PayPal u Srbiji od 2013.

PayPal, kompanija koji omogućava jednostavnije i sigurnije plaćanje putem interneta, trebalo bi da početkom naredne godine postane dostupna za otvaranje naloga i iz Srbije. U poslednjim razgovorima sa predstavnicima PayPal-a...

Poziv za predloge o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija pokreće proces izmene i dopune Zakona o elektronskoj trgovini („Službeni glasnik RS“, br. 41/2009). Pozivamo sve zainteresovane da nam do 10. septembra...

RATEL imenovan za telo za ocenjivanje usaglašenosti RiTT opreme u skladu sa Pravilnikom o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva je 29. maja 2012. godine imenovalo RATEL za telo za ocenjivanje usaglašenosti RiTT opreme sa bitnim zahtevima iz Pravilnika o radio opremi i...

Analiza ugovora operatora mobilne telefonije u Srbiji

Dana 28. novembra 2011. godine, u beogradskom Medija centru, održan je okrugli sto o zaštiti potrošača u oblasti elektronskih komunikacija. Na ovom skupu, koji je organizovala Asocijacija potrošača Srbije,...

Počelo digitalno emitovanje TV programa u DVB-T2 standardu

Signal se u Inicijalnoj mreži za testiranje emituje sa 15 lokacija širom Srbije. Od tih 15 lokacija, 13 su predajničke: Avala, Crveni Čot, Goč, Gučevo, Niš Gorica, Novi Pazar...

Specifikacija o minimalnim tehničkim zahtevima i Uputstvo za testiranje STB i digitalnih televizijskih prijemnika

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva je izradilo Specifikaciju o minimalnim tehničkim zahtevima koje treba da ispune uređaji za prijem digitalnog terestričkog televizijskog signala, kao i Uputstvo o načinu...