Informator o radu

Informator o radu 30.09.2020
2.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Informator o radu - 31.08.2020
2.0 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Informator o radu - 31.07.2020
2.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Informator o radu - 30.06.2020
2.7 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Informator o radu - 29.05.2020
2.7 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Informator o radu - 30.04.2020
2.7 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Informator o radu - 31.03.2020
2.8 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Informator o radu - 28.02.2020
2.7 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Informator o radu - 31.01.2020
3.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Prilog 1 - Organizaciona struktura - grafički prikaz
472.4 KB
162 Preuzimanja
Detaljnije...

Prilog 2 - Propisi koje ministartstvo primenjuje u vršenju svojih ovlašćenja
202.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Prilog 3 - Podaci o prihodima i rashodima
8.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Prilog 4 - Podaci o javnim nabavkama
1.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Sektor tržišne inspekcije - organizaciona struktura
421.9 KB
173 Preuzimanja
Detaljnije...

Sektor turističke inspekcije - organizaciona struktura
397.2 KB
182 Preuzimanja
Detaljnije...

Obrazac za pristup informacijama od javnog značaja
14.5 KB
641 Preuzimanja
Detaljnije...

 

Dokumenti – latinica

 

Informator o radu – Arhiva

 

Osoba za pristup informacijama od javnog značaja, osim za informacije koje se nastale u radu ili u vezi sa radom iz delokruga Sektora tržišne inspekcije i Sektora za spoljnotrgovinsku politiku i multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju

Sandra Dokić

011/361-6536;
Faks 011/361-0297, 363-1639
sekretar@mtt.gov.rs
Osobe za pristup informacijama od javnog značaja,  koje se odnose na informacije nastale u radu ili u vezi sa radom  iz delokruga  Sektora tržišne inspekcije

SNEŽANA STANOJEVIĆ (mejl: snezana.stanojevic@mtt.gov.rs; kontakt telefon: 011/2602-938) I PREDRAG PERUNIČIĆ (mejl: predrag.perunicic@mtt.gov.rs; kontakt telefon: 011/3611-182), državni službenici, u sedištu Sektora tržišne inspekcije

 

Osobe za pristup informacijama od javnog značaja,  koji se odnose na informacije nastale u radu ili u vezi sa radom  iz delokruga  Sektora za spoljnotrgovinsku politiku i multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju

JASMINA ROSKIĆ (mejl: jasmina.roskic@mtt.gov.rs; kontakt telefon: 011/2642-115) I JELENA DRENJANIN (mejl: jelena.drenjanin@mtt.gov.rs; kontakt telefon: 011/3619-753), državni službenici Sektora za spoljnotrgovinsku politiku i multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju