Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 110-00-99/2020-02
2.9 MB
0 Преузимања
Детаљније...
  • План јавних набавки за 2020. годину

Измена 2 усклађеног плана јавних набавки за 2020. годину
320.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 усклађеног плана јавних набавки
313.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...


Измена 4 плана јавних набавки за 2020. годину апликацијски
4.6 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 3 плана јавних набавки апликацијски
4.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 плана јавних набавки- апликацијски
2.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

План јавних набавки за 2020. годину
1.9 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 Плана јавних набавки за 2020. годину
2.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

План за борбу против корупције у поступцима јавних набавки
3.6 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Правилник о ближем уређењу
19.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Прилог 1- Иницајлни акт
58.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Прилог 2- Иницјални акт без примене
59.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

  • Претходно обавештење- АМРЕС и САНУ
Претходно обавештење
422.2 KB
62 Преузимања
Детаљније...
  • Претходно обавештење- Информациона безбедност
Претходно обавештење
456.2 KB
272 Преузимања
Детаљније...
  • Претходно обавештење- Информационе-комуникационе технологије по партијама

Претходно обавештење - Повезане школе Фаза II - стручни надзор
227.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Претходно обавештење - Повезане школе Фаза II
231.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Претходно обавештење/ Previous notifcation
342.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

  • Претходно обавештење- Промовисање
Претходно обавештење
415.3 KB
230 Преузимања
Детаљније...
  • Претходно обавештење- авио карте и хотелски смештај за EXPO 2020 – Dubai

Претходно обавештење - авио карте и хотелски смештај
433.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Претходно обавештење - авио карте и хотелски смештај за EXPO 2020 - Dubai
452.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

  • План јавних набавки за 2019. годину
Измена 8 плана јавних набавки-апликацијска
5.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 7 Плана јавних набавки
5.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 6 Плана јавних набавки
4.5 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 6 плана јавних набавки за 2019. годину- Teхничка исправка
4.6 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 4 Плана јавних набавки
4.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 3 плана јавних набавки за 2019. годину
4.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 Плана јавних набавки за 2019. годину
2.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 Плана јавних набавки за 2019. годину
2.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

План јавних набавки за 2019. годину
1.8 MB
0 Преузимања
Детаљније...

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ- УЗЗПРО

 

Обавештење о јавној набавци за пројекат „Rural Broadband Rollout“

 

Procurement notice for Rural Broadband Rollout

 

Јавни позив за јавну набавке добара ЈН О 37/2020 – Набавка рачунарске опреме за потребе Сектора за информационо друштво и информациону безбедност

Јавни позив
92.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама
70.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив за јавну набавку ЈН О – 36/2020 – Системска подршка за опрему набављену у пројекту “Подршка развоју е-управе“ са резервни деловима

Јавни позив- измена
132.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив
131.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив за отворени поступак јавне набавке ЈН О 34/2020 – Услуга одвозења и одлагања отпада на депонију у складу са еколошким прописима

Јавни позив
101.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив за јавну набавку услуге – одржавање софтвера НЕПРО+ за потребе Сектора тржишне инспекције (ЈН О-35/2020)

Одлука о додели уговора
1.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив
91.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН О 4/2020 – Набавка лиценци за корисничке софтвере и софтвере за администрирање министарства

Позив за подносење понуда
130.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
718.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН О 32/2020 – Подршка раду и одржавање контакт центра и система подршке у области безбедности деце на интернету

Обавештење о додели уговора
142.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив
93.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН О 33/2020 – Одржавање софтвера NEPRO+

Одлука о обустави поступка
574.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавни позив
92.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН МВ 29/2020 – Набавка клима уређаја (покретних и уградних) са услугом монтаже нових и демонтаже постојећих клима

Обавештење о закљученом уговору
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.6 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
148.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
31.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН МВ 31/2020 – Стручна помоћ у пословима оцењивања испуњености услова за пружање квалификованих услуга од поверења

Обавештење о закљученом уговору
44.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
3.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
32.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
161.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН МВ 30/2020 – Набавка ауто гума за службена возила са пратећом услугом демонтаже, монтаже и балансирања

Обавештење о закљученом уговору
15.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
73.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
148.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН МВ 10/2020 – Услуга одржавања инфраструктуре (дижел агрегат, INROW јединице и UPS уређају) у сервер сали Министарства

Обавештење о закљученом уговору
69.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
782.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
133.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
192.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН O 28/2020 – Набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате који не иду преко централизоване набавке УЗЗПРО-а

Обавештње о закљученом уговору
44.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.9 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
152.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
73.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН П 27/2020 – Услуга одржавања NexTBIZ софтвера

Обавештење о закљученом уговору
44.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
465.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН МВ 26/2020 – Услуга одвожења и одлагања отпада на депонију у складу са еколошким прописима

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4
45.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора -Партија 4
1.8 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о обустави поступка - Партија 1,2,3
39.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
214.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
30.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН П 24/2020 – Услуга сервис вести и мултимедијалних садржаја (по партијама)

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
44.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.6 MB
0 Преузимања
Детаљније...
Конкурсна документација
562.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН О 25/2020 – јавнa набавкa радова – Израда са постављањем туристичке сабраћајне сигнализације на територији општина Прибој, Пријепоље, Тутин и Сјеница и град Нови Пазар

Обавештење о закљученом уговору
45.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
309.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 Конкурсне документације
334.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор број 1
38.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
334.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
71.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН О 5/2020 – Набавка лиценци за ГИС софтвер

Обавештење о закљученом уговору
44.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.8 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
129.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
472.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН O – 15/2020- Сервисирање службених возила за сектор тржишне инспекције (по партија)

Обавештење о закљученом уговору - Партија 6
45.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Партија 5 Краљево
45.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4 Ниш
45.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 Нови Сад
45.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
45.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
45.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.6 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне докуменетиција
184.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Питање и одговор број 1 на питање
35.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
184.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
75.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН O – 22/2020 – Сервисирање и одржавање службених возила код овлашћеног сервисера (по партијама)

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 Шкода
45.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 Мазда
45.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору- Партија 2 – Renault
45.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
4.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Питање и одговр бр. 2
43.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 Конкурсне документације
139.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подносење понуда
61.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Питање и одговор број 1 на питање
36.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
71.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
71.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН МВ – 23/2020 – Одржавање и ажурирање информационог система за заштиту потрошача

Обавештење о закљученом уговору
65.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
69.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
538.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН O – 21/2020 – Сервисирање службених возила за потребе Сектора туристичке инспекције (по партијама)

Обавештење о закљученом уговору- Партија 1- Београд
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору- Партија 4 – Нови Сад
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору- Партија 2 – Ваљево
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о обустави поступка
39.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели и обустави поступка
5.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне докуменетиција
151.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Питање и одговор број 1 на питање
35.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
72.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
72.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН МВ – 19/2020 – Услуге превођења за потребе министартсва

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
50.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
48.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
6.6 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
6.6 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 3 конкурсне документације
924.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 конкурсне документације
922.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
61.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Питање и одговор број 1 на питање
36.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 конкурсне докуменетиција
923.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
147.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
922.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН МВ – 20/2020 – Услуге одржавање софтвера INES+

Обавештење о закљученом уговору
68.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
985.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
138.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
69.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН O – 18/2020 – Израда ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима

Обавештње о закљученом уговору
68.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
318.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
563.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
72.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН O – 17/2020 – Набавка авио карата и хотелскох смештаја по партијама

Обавештње о закљученом уговору- Партија 1
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештње о закљученом уговору- Партија 2
45.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
2.6 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
72.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
716.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о пријему преузимања понуда
15.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН O – 8/2020 – Набавка комуникационе опреме за рачунарске кабинете у школама

Одлука о обустави поступка
1.5 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена број 1 конкурсне документације
608.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Питање и одговор број 1
40.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
234.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
610.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавнa набавка ЈН МВ 9/2020 – Превоз делегација за потребе Министарства

Обавештење о додели оквирног соразума
47.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Oдлука о додели овирног споразума
1.5 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација измена и допуна
172.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Питање и одгоовр број 2
37.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
40.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Питање и одговор бр. 1
36.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
40.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена и допуна  Конкурсне документације
171.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
171.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
71.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка ЈН O 13/2020 – Набавка авио карата и хотелског смештаја за потребе међународне изложбе EXPO DUBAI 2020

Обавештење о закљученом уговору
46.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о пријему преузимања понуда
13.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1  Конкурсне документације
554.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Koнкурсна документација
544.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
73.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка ЈН МВ 12/2020 – Услуге штампања и пратеће услуге

Обавештење о закљученом оквирном споразуму
70.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додлели уговора
2.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
73.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
761.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Јавна набавка ЈН МВ 2/2020 – Израда Саобраћајног пројекта за постављање туристичке сигнализације за означавање међународне бициклистичке руте „ЕуроВело 11ˮ на територији Републике Србије – од границе АП Војводине до границе са Републиком Северном Македонијом

Обавештење о закљученом уговору
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
3.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
71.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
388.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка ЈН O 3/2020 – Сервисирање службених возила за потребе Сектора туризма и Секретаријата

Обавештење о закљученом уговору
45.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
5.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор на питање број 2
33.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор број 1
35.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
71.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Koнкурсна документација
169.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 11/2020 – Набавка израде дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима

Обавештење о закљученом уговору - Фаза 2 - 2
43.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о закљученом уговору
68.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
263.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
72.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Koнкурсна документација
555.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 1/2020 – Услуга израда дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуга смештаја у угоститељским објектима

Обавештење о закљученом уговору
68.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговара
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Питање и одговор 1
34.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 Конкурсне документације
553.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
14.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
72.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
551.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Страна: 1 2 3