Javni pozivi

Aktuelni:

– Obaveštenje o preliminarnim rezultatima Konkursa za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbji u 2019 – žene i e – trgovina

 

– Odluka o izboru programa iz oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji u 2019 – žene i e – trgovina

 

– Obaveštenje o preliminarnim rezultatima Konkursa za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2019. godinu

 

– Odluka o izboru programa kojom se iz budžeta Republike Srbije dodeljuju sredstva za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2019. godinu

 

– Preliminarni rezultati Javnog konkursa za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u republici Srbiji u 2019. godine na temu međunarodna takmičenja u oblasti računarstva, informatike, matematike i fizike

 

– Odluka o izboru programa iz oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji u 2019. godini, na temu međunarodna takmičenja u oblastima računarstva, informatike, matematike i fizike

 

 -Rezultati javnog poziva- „Izjava o temi (Theme Statement) za učešće Republike Srbije na međunarodnoj izložbi Ekspo Dubai 2020“

-Odluka o izboru programa iz oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji u 2017. godini, na temu prekvalifikacija i dokvalifikacija žena u oblasti IKT
-Preliminarni rezultati Javnog konkursa za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji u 2017. godini, na temu prekvalifikacija i dokvalifikacija žena u oblasti IKT
-Odluka o izboru programa iz oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji 2016. godine – tema IKT zajednice
-Preliminarni rezultati Javnog konkursa za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji u 2016. godini, na temu podrška stvaranju i radu IKT zajednica
-Obaveštenje o preliminarnim rezultatima javnog poziva za češće u programu podrške organizaciji konferencija i drugih događaja koji doprinose promociji i popularizaciji elektronskih komunikacija i informaciono-komunikacionih tehnologija
-Odluka o izboru Projekata za učešće u Programu podrške organizaciji konferencija i drugih događaja koji doprinose promociji i popularizaciji elektronskih komunikacija i informaciono-komunikacionih tehnologija
-Obaveštenje o preliminarnim rezultatima Javnog konkursa za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva 2016. godine
-Odluka o izboru programa iz oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji
– Obaveštenje o konkursu za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2016. godinu
– Rešenje o izboru programa kojim se iz budžeta Republike Srbije dodeljuju sredstva za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača
– Obaveštenje o konkursu za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2015. godinu za Region Beograda
– Rešenje o izboru programa kojim se iz budžeta Republike Srbije dodeljuju sredstva za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača
-Obaveštenje o preliminarnim rezultatima Javnog konkursa za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva 2015. godine
-Obaveštenje o preliminarnim rezultatima Javnog konkursa za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva 2015. godine
-Odluka o izboru programa iz oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji 2015.
– Obaveštenje o konkursu za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2015. godinu

– Rešenje o izboru programa kojim se iz budžeta Republike Srbije dodeljuju sredstva za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača
– Obaveštenje o preliminarnim rezultatima Konkursa za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2014. Godinu
– Rešenje o izboru programa kojim se iz budžeta republike Srbije dodeljuju sredstva za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača

Završeni:

-Odluka o izboru programa iz oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji
– Obaveštenje o preliminarnim rezultatima Javnog konkursa za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u 2017. godini
– Obaveštenje o preliminarnim rezultatima Javnog konkursa za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji 2014. godine.
– Odluka o izboru programa iz oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji 2014.

– Obaveštenje o preliminarnim rezultatima javnog poziva programa podrške organizaciji konferencija i drugih događaja koji doprinose popularizaciji oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (19. novembar 2013.)

– Odluka o izboru programa iz oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji 2013. (20. septembar 2013.)– Obaveštenje o rezultatima Prvog javnog konkursa za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva (23. avgust 2013.)