Конкурси

Актуелни:
– Листа вредновања и рангирања са економске класификације 481 у 2019. години
– Коначна ранг листа одобрених пројеката са економске класификације 481 у 2019. години
– Одлука о избору пројеката којима се додељују средства дотација у 2019. години
– Образац спецификације рачуна за правдање средстава субвенција, трансфера и дотација за пројекте развоја туризма у 2019. години
– Листа вредновања и рангирања са економске класификације 463 у 2019. години
– Листа вредновања и рангирања са економске класификације 451 у 2019. години
– Образац спецификације рачуна за правдање средстава субвенција, трансфера и дотација за пројекте развоја туризма у 2019. години
– Коначна ранг листа одобрених пројеката са економске класификације 451 у 2019. години
– Коначна ранг листа одобрених пројеката са економске класификације 463 у 2019. години
– Резултати наградног конкурса „Дигитални час“ у школској 2018/2019. години
Завршени: