Rezultati Drugog javnog poziva za učešće u programu podrške projektima promocije i popularizacije elektronskih komunikacija i informacionog društva

Na Drugi javni poziv za učešće u programu podrške projektima promocije i popularizacije elektronskih komunikacija i informacionog društva, blagovremeno je prispelo 68 predloga projekata. Za 43 predloga ocenjeno je da su u skladu sa ovim Pozivom. 
Od projekata koji ispunjavaju uslove Poziva za finansiranje je odabrano 19 projekata sledećih predlagača:

– Omladinski klub Novog Bečeja, Novi Bečej;
– Elektronski fakultet, Niš;
– Obrazovno kreativni centar, Bor;
– Udruženje „Jednake mogućnosti“, Beograd;
– Udruženje građana „Moje parče Evrope“, Žitište;
– Centar za omladinski i društveni razvoj „RES POLIS“, Novi Sad;
– Škola za učenike oštećenog vida „Veljko Ramadanović“, Zemun;
– OZON Udruženje građana, Beograd;
– Udruženje građana „INA“, Beograd;
– Media Sector d.o.o., Topola;
– Istraživačka stanica Petnica, Petnica
– Borska internet organizacija, Bor;
– Udruženje građana „Utilis“, Beograd;
– Udruženje „Generator“, Vranje;
– Fakultet organizacionih nauka, Beograd;
– Međunarodno udruženje studenata ekonomije i menadžmenta – AISEC, Beograd;
– Bluewaters YU d.o.o., Novi Sad;
– Novinsko preduzeće „Vreme“ d.o.o., Beograd;
– Centar za promociju i razvoj opštine, Temerin.