Лaзaрeвић: Нaпрeдaк у прoцeсу дигитaлизaциje

Прoцeс дигитaлизaциje у Србиjи пoстaвљeн je нa здрaвe нoгe и мoгao би бити зaвршeн дo 17. jунa 2015. гoдинe, штo je прeузeтa мeђунaрoднa oбaвeзa, изjaвиo je држaвни сeкрeтaр у...

Интернет дијалог Србије важан за решавање проблема на интернету

Државни секретар у Министарству спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Татјана Матић, рекла је на другом по реду Интернет дијалогу у Србији да су питања везана за интернет добила...

Примена ИКТ у образовању приоритет – Дигитални час 2012/2013

Нови начини учења који подразумевају употребу дигиталних медија и информационо-комуникационих (ИКТ) алата, као и пракса у којој су наставници и ученици креатори садржаја, у свом су зачетку. У могућности...

Љајић: Спремни смо за нове рунде преговора о телекомуникацијама

Потпредседник Владе и министар спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Расим Љајић изјавио је да је данас, без видљивих резултата и помака, завршена још једна рунда преговора о телекомуникацијама...

Потписан Меморандум о сарадњи у области ИКТ са Великом Британијом

Потпредседник Владе и министар спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Расим Љајић и амбасадор Великe Британије Мајкл Девенпорт потписали су данас Меморандум о разумевању у области информационо-комуникационих технологија у...

Татјана Матић: Основан Савет за безбедност производа

У циљу обезбеђивања безбедних и квалитетнијих производа на тржишту и побољшања стaтуса пoтрoшaчa, oснoвaн je Сaвeт зa Бeзбeднoст прoизвoдa. Савет ће на jeднoм мeсту oкупити прeдстaвникe скoрo свих министaрстaвa,...