Obaveštenje o konkursu za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2016 .godinu

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje Listu vrednovanja i rangiranja Konkursa za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2016. godinu sa temom: Ostvarivanje prava potrošača.
Povodom Konkursa pristiglo je deset prijava sa predlozima programa.
Komisija za sprovođenje konkursa za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2016. godinu izvršila je ocenu ispunjenosti uslova za učešće podnosioca predloga programa.
Komisija je konstatovala da su stigle prijave za: Region Beograda (četiri prijave), Region Šumadije i Zapadne Srbije (jedna prijava), Region Vojvodine (dve prijave) i Region Južne i Istočne Srbije (tri prijave) i utvrdila da je svih deset predloga programa pristiglo blagovremeno.
Komisija je izvršila vrednovanje predloga programa, na osnovu čega je sačinjena
Lista vrednovanja i rangiranja:
Lista vrednovanja (pdf dokument)

Učesnici Konkursa imaju pravo na:

1. uvid u podnete prijave i priloženu dokumentaciju do četvrtka, 1. septembra 2016. do 15.30 časova;
2. prigovor na Listu vrednovanja i rangiranja, do ponedeljka, 5. septembra 2016. do 15.30 časova.

Prigovor se podnosi na pisarnicu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za zaštitu potrošača, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd ili na e-mail adresu:
tatjana.stojanovic@mtt.gov.rs.

Prigovori koji pristignu Ministarstvu po isteku navedenog roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

Lista vrednovanja i rangiranja
610.5 KB
134 Preuzimanja
Detaljnije...