Konkursi

Aktuelni:

 

Završeni:
– Lista vrednovanja i rangiranja sa ekonomske klasifikacije 481 u 2019. godini
– Konačna rang lista odobrenih projekata sa ekonomske klasifikacije 481 u 2019. godini
– Odluka o izboru projekata kojima se dodeljuju sredstva dotacija u 2019. godini
– Obrazac specifikacije računa za pravdanje sredstava subvencija, transfera i dotacija za projekte razvoja turizma u 2019. godini
– Lista vrednovanja i rangiranja sa ekonomske klasifikacije 463 u 2019. godini
– Lista vrednovanja i rangiranja sa ekonomske klasifikacije 451 u 2019. godini
– Obrazac specifikacije računa za pravdanje sredstava subvencija, transfera i dotacija za projekte razvoja turizma u 2019. godini
– Konačna rang lista odobrenih projekata sa ekonomske klasifikacije 451 u 2019. godini
– Konačna rang lista odobrenih projekata sa ekonomske klasifikacije 463 u 2019. godini

 

-Obrazac prijave

-Materijali za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija

 

– Konačna rang lista pobednika nagradnog konkursa Digitalni čas 2012/2013.

– Preliminarni elektronski zbornik radova nagradnog konkursa Digitalni čas

– Preliminarna lista rangiranja i bodovanja radova pristiglih na konkurs Digitalni čas u školskoj 2012/2013.

Ovde možete preuzeti dokumenta u vezi sa (prvim) Konkursom za dodelu sredstava za podsticanje i finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za period 2012-2013. godine: