Семинар о преговорима о приступању Светској трговинској организацији

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација у сарадњи са Правним факултетом Универзитета у Београду и подршку Владе Швајцарске, организује Семинар о преговорима о приступању Светској трговинској организацији, на...

Семинар „Контрола извоза наоружања, војне опреме и робе двоструке намене“

Србија је као чланица УН и значајан извозник наоружања и војне опреме у региону Југоисточне Европе, прихватила да у потпуности испуњава све преузете међународне обавезе – поштовање резолуција Савета...

Корак напред ка дигитализацији и заштити културног наслеђа

Државна секретарка Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Татјана Матић, позвала је данас све релевантне актере из културе да уврсте дигиталне технологије у презентацију наше културне баштине. Матић...

Завршена јавна расправа о Нацрту стратегије развоја широкопојасних мрежа и сервиса у Републици Србији до 2016. године

Oбeзбeђивaњe ширoкoпojaснoг приступa свaкoм грaђaнину прeдстaвљa oснoвни зaдaтaк сaврeмeнe цивилизaциje. Дeклaрaциjoм УН 2010. гoдинe oвo je пoстaвљeн кao милeниjумски циљ кojи трeбa дa oбeзбeдe свe сaврeмeнe држaвe. Oвaквим приступoм...

Љајић: Повећати привредну активност, привући инвестиције

Потпредседник Владе Србије и министар спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Расим Љајић изјавио је данас да је једино решење за пад промета у трговинама и сиво тржиште повећање...

Матић: Значај припремног састанка о развоју телекомуникација за регион Европе