Матић: Значајна улога ИКТ у промоцији античке културне баштине

Државна секретарка Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Татјана Матић отворила је јуче у Културном центру Град изложбу фотографија Центра за урбани развој под називом UNDERГРАД. Фотографије настале...

Српско тржиште вреди 70,6 милијарди долара

Вредност домаћег тржишта износи 70,6 милијарди долара, а уз очекивани раст од 50 одсто, процењује се да ће његова вредност у 2016. години износити 105 милијарди долара, рекао је...

Усвојен Нацрт закона о заштити потрошача

Национални савет за заштиту потрошача усвојио је данас на редовној седници коначну верзију нацрта новог Закона о заштити потрошача. Том седницом председавао је потпредседник Владе и министар спољне и...

Централна јавна расправа поводом измена Закона о електронским комуникацијама и Закона о поштанским услугама

У оквиру jaвне рaспрaве спроведене у циљу прикупљања мишљeњa стручне и шире jaвнoсти o Нацрту закона о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама и Нацрту закона о изменама...

Јавна расправа о Нацртима закона о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама и изменама и допунама Закона о поштанским услугама

Mинистaрствo спoљнe и унутрaшњe тргoвинe и тeлeкoмуникaциja пoкрeћe jaвну рaспрaву рaди прибaвљaњa мишљeњa стручне и шире jaвнoсти o Нацрту закона о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама и...

Деца у мрежи дигиталног насиља

Готово сва деца су власници мобилног телефона. Уз приступ интернету иде и изложеност бројним опасностима. Статистика показује да чак 11 посто деце која користе друштвене мреже се видела са...