Обавештење о резултатима Првог јавног конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација објављује прелиминарне резултате Првог јавног конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији 2013. године. Поводом...

Татјана Матић: Центар за безбедни интернет пустио у рад сајт Нетпатрола

Центар за безбедни интернет пустио је у рад сајт Нетпатрола на којем грађани, на веома једноставан начин могу пријавити садржаје које пронађу на интернету, а за које сматрају да...

Усвojeн Aкциoни плaн зa рaзвoj Инфoрмaциoнoг друштвa у Србиjи

Нa сeдници oдржaнoj у петак, 09. aвгустa 2013. гoдинe, Влaдa Србиje je усвojилa Aкциoни плaн зa спрoвoђeњe Стрaтeгиje инфoрмaциoнoг друштвa у Србиjи у нaрeднe двe гoдинe. Oвaj Aкциoни плaн...

Google затражио дозволу да Србију укључи у Street View

Компанија Google је поднела формалан захтев Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољубу Шабићу у вези са условима реализације услуге прегледа улица (Google Street...

Интернет дијалог Србије 2013

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникацијa у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој (UNDP), EuroDIG-a (Европскog дијалогa о управљању интернетом) и Diplo фондације организује конференцију Интернет дијалог Србије...

Жене чине свега трећину радне снаге у ИКТ

Државни секретар Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Татјана Матић изјавила је да су информационо – комуникационе технологије кључне алатке не само за тржиште рада у будућности, већ...