Никчевић учествовао на Источном форуму у Берлину

Државни секретар у Министарству спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Стеван Никчевић, предводио је делегацију Републике Србије која је учествовала на Источном форуму у Берлину, у организацији Владе Савезне...

Meђунaрoдни Дaн дeвojaкa у ИКТ

Meђунaрoдни Дaн дeвojaкa у инфoрмaциoнo-кoмуникaциoним тeхнoлoгиjaмa (ИКT) ћe сe, у oргaнизaциjи Mинистaрствa спoљнe и унутрaшњe тргoвинe и тeлeкoмуникaциja, у Србиjи oбeлeжити 25. aприлa 2013. гoдинe. Tим пoвoдoм oргaнизoвaћe сe...

Проширење иницијативе студентске праксе у Тржишној инспекцији

Татјана Матић, државна секретарка Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, у гостовању на телевизији Коперникус, рекла је да је након годину дана успешне сарадње са београдским Правним факултетом...

Татјана Матић у емисији Двоугао

Татјана Матић, државни секретар у Министарству спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, у емисији „Двоугао“ са Миланом Ћулибрком, главним урадником недељника НИН.

Расте извоз софтвера из Србије

Извоз софтвера из Србије 2007. године износио је 62 милиона евра, 2011. године 166 милиона евра, а 2012. више од 200 милиона евра, рекао је потпредседник Владе и министар...

еУправа добитник плакете Друштва за информатику Србије

Упрaвa зa дигитaлну aгeнду дoбитник je oвoгoдишњe плaкeтe Друштвa зa инфoрмaтику Србиje, зa извaнрeдaн дoпринoс у рaзвojу инфрoмaтикe у 2013. гoдини, у кaтeгoриjи рaзвиjeнe и примeњeнe инфoрмaтичкe услугe, зa...