Akcioni plan za sprovođenje Strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa

Na predlog Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Vlada je 14. marta 2013. godine usvojila Odluku o izmenama Strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i...

Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja elektronskih komunikacija

Imajući u vidu da ulaganje u oblast elektronskih komunikacija direktno utiče na rast bruto društvenog proizvoda, konkurentnost svih sektora privrede, i na unapređenje kvaliteta života građana, Vlada je 2010....

Delegacija Ministarstva u Briselu

Državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Tatjana Matić, kao kopredsedavajući Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju Republike Srbije, predvodiće delegaciju naše zemlje u poseti Briselu,...

Sajam potrošačkih prava

Državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Dragovan Milićević otvoriće Sajam potrošačkih prava, koji se održava povodom 15. marta – Svetskog dana prava potrošača, u petak...

Javna rasprava o Akcionom planu za otvorenu upravu uz primenu IKT-a

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija pokreće javnu raspravu radi pribavljanja mišljenja stručne i šire javnosti o Akcionom planu za otvorenu upravu uz primenu IKT-a za 2013. godinu....

Obaveštenje o izmeni Pravilnika o RiTT opremi

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija donelo je Pravilnik o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi („Službeni glasnik RS”, br. 67/11 i 11/12), na osnovu člana 6. stav...