Javne nabavke

  • Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Plan javnih nabavki za 2020. godinu
1.9 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 Plana javnih nabavki za 2020. godinu
2.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Plan za borbu protiv korupcije u postupcima javnih nabavki
3.6 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Pravilnik o bližem uređenju
19.7 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Prilog 1- Inicajlni akt
58.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Prilog 2- Inicjalni akt bez primene
59.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Prethodno obaveštenje- AMRES i SANU
Prethodno obaveštenje
422.2 KB
62 Preuzimanja
Detaljnije...
  • Prethodno obaveštenje- Informaciona bezbednost
Prethodno obaveštenje
456.2 KB
272 Preuzimanja
Detaljnije...
  • Prethodno obaveštenje- Informacione-komunikacione tehnologije po partijama

Prethodno obaveštenje - Povezane škole Faza II - stručni nadzor
227.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Prethodno obaveštenje - Povezane škole Faza II
231.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Prethodno obaveštenje/ Previous notifcation
342.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Prethodno obaveštenje- Promovisanje
Prethodno obaveštenje
415.3 KB
230 Preuzimanja
Detaljnije...
  • Prethodno obaveštenje- avio karte i hotelski smeštaj za EXPO 2020 – Dubai

Prethodno obaveštenje - avio karte i hotelski smeštaj
433.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Prethodno obaveštenje - avio karte i hotelski smeštaj za EXPO 2020 - Dubai
452.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Plan javnih nabavki za 2019. godinu
Izmena 8 plana javnih nabavki-aplikacijska
5.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 7 Plana javnih nabavki
5.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 6 Plana javnih nabavki
4.5 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 6 plana javnih nabavki za 2019. godinu- Tehnička ispravka
4.6 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 4 Plana javnih nabavki
4.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 3 plana javnih nabavki za 2019. godinu
4.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 2 Plana javnih nabavki za 2019. godinu
2.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 Plana javnih nabavki za 2019. godinu
2.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Plan javnih nabavki za 2019. godinu
1.8 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 

CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE- UZZPRO

 

Javna nabavka JN MV 2/2020 – Izrada Saobraćajnog projekta za postavljanje turističke signalizacije za označavanje međunarodne biciklističke rute „EuroVelo 11ˮ na teritoriji Republike Srbije – od granice AP Vojvodine do granice sa Republikom Severnom Makedonijom

Poziv za podnosenje ponuda
71.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
388.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Javna nabavka JN O 3/2020 – Servisiranje službenih vozila za potrebe Sektora turizma i Sekretarijata

Odgovor broj 1
35.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
71.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
169.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Javna nabavka male vrednosti JN MV 11/2020 – Nabavka izrade dizajna i štampanja vaučera sa vodenim žigom i zaštitom od falsifikovanja za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima
 

Poziv za podnošenje ponuda
72.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
555.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Javna nabavka male vrednosti JN MV 1/2020 – Usluga izrada dizajna i štampanja vaučera sa vodenim žigom i zaštitom od falsifikovanja za subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
68.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovara
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Pitanje i odgovor 1
34.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 Konkursne dokumentacije
553.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
14.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnosenje ponuda
72.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
551.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Strana: 1 2 3