Javne nabavke

  • Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Izmena 3 plana javnih nabavki aplikacijski
4.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 2 plana javnih nabavki- aplikacijski
2.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Plan javnih nabavki za 2020. godinu
1.9 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 Plana javnih nabavki za 2020. godinu
2.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Plan za borbu protiv korupcije u postupcima javnih nabavki
3.6 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Pravilnik o bližem uređenju
19.7 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Prilog 1- Inicajlni akt
58.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Prilog 2- Inicjalni akt bez primene
59.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Prethodno obaveštenje- AMRES i SANU
Prethodno obaveštenje
422.2 KB
62 Preuzimanja
Detaljnije...
  • Prethodno obaveštenje- Informaciona bezbednost
Prethodno obaveštenje
456.2 KB
272 Preuzimanja
Detaljnije...
  • Prethodno obaveštenje- Informacione-komunikacione tehnologije po partijama

Prethodno obaveštenje - Povezane škole Faza II - stručni nadzor
227.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Prethodno obaveštenje - Povezane škole Faza II
231.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Prethodno obaveštenje/ Previous notifcation
342.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Prethodno obaveštenje- Promovisanje
Prethodno obaveštenje
415.3 KB
230 Preuzimanja
Detaljnije...
  • Prethodno obaveštenje- avio karte i hotelski smeštaj za EXPO 2020 – Dubai

Prethodno obaveštenje - avio karte i hotelski smeštaj
433.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Prethodno obaveštenje - avio karte i hotelski smeštaj za EXPO 2020 - Dubai
452.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

  • Plan javnih nabavki za 2019. godinu
Izmena 8 plana javnih nabavki-aplikacijska
5.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 7 Plana javnih nabavki
5.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 6 Plana javnih nabavki
4.5 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 6 plana javnih nabavki za 2019. godinu- Tehnička ispravka
4.6 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 4 Plana javnih nabavki
4.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 3 plana javnih nabavki za 2019. godinu
4.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 2 Plana javnih nabavki za 2019. godinu
2.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 Plana javnih nabavki za 2019. godinu
2.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Plan javnih nabavki za 2019. godinu
1.8 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 

CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE- UZZPRO

 

Javna nabavka JN O – 18/2020 – Izrada vaučera sa vodenim žigom i zaštitom od falsifikovanja za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima

Konkursna dokumentacija
563.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
72.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Javna nabavka JN O – 17/2020 – Nabavka avio karata i hotelskoh smeštaja po partijama

Obaveštnje o zaključenom ugovoru- Partija 1
44.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštnje o zaključenom ugovoru- Partija 2
45.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
2.6 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
72.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
716.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o prijemu preuzimanja ponuda
15.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Javna nabavka JN O – 8/2020 – Nabavka komunikacione opreme za računarske kabinete u školama

Odluka o obustavi postupka
1.5 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena broj 1 konkursne dokumentacije
608.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Pitanje i odgovor broj 1
40.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnosenje ponuda
234.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
610.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Javna nabavka JN MV 9/2020 – Prevoz delegacija za potrebe Ministarstva

Obaveštenje o dodeli okvirnog sorazuma
47.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ovirnog sporazuma
1.5 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija izmena i dopuna
172.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Pitanje i odgoovr broj 2
37.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
40.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Pitanje i odgovor br. 1
36.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
40.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije
171.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
171.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
71.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Javna nabavka JN O 13/2020 – Nabavka avio karata i hotelskog smeštaja za potrebe međunarodne izložbe EXPO DUBAI 2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
46.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
1.7 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o prijemu preuzimanja ponuda
13.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 Konkursne dokumentacije
554.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
544.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
73.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Javna nabavka JN MV 12/2020 – Usluge štampanja i prateće usluge

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
70.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodleli ugovora
2.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnosenje ponuda
73.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
761.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Javna nabavka JN MV 2/2020 – Izrada Saobraćajnog projekta za postavljanje turističke signalizacije za označavanje međunarodne biciklističke rute „EuroVelo 11ˮ na teritoriji Republike Srbije – od granice AP Vojvodine do granice sa Republikom Severnom Makedonijom

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
44.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
3.0 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnosenje ponuda
71.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
388.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Javna nabavka JN O 3/2020 – Servisiranje službenih vozila za potrebe Sektora turizma i Sekretarijata

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
45.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
5.7 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor na pitanje broj 2
33.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odgovor broj 1
35.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
71.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
169.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Javna nabavka male vrednosti JN MV 11/2020 – Nabavka izrade dizajna i štampanja vaučera sa vodenim žigom i zaštitom od falsifikovanja za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Faza 2 - 2
43.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
68.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovora
263.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnošenje ponuda
72.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
555.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Javna nabavka male vrednosti JN MV 1/2020 – Usluga izrada dizajna i štampanja vaučera sa vodenim žigom i zaštitom od falsifikovanja za subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
68.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o dodeli ugovara
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Pitanje i odgovor 1
34.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Izmena 1 Konkursne dokumentacije
553.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
14.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Poziv za podnosenje ponuda
72.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Konkursna dokumentacija
551.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Strana: 1 2 3