Akcioni plan za sprovođenje Strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa

Na predlog Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Vlada je 14. marta 2013. godine usvojila Odluku o izmenama Strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i...

Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja elektronskih komunikacija

Imajući u vidu da ulaganje u oblast elektronskih komunikacija direktno utiče na rast bruto društvenog proizvoda, konkurentnost svih sektora privrede, i na unapređenje kvaliteta života građana, Vlada je 2010....

Obaveštenje o izmeni Pravilnika o RiTT opremi

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija donelo je Pravilnik o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi („Službeni glasnik RS”, br. 67/11 i 11/12), na osnovu člana 6. stav...

Porast broja korisnika servisa eRegistracija i prvi korisnik vremenskog žiga

Uslugu produženja registracije vozila elektronskim putem, preko portala eUprava koja je i za pravna lica omogućena od 18. februara, za samo 10 dana rada uspešno je koristilo 107 pravnih...

Lazarević: Srbija postiže najbolje rezultate u ICT PSP programu

Državni sekretar za elektronske komunikacije i informaciono drušvo Stefan Lazarević otvorio je danas u Beogradu Info dan posvećen Programu za razvoj politika u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT PSP). Lazarević...

Info dan 2013

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija uz podršku Evropske komisije organizuje Info dan posvećen Programu za razvoj politika u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT PSP), 28. februara 2013. godine u Beogradu....