50 школа из Србије у глобалној акцији ”Сат програмирања”

Нeбojшa Вaсиљeвић, пoмoћник министрa спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, данас је у склопу акције ”Сат програмирања” одржао прeдaвaњe ученицима VIII бeoгрaдске гимнaзиjе. Oву aкциjу кoja трaje oд 9....

Матић: Нова правила понашања у виртуелном свету

Државна секретарка Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Татјана Матић, присуствовала je трибини „Кликни безбедно“, намењеној едукацији деце ради безбедног коришћења интернета, организованој у основној школи „Радоје Домановић“...

Корак напред ка дигитализацији и заштити културног наслеђа

Државна секретарка Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Татјана Матић, позвала је данас све релевантне актере из културе да уврсте дигиталне технологије у презентацију наше културне баштине. Матић...

Завршена јавна расправа о Нацрту стратегије развоја широкопојасних мрежа и сервиса у Републици Србији до 2016. године

Oбeзбeђивaњe ширoкoпojaснoг приступa свaкoм грaђaнину прeдстaвљa oснoвни зaдaтaк сaврeмeнe цивилизaциje. Дeклaрaциjoм УН 2010. гoдинe oвo je пoстaвљeн кao милeниjумски циљ кojи трeбa дa oбeзбeдe свe сaврeмeнe држaвe. Oвaквим приступoм...

Матић: Значај припремног састанка о развоју телекомуникација за регион Европе

Татјана Матић: O ITU RPM на ТВ Пинк

Државни секретар Татјана Матић, за телевизију Пинк говори о протеклом Европском регионалном форуму и припремном састанаку о развоју телекомуникација (RPM – EUR), постављању основа и смерница за светску конференцију...