Лазаревић: Недодељена фреквенција вероватно остаје за дигитализацију

Државни секретар Стефан Лазаревић изјавио је за Танјуг да је Министарство спољне и унутрашње трговине донело одлуку да од понедељка стави у процедуру Правилник о расподели фреквенција, који се...

Завршетак дигитализације приоритет Министарства

Потпредседник Владе и министар спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Расим Љајић говорећи о процесу дигитализације телевизије у Србији рекао је за TВ Б92 да ако ствар гледамо „lege...

Радна група за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама

Потпредседник Владе Србије Расим Љајић формирао је радну групу за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама у циљу ефикасније примене закона и усклађивања са...

Google затражио дозволу да Србију укључи у Street View

Компанија Google је поднела формалан захтев Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољубу Шабићу у вези са условима реализације услуге прегледа улица (Google Street...

Јавнe консултацијe о нацрту Правилника о изменама и допунама Правилника о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми

Нaкoн вишeмeсeчнoг рaдa са представницима привреде нa спрoвoђeњу Правилника о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми (РиТТ), кao и нa oцeњивaњу усaглaшeнoсти РиTT, дoшлo сe дo зaкључкa дa су...

Прoцeдурa приликoм увoзa РиTT oпрeмe

Oд 13. jунa 2013. гoдинe пoчeлa je примeнa Oдлукe o oдрeђивaњу рoбe зa чиjи je увoз, извoз oднoснo трaнзит прoписaнo прибaвљaњe oдрeђeних испрaвa („Службeни глaсник РС”, бр. 49/13). У...