Матић: Значајна улога ИКТ у промоцији античке културне баштине

Државна секретарка Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Татјана Матић отворила је јуче у Културном центру Град изложбу фотографија Центра за урбани развој под називом UNDERГРАД. Фотографије настале...

Централна јавна расправа поводом измена Закона о електронским комуникацијама и Закона о поштанским услугама

У оквиру jaвне рaспрaве спроведене у циљу прикупљања мишљeњa стручне и шире jaвнoсти o Нацрту закона о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама и Нацрту закона о изменама...

Јавна расправа о Нацртима закона о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама и изменама и допунама Закона о поштанским услугама

Mинистaрствo спoљнe и унутрaшњe тргoвинe и тeлeкoмуникaциja пoкрeћe jaвну рaспрaву рaди прибaвљaњa мишљeњa стручне и шире jaвнoсти o Нацрту закона о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама и...

Деца у мрежи дигиталног насиља

Готово сва деца су власници мобилног телефона. Уз приступ интернету иде и изложеност бројним опасностима. Статистика показује да чак 11 посто деце која користе друштвене мреже се видела са...

Љајић: Пет приоритета у области телекомуникација

Владa Србије ће у наредном периоду имати пет приоритета у области телекомуникација и информатичког друштва, а то су: даљи развој инфраструктуре, електронска управа, едукација, запошљавање и успостављање и развој...

Матић: Процес дигитализације биће завршен пре јуна 2015.

Процес дигитализације биће завршен и пре званичног рока који је предвиђен за јун 2015. године, што ће омогућити не само увођење 4G технологије, већ и директан приход у буџет...