 KB
319 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
39.9 KB
290 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 2 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
52.2 KB
269 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 3 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
39.9 KB
254 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 4 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
44.5 KB
257 Preuzimanja
Detaljnije...
Izmena Odgovora 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
38.4 KB
303 Preuzimanja
Detaljnije...
   • JAVNA NABAVKA dobara – motornog goriva putem debitnih kartica
OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara - motornog goriva putem debitnih kartica
712.9 KB
271 Preuzimanja
Detaljnije...
ODLUKA O IZMENI UGOVORA o javnoj nabavci dobara - motornog goriva putem debitnih kartica
565.1 KB
415 Preuzimanja
Detaljnije...

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara - motornog goriva putem debitnih kartica
803.1 KB
262 Preuzimanja
Detaljnije...
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara - motornog goriva putem debitnih kartica
595.5 KB
238 Preuzimanja
Detaljnije...
Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara - motornog goriva putem debitnih kartica
73.7 KB
265 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
70.1 KB
274 Preuzimanja
Detaljnije...
   • JAVNA NABAVKA male vrednosti – Usluga prevođenja
OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti – Usluga prevođenja
717.6 KB
280 Preuzimanja
Detaljnije...

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti - Usluga prevođenja
813.3 KB
234 Preuzimanja
Detaljnije...
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti - Usluga prevođenja
415.2 KB
266 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
39.9 KB
355 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 2 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
41.5 KB
328 Preuzimanja
Detaljnije...
   • JAVNA NABAVKA radova – Radovi na predajničkim lokacijama za potrebe digitalizacije
   • JAVNA NABAVKA usluga – Održavanje i sistemska podrška za opremu nabavljenu u IPA projektu „Podrška razvoju e-uprave“

 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
632.1 KB
320 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
73.2 KB
341 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 2 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
38.8 KB
365 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 3 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
32.1 KB
349 Preuzimanja
Detaljnije...
   • JAVNA NABAVKA dobara – Nabavka specijalizovanog sigurnosnog uređaja (HSM / Hardware Security Module)

 

   • JAVNA NABAVKA male vrednosti – Usluga procene rizika po bezbednost i zdravlje na radu

 

Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
30.9 KB
321 Preuzimanja
Detaljnije...
   • JAVNA NABAVKA male vrednosti – Novogodišnji paketići (poklon čestitke) za decu zaposlenih

 

   • JAVNA NABAVKA dobara – opreme i pratećih usluga za potrebe softvera za razvoj e – usluga (kontribucija za IPA 2010) – po partijama, PARTIJA 1 I PARTIJA 2 JN P- 45/2013

 

Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
44.0 KB
324 Preuzimanja
Detaljnije...
   • JAVNA NABAVKA usluga – Implementacije e- usluga i dodatnih funkcionalnosti na portalu e- Uprave ( implementacija elektronskih servisa vezanih za proces osposobljavalja kandidata za vozače)

 

Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci
598.1 KB
190 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
42.5 KB
353 Preuzimanja
Detaljnije...
 • JAVNA NABAVKA u pregovaračkom postupku – usluga nabavke avio karata, hotelskog smeštaja (po partijama) za potrebe Kabineta potpredsednika Vlade i ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija
   • JAVNA NABAVKA male vrednosti – usluge štampanja materijala – NOVA JAVNA NABAVKA
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti - usluge štampanja materijala
635.4 KB
362 Preuzimanja
Detaljnije...

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti - usluge štampanja materijala
761.9 KB
420 Preuzimanja
Detaljnije...
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti - usluge štampanja materijala
436.7 KB
376 Preuzimanja
Detaljnije...
 • JAVNA NABAVKA za izradu softvera „Sistem upravljanja informacijama u oblasti TN (tržišnog nadzora)“

 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
643.1 KB
349 Preuzimanja
Detaljnije...
OBAVEŠTENJE o donetoj odluci Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
24.7 KB
397 Preuzimanja
Detaljnije...

 

Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
47.6 KB
368 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 2 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
62.5 KB
390 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 3 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
56.3 KB
346 Preuzimanja
Detaljnije...
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
626.8 KB
356 Preuzimanja
Detaljnije...
 • JAVNA NABAVKA u pregovaračkom postupku – nabavka avio karata, hotelkog smeštaja i karata za autobuski prevoz
 • JAVNA NABAVKA usluga – organizovanje konferencija i drugih događaja

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga – organizovanje konferencija i drugih događaja
767.6 KB
409 Preuzimanja
Detaljnije...
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga – organizovanje konferencija i drugih događaja
2.0 MB
399 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
65.5 KB
419 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 2 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
52.2 KB
360 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 3 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
49.2 KB
390 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 4 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
49.2 KB
347 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 5 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
50.7 KB
359 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 6 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
51.2 KB
345 Preuzimanja
Detaljnije...
 • JAVNA NABAVKA male vrednosti – usluge štampanja materijala
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti - usluge štampanja materijala
572.6 KB
408 Preuzimanja
Detaljnije...

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti - usluge štampanja materijala
761.9 KB
352 Preuzimanja
Detaljnije...
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti - usluge štampanja materijala
412.7 KB
386 Preuzimanja
Detaljnije...
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
43.0 KB
361 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
52.7 KB
352 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 2 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
42.0 KB
409 Preuzimanja
Detaljnije...
Tehnička specifikacija
22.1 KB
391 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac strukture ponuđene cene sa uputstvom kako da se popuni
26.2 KB
402 Preuzimanja
Detaljnije...
 • JAVNA NABAVKA dobara – nabavka opreme i pratećih usluga za potrebe softvera za razvoj e – usluga (kontribucija za IPA 2010) – po partijama

 

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - partija 1
574.0 KB
321 Preuzimanja
Detaljnije...
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - partija 2
573.3 KB
319 Preuzimanja
Detaljnije...
 • JAVNA NABAVKA male vrednosti – Usluge održavanja softvera za obaveštavanje potrošača o brzoj razmeni podataka o nebezbednim proizvodima NEPRO

 

 • JAVNA NABAVKA usluga – osiguranja zaposlenih i vozila
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga - osiguranja zaposlenih i vozila - PARTIJA 1
642.0 KB
299 Preuzimanja
Detaljnije...
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga - osiguranja zaposlenih i vozila - Partija 2
639.9 KB
334 Preuzimanja
Detaljnije...

 

Obaveštenje o donetoj odluci Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
82.0 KB
300 Preuzimanja
Detaljnije...
Obaveštnje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za javnu nabavku usluga - osiguranja zaposlenih i vozila
533.7 KB
375 Preuzimanja
Detaljnije...

 

Poziv za podnošenje ponude za javnu nabavku usluga - osiguranja zaposlenih i vozila
783.9 KB
326 Preuzimanja
Detaljnije...
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga - osiguranja zaposlenih i vozila
512.5 KB
344 Preuzimanja
Detaljnije...
Prilog 1 za javnu nabavku usluga – osiguranja zaposlenih i vozila
119.8 KB
522 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 1 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
42.0 KB
337 Preuzimanja
Detaljnije...
Odgovor 2 na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave
62.5 KB
316 Preuzimanja
Detaljnije...