Просечне цене и индекси

Просечне ценe и индекси - децембар 2019. године
358.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Просечне ценe и индекси - децембар 2020. године
535.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 Просечне ценe и индекси - јануар 2020. године
358.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 Просечне ценe и индекси - фебруар 2020. године
374.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 Просечне ценe и индекси - март 2020. године
390.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 Просечне ценe и индекси - април 2020. године
406.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 Просечне ценe и индекси - мај 2020. године
420.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 Просечне ценe и индекси - јун 2020. године
453.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 Просечне ценe и индекси - јул 2020. године
474.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 Просечне ценe и индекси - август 2020. године
470.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 Просечне ценe и индекси - септембар 2020. године
486.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Просечне ценe и индекси - октобар 2020. године
501.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Просечне ценe и индекси - новембар 2020. године
520.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...