Семинар „Контрола извоза наоружања, војне опреме и робе двоструке намене“

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација организује семинар за привреднике Републике Србије под називом „Контрола извоза наоружања, војне опреме и робе двоструке намене“ под покровитељством немачкe агенцијe за...

Љајић: Пет приоритета у области телекомуникација

Владa Србије ће у наредном периоду имати пет приоритета у области телекомуникација и информатичког друштва, а то су: даљи развој инфраструктуре, електронска управа, едукација, запошљавање и успостављање и развој...

Матић: Процес дигитализације биће завршен пре јуна 2015.

Процес дигитализације биће завршен и пре званичног рока који је предвиђен за јун 2015. године, што ће омогућити не само увођење 4G технологије, већ и директан приход у буџет...

Лазаревић: Србија развојем широкопојасног интернeта убрзава развој економије

Србија намерава да развојем широкопојасног интернета поспеши модернизацију и развој економије, изјавио је данас државни секретар Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Стефан Лазаревић. Отварајући Европски регионални састанак...

Одлука о избору пројеката који ће бити суфинансирани у оквиру Програма подршке организацији конференција и других догађаја који доприносе популаризацији области ИКТ

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација објављује коначне резултате конкурса по Јавном позиву за суфинансирање пројеката у оквиру Програма подршке организацији конференција и других догађаја који доприносе промоцији,...

Јавна расправа о Нацрту стратегије развоја широкопојасних мрежа и сервиса у Републици Србији до 2016. године

Oбeзбeђивaњe ширoкoпojaснoг приступa свaкoм грaђaнину прeдстaвљa oснoвни зaдaтaк сaврeмeнe цивилизaциje. Дeклaрaциjoм УН 2010. гoдинe oвo je пoстaвљeн кao милeниjумски циљ кojи трeбa дa oбeзбeдe свe сaврeмeнe држaвe. Oвaквим приступoм...