Kontakti ministarstva

Vlada Republike Srbije
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

KONTAKT TELEFONI ZA INFORMACIJE O VAUČERIMA 011/2606-521 i 011/2606-576

Kabinet ministra

 

kabinet@mtt.gov.rs
Pariska 7, 11000 Beograd

 

 

Služba za odnose sa javnošću

 

 

 

 

 

Sekretarijat ministarstva

 

 

tel. 011/ 361-65-36
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

 

Sektor za bilateralnu ekonomsku saradnju

 

tel. 011/2642-119, 011/3613-404 lokal -1136
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

 

Sektor za spoljnu politiku i multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju

 

tel. 011/2642-114
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

 

Sektor za trgovinu, usluge i politiku konkurencije

 

tel. 011/ 3631-136 i 011/2642-119
trgovina@mtt.gov.rs
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

 

Sektor za zaštitu potrošača

 

tel. 011/3616-623, 011/363-1786
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

 

Sektor tržišne inspekcije

 

tel. 011/3628-800
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

 

Sektor za turizam

 

tel. 011/3122-855

Omladinskih brigada 1, 11070 Beograd

Sektor turističke inspekcije

 

tel. 011/3139-676
Omladinskih Brigada 1, 11070 Beograd

 

Sektor za elektronske komunikacije i poštanski

saobraćaj

Odeljenje za planiranje, razvoj i nadzor u oblasti elektronskih komunikacija:
011/20-20-064
Inspekcija za elektronske komunikacije:
011/20-20-100
Odeljenje za poštanski saobraćaj:
011/20-20-083
Inspekcija za poštanski saobraćaj:
011/20-20-093
Pariska 7, 11000 Beograd
telekomunikacije@mtt.gov.rs

 

Sektor za informaciono društvo i informacionu bezbednost

 

tel. 011/ 20-20-256
Pariska 7, 11000 Beograd
telekomunikacije@mtt.gov.rs

 

Sektor za poslovni razvoj, upravljanje projektima i evropske integracije

 

tel. 011/3610-297 i 011/2641-891
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

 

Grupa za internu reviziju

 

tel. 011/334-3331
Omladinskih brigada 1, 11070 Beograd