Јавне набавке

  • План јавних набавки за 2020. годину
План јавних набавки за 2020. годину
1.9 MB
0 Преузимања
Детаљније...

План за борбу против корупције у поступцима јавних набавки
3.6 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Правилник о ближем уређењу
19.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Прилог 1- Иницајлни акт
58.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Прилог 2- Иницјални акт без примене
59.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

  • Претходно обавештење- АМРЕС и САНУ
Претходно обавештење
422.2 KB
62 Преузимања
Детаљније...
  • Претходно обавештење- Информациона безбедност
Претходно обавештење
456.2 KB
272 Преузимања
Детаљније...
  • Претходно обавештење- Информационе-комуникационе технологије по партијама

Претходно обавештење - Повезане школе Фаза II - стручни надзор
227.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Претходно обавештење - Повезане школе Фаза II
231.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Претходно обавештење/ Previous notifcation
342.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

  • Претходно обавештење- Промовисање
Претходно обавештење
415.3 KB
230 Преузимања
Детаљније...
  • Претходно обавештење- авио карте и хотелски смештај за EXPO 2020 – Dubai

Претходно обавештење - авио карте и хотелски смештај
433.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Претходно обавештење - авио карте и хотелски смештај за EXPO 2020 - Dubai
452.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

  • План јавних набавки за 2019. годину
Измена 8 плана јавних набавки-апликацијска
5.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 7 Плана јавних набавки
5.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 6 Плана јавних набавки
4.5 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 6 плана јавних набавки за 2019. годину- Teхничка исправка
4.6 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 4 Плана јавних набавки
4.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 3 плана јавних набавки за 2019. годину
4.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 2 Плана јавних набавки за 2019. годину
2.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 Плана јавних набавки за 2019. годину
2.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

План јавних набавки за 2019. годину
1.8 MB
0 Преузимања
Детаљније...

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ- УЗЗПРО

 

Јавна набавка ЈН МВ 2/2020 – Израда Саобраћајног пројекта за постављање туристичке сигнализације за означавање међународне бициклистичке руте „ЕуроВело 11ˮ на територији Републике Србије – од границе АП Војводине до границе са Републиком Северном Македонијом

Позив за подносење понуда
71.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
388.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка ЈН O 3/2020 – Сервисирање службених возила за потребе Сектора туризма и Секретаријата

Одговор број 1
35.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подношење понуда
71.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Koнкурсна документација
169.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 11/2020 – Набавка израде дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима
 

Позив за подношење понуда
72.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Koнкурсна документација
555.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 1/2020 – Услуга израда дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуга смештаја у угоститељским објектима

 

Обавештење о закљученом уговору
68.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Одлука о додели уговара
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Питање и одговор 1
34.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Измена 1 Конкурсне документације
553.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
14.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Позив за подносење понуда
72.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конкурсна документација
551.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Страна: 1 2 3