Архива 1

 • ЈАВНА НАБАВКА добара – закупа пословног, магацинског простора и опреме (по партијама)

 

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
54.3 KB
243 Преузимања
Детаљније...
   • ЈАВНА НАБАВКА услуга – набавке авио карата, хотелског смештаја и карата за аутобуски превоз

 

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
45.1 KB
291 Преузимања
Детаљније...
Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
53.2 KB
260 Преузимања
Детаљније...
   • ЈАВНА НАБАВКА мале вредности услуга – ОРГАНИЗОВАЊЕ КОНФЕРЕНЦИЈА И ДРУГИХ ДОГАЂАЈА – по партијама

 

   • ЈАВНА НАБАВКА услуга – Имплементација електронских сервиса везаних за процес оспособљавања кандидата за возаче (додатне функционалности на Порталу еУправа)

 

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
79.4 KB
284 Преузимања
Детаљније...
   • ЈАВНА НАБАВКА услуга – Одржавање портала еУправа и одржавање и системска подршка за дата центар у Париској

 

   • ЈАВНА НАБАВКА услуга – Системска подршка за опрему набаљену у пројекту „Подршка развоју е-управе“
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
694.1 KB
234 Преузимања
Детаљније...

 

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
565.0 KB
251 Преузимања
Детаљније...
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
564.9 KB
236 Преузимања
Детаљније...

 

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
57.9 KB
312 Преузимања
Детаљније...
   • ЈАВНА НАБАВКА мале вредности добара – Набавка тонера за штампање

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
627.8 KB
217 Преузимања
Детаљније...

 

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јавну набавку тонера
680.6 KB
306 Преузимања
Детаљније...
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
580.7 KB
237 Преузимања
Детаљније...
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара - Набавка тонера за штампање
808.8 KB
275 Преузимања
Детаљније...
Конкурсна докуметација за јавну набавку мале вредности добара - Набавка тонера за штампање
497.2 KB
345 Преузимања
Детаљније...
Измене и допуне конкурсне документације
335.9 KB
319 Преузимања
Детаљније...
Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
39.9 KB
290 Преузимања
Детаљније...
Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
52.2 KB
269 Преузимања
Детаљније...
Одговор 3 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
39.9 KB
254 Преузимања
Детаљније...
Одговор 4 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
44.5 KB
257 Преузимања
Детаљније...
Измена Одговора 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
38.4 KB
303 Преузимања
Детаљније...
   • ЈАВНА НАБАВКА добара – моторног горива путем дебитних картица
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА о јавној набавци добара - моторног горива путем дебитних картица
565.1 KB
415 Преузимања
Детаљније...

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку добара - моторног горива путем дебитних картица
803.1 KB
262 Преузимања
Детаљније...
Конкурсна документација за јавну набавку добара - моторног горива путем дебитних картица
595.5 KB
238 Преузимања
Детаљније...
Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
70.1 KB
274 Преузимања
Детаљније...
   • ЈАВНА НАБАВКА мале вредности – Услуга превођења
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности – Услуга превођења
717.6 KB
280 Преузимања
Детаљније...

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности - Услуга превођења
813.3 KB
234 Преузимања
Детаљније...
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - Услуга превођења
415.2 KB
266 Преузимања
Детаљније...
Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
39.9 KB
355 Преузимања
Детаљније...
Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
41.5 KB
328 Преузимања
Детаљније...
   • ЈАВНА НАБАВКА радова – Радови на предајничким локацијама за потребе дигитализације
   • ЈАВНА НАБАВКА услуга – Одржавање и системска подршка за опрему набављену у ИПА пројекту „Подршка развоју е-управе“

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
632.1 KB
320 Преузимања
Детаљније...
Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
73.2 KB
341 Преузимања
Детаљније...
Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
38.8 KB
365 Преузимања
Детаљније...
Одговор 3 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
32.1 KB
349 Преузимања
Детаљније...
   • ЈАВНА НАБАВКА добaра – Набавка специјализованог сигурносног уређаја (HSM / Hardware Security Module)

 

   • ЈАВНА НАБАВКА мале вредности – Услуга процене ризика по безбедност и здравље на раду

 

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
30.9 KB
321 Преузимања
Детаљније...
   • ЈАВНА НАБАВКА мале вредности – Новогодишњи пакетићи (поклон честитке) за децу запослених

 

   • ЈАВНА НАБАВКА добара – опреме и пратећих услуга за потребе софтвера за развој е – услуга (контрибуција за ИПА 2010) – по партијама, ПАРТИЈА 1 И ПАРТИЈА 2 ЈН П- 45/2013

