Информатор о раду

Информатор о раду 16.01.2021
2.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...

 Информатор о раду 31.10.2020
2.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Информатор о раду 30.09.2020
2.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

 Информатор о раду - 31.08.2020
2.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Информатор о раду - 31.07.2020
2.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

 Информатор о раду - 30.06.2020
2.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...

 Информатор о раду - 29.05.2020
2.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...

 Информатор о раду - 30.04.2020
2.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Информатор о раду - 31.03.2020
2.8 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Информатор о раду - 28.02.2020
2.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...

 Информатор о раду - 31.01.2020
3.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

 Прилог 1 - Организациона структура - графички приказ
472.4 KB
162 Преузимања
Детаљније...

Прилог 2 - Прописи које министартство примењује у вршењу својих овлашћења
202.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 Прилог 3 - Подаци о приходима и расходима
8.5 MB
0 Преузимања
Детаљније...

 Прилог 4 - Подаци о јавним набавкама
1.5 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Сектор тржишне инспекције - организациона структура
421.9 KB
173 Преузимања
Детаљније...

Сектор туристичке инспекције - организациона структура
397.2 KB
182 Преузимања
Детаљније...

Образац за приступ информацијама од јавног значаја
14.5 KB
641 Преузимања
Детаљније...

 

Документи – латиница

 

Информатор о раду – Архива

 

Особе за приступ информацијама од јавног значаја, осим за информације које се настале у раду или у вези са радом из делокруга Сектора тржишне инспекције и Сектора за спољнотрговинску политику и мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу
Вера Средњи и Катарина Јанковић
 
тел:011/3615-953;
011/3621-883;
opstiposlovi@mtt.gov.rs
Особе за приступ информацијама од јавног значаја,  које се односе на информације настале у раду или у вези са радом  из делокруга  Сектора тржишне инспекције

СНЕЖАНА СТАНОЈЕВИЋ (мејл: snezana.stanojevic@mtt.gov.rs; контакт телефон: 011/2602-938) И ПРЕДРАГ ПЕРУНИЧИЋ (мејл: predrag.perunicic@mtt.gov.rs; контакт телефон: 011/3611-182), државни службеници, у седишту Сектора тржишне инспекције

 

Особе за приступ информацијама од јавног значаја,  који се односе на информације настале у раду или у вези са радом  из делокруга  Сектора за спољнотрговинску политику и мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу

ЈАСМИНА РОСКИЋ (мејл: jasmina.roskic@mtt.gov.rs; контакт телефон: 011/2642-115) И ЈЕЛЕНА ДРЕЊАНИН (мејл: jelena.drenjanin@mtt.gov.rs; контакт телефон: 011/3619-753), државни службеници Сектора за спољнотрговинску политику и мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу