Јавне набавке

План за борбу против корупције у поступцима јавних набавки
3.6 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Правилник о ближем уређењу
19.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Прилог 1- Иницајлни акт
58.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Прилог 2- Иницјални акт без примене
59.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

  • Претходно обавештење- АМРЕС и САНУ
Претходно обавештење
422.2 KB
62 Преузимања
Детаљније...
  • Претходно обавештење- Информациона безбедност
Претходно обавештење
456.2 KB
272 Преузимања
Детаљније...
  • Претходно обавештење- Информационе-комуникационе технологије по партијама

Претходно обавештење - Повезане школе Фаза II - стручни надзор
227.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Претходно обавештење - Повезане школе Фаза II
231.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Претходно обавештење/ Previous notifcation
342.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

  • Претходно обавештење- Промовисање
Претходно обавештење
415.3 KB
230 Преузимања
Детаљније...
  • План јавних набавки за 2018. годину

Измена 5 Плана јавних набавки за 2018. годину
3.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 4 Плана јавних набавки за 2018. годину
3.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 3 Плана јавних набавки за 2018. годину
2.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 плана јавних набавки за 2018. годину- апликацијски
2.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

План јавних јавних набавки за 2018. годину
1.9 MB
0 Преузимања
Детаљније...

  • Претходно обавештење- авио карте и хотелски смештај за EXPO 2020 – Dubai

Претходно обавештење - авио карте и хотелски смештај
433.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Претходно обавештење - авио карте и хотелски смештај за EXPO 2020 - Dubai
452.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

  • План јавних набавки за 2019. годину

Измена 7 Плана јавних набавки
5.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 6 Плана јавних набавки
4.5 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 6 плана јавних набавки за 2019. годину- Teхничка исправка
4.6 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 4 Плана јавних набавки
4.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 3 плана јавних набавки за 2019. годину
4.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 Плана јавних набавки за 2019. годину
2.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 Плана јавних набавки за 2019. годину
2.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

План јавних набавки за 2019. годину
1.8 MB
0 Преузимања
Детаљније...

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ- УЗЗПРО

 

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 45-2019 – Набавка лиценци за ГИС сифтвер

Позив за подносење понуда
230.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
505.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 47-2019 – Осигурање службених возила

Позив за подносење понуда
73.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
547.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 40/2019 – Текуће поправке и одржавање система за климатизацију зграде у улици Париска бр. 7

Одлука о додели уговора
2.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Питање и одговор бр. 1
35.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
234.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
524.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка ЈН O 46/2019 – Системска подршка ради обезбеђивања функционисања система на централној локацији АМРЕС потребна за реализацију пројекта Повезане школе

Конкурсна документација
653.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
69.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка ЈН O 42/2019 – Обележавање дана потрошача у циљу подизања свести јавности о правима потрошача

Измена 1  Конкурсне документације
610.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Питање и одговор бр. 2
35.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Питање и одговор бр. 1
37.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
609.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
71.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка мале вредности – ЈН МВ 41/2019 – Превоз чланова делегације Републике Србије у Будимпешту ради учешча на Х редовном заседању Заједничке комисије за економску сарадњу између Републике Србије и Мађарске

Обавештење о закљученом уговору
44.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.6 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
233.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
164.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка мале вредности – ЈН МВ 7/2019 – Набавка батеријских модула на УПС-у у згради у улици Париска 7

Обавештење о закљученом уговору
44.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
233.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
560.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка мале вредности – ЈН МВ 39/2019 – Услуге организовања семинара за Сектор туристичке инспекције

Обавештење о закљученом уговору
68.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
305.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
70.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
163.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка услуга 37/2019 – Системска подршка за опрему набављену у пројекту „Подршка развоју е-управе“ са резервним деловима

Конкурсна документација
679.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
69.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка мале вредности – ЈН МВ 36/2019 – Набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате који не ду преко централизоване УЗЗПРО набавке

Обавештење о закљученом уговору
43.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Одговор на питање 1
35.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1  Конкурсне документације
149.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
672.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
72.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
148.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка мале вредности – ЈН МВ 34/2019 – Едукација МСП сектора у трговини

Обавештење о закљученом уговору
218.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
71.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
149.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка мале вредности – ЈН МВ 32/2019 – Набавка радне одеће за потребе туристичке инспекције

Обавештење о закљученом уговору
224.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
478.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
230.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
157.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка мале вредности – ЈН МВ 31/2019 – Услуге организовања семинара за Сектор туристичке инспекције

  Обавештење о обустави поступка
874.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о обустави поступка
533.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
162.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
70.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавну набавку добра – ЈН O 35/2019 – Подршка раду и одржавање контакт центра и система подршке у области безбедности деце на Интернету

Обавештење о закљученом уговору
398.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.8 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
70.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
725.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавну набавку добра – ЈН МВ 30/2019 – Израда елабората међународне туристичке бициклистичке руте
ЕуроВело 11 на територији Републике Србије

Обавештење о закљученом уговору
68.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговора
1.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
399.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
71.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Страна: 1 2