 

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
44.0 KB
324 Преузимања
Детаљније...
   • ЈАВНА НАБАВКА услуга – Имплементације е- услуга и додатних функционалности на порталу е- Управе ( имплементација електронских сервиса везаних за процес оспособљаваља кандидата за возаче)

 

Одлука о измени уговора о јавној набавци
598.1 KB
190 Преузимања
Детаљније...
Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
42.5 KB
353 Преузимања
Детаљније...
 • ЈАВНА НАБАВКА у преговарачком поступку – услуга набавке авио карата, хотелског смештаја (по партијама) за потребе Кабинета потпредседника Владе и министра спољне и унутрашње трговине и телекомуникација
   • ЈАВНА НАБАВКА мале вредности – услуге штампања материјала – НОВА ЈАВНА НАБАВКА
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности - услуге штампања материјала
635.4 KB
362 Преузимања
Детаљније...

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности - услуге штампања материјала
761.9 KB
420 Преузимања
Детаљније...
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - услуге штампања материјала
436.7 KB
376 Преузимања
Детаљније...
 • ЈАВНА НАБАВКА за израду софтвера „Систем управљања информацијама у области ТН (тржишног надзора)“

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
643.1 KB
349 Преузимања
Детаљније...
ОБАВЕШТЕЊЕ о донетој одлуци Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки
24.7 KB
397 Преузимања
Детаљније...

 

Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
47.6 KB
368 Преузимања
Детаљније...
Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
62.5 KB
390 Преузимања
Детаљније...
Одговор 3 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
56.3 KB
346 Преузимања
Детаљније...
Одговор 5 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
27.4 KB
392 Преузимања
Детаљније...
Одговор 6 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
49.8 KB
360 Преузимања
Детаљније...
Одговор 7 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
46.6 KB
352 Преузимања
Детаљније...
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
626.8 KB
356 Преузимања
Детаљније...
 • ЈАВНА НАБАВКА у преговарачком поступку – набавка авио карата, хотелког смештаја и карата за аутобуски превоз
 • ЈАВНА НАБАВКА услуга – организовањe конференција и других догађаја

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга – организовањe конференција и других догађаја
767.6 KB
409 Преузимања
Детаљније...
Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
65.5 KB
419 Преузимања
Детаљније...
Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
52.2 KB
360 Преузимања
Детаљније...
Одговор 3 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
49.2 KB
390 Преузимања
Детаљније...
Одговор 4 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
49.2 KB
347 Преузимања
Детаљније...
Одговор 5 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
50.7 KB
359 Преузимања
Детаљније...
Одговор 6 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
51.2 KB
345 Преузимања
Детаљније...
 • ЈАВНА НАБАВКА мале вредности – услуге штампања материјала
Обавештење о обустави поступка јавне набавке мале вредности - услуге штампања материјала
572.6 KB
408 Преузимања
Детаљније...

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности - услуге штампања материјала
761.9 KB
352 Преузимања
Детаљније...
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - услуге штампања материјала
412.7 KB
386 Преузимања
Детаљније...
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
43.0 KB
361 Преузимања
Детаљније...
Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
52.7 KB
352 Преузимања
Детаљније...
Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
42.0 KB
409 Преузимања
Детаљније...
Техничка спецификација
22.1 KB
391 Преузимања
Детаљније...
Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни
26.2 KB
402 Преузимања
Детаљније...
 • ЈАВНА НАБАВКА добaра – набавка опреме и пратећих услуга за потребе софтвера за развој е – услуга (контрибуција за ИПА 2010) – по партијама

 

Обавештење о обустави поступка јавне набавке - партија 1
574.0 KB
321 Преузимања
Детаљније...
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - партија 2
573.3 KB
319 Преузимања
Детаљније...
 • ЈАВНА НАБАВКА мале вредности – Услуге одржавања софтвера за обавештавање потрошача о брзој размени података о небезбедним производима НЕПРО

 

 • ЈАВНА НАБАВКА услуга – осигурања запослених и возила

 

Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки
82.0 KB
300 Преузимања
Детаљније...

 

Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга - осигурања запослених и возила
783.9 KB
326 Преузимања
Детаљније...
Конкурсна документација за јавну набавку услуга - осигурања запослених и возила
512.5 KB
344 Преузимања
Детаљније...
Прилог 1 за јавну набавку услуга – осигурања запослених и возила
119.8 KB
522 Преузимања
Детаљније...
Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
42.0 KB
337 Преузимања
Детаљније...
Одговор 2 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем пријаве
62.5 KB
316 Преузимања
Детаљније...