Конкурси

Актуелни:
Завршени:

Образац пријаве
Mатеријали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција за попуњавање радног места јавним конкурсом оглашеним 21.10.2020. године

– Листа вредновања и рангирања са економске класификације 481 у 2019. години
– Коначна ранг листа одобрених пројеката са економске класификације 481 у 2019. години
– Одлука о избору пројеката којима се додељују средства дотација у 2019. години
– Образац спецификације рачуна за правдање средстава субвенција, трансфера и дотација за пројекте развоја туризма у 2019. години
– Листа вредновања и рангирања са економске класификације 463 у 2019. години
– Листа вредновања и рангирања са економске класификације 451 у 2019. години
– Образац спецификације рачуна за правдање средстава субвенција, трансфера и дотација за пројекте развоја туризма у 2019. години
– Коначна ранг листа одобрених пројеката са економске класификације 451 у 2019. години
– Коначна ранг листа одобрених пројеката са економске класификације 463 у 2019. години

 

-Образац пријаве

-Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција

 

– Коначна ранг листа победника наградног конкурса Дигитални час 2012/2013.

– Прелиминарни електронски зборник радова наградног конкурса Дигитални час

– Прелиминарнa листa рангирања и бодовања радова пристиглих на конкурс Дигитални час у школској 2012/2013.

Овде можете преузети документа у вези са (првим) Конкурсом за доделу средстава за подстицање и финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за период 2012-2013. године